Uroczystość Chrystusa Króla

Zaproszenie do katedry na Uroczystość Chrystusa Króla

Drodzy Diecezjanie!

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego nasz wzrok kierujemy ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, który patronuje naszej katowickiej katedrze, matce wszystkich kościołów archidiecezji.
Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania odpustu katedralnego w niedzielę 22 listopada podczas Mszy św. o godz. 12. Do udziału w liturgii zapraszam rodziny, dzieci i młodzież, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach. Zapraszam członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji ich patronalnego święta. Zapraszam członków Parafialnych Zespołów Synodalnych i powołanych na II Synod Archidiecezji Katowickiej, którzy już od godz. 10-tej zgromadzą się na dniu skupienia w krypcie katedry. Zapraszam księży i osoby życia konsekrowanego.
Liturgią Eucharystii w uroczystość Chrystusa Króla zakończymy obchody 90-lecia Archidiecezji Katowickiej i Rok Życia Konsekrowanego. Po Mszy św. zostaną wręczone grupie szczególnie zasłużonych diecezjan pamiątkowe medale „Pro Christi Regno”, wyrażające wdzięczność za zaangażowanie w dzieło budowania Królestwa Bożego w naszej archidiecezji.
Siostry i Bracia!
Niech wspólne przeżycie prawdy o Chrystusie, który będąc Królem wszechświata jest także Królem nas wszystkich, znajdzie wyraz w stawianiu Go zawsze na pierwszym miejscu w życiu. Niech On rządzi i naszym życiem! Niech króluje w naszych sercach, aby Jego Ewangelia zawsze nas prowadziła! Idźmy wiernie za Chrystusem Królem, bo błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi!
Drodzy Diecezjanie! Bądźcie błogosławieni – słudzy Królestwa, które w was jest! Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved