Życzenia

Alleluja!

Niech blask Zmartwychwstania Chrystusa
Rozświetli codzienność naszego życia
A pokój, radość i błogosławieństwo
niech obficie wypełnią serca

Tego życzą
Duszpasterze

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved