Rekolekcje „Wygrać kryzys”

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zaprasza na rekolekcje

Wygrać kryzys

które odbędą się w dniach 26-28 czerwca 2015 r.

Przeznaczone są dla wszystkich:

  •  zainteresowanych pogłębieniem swojej wiary i realizowaniem jej w życiu codziennym,
  • zainteresowanych rozwojem, polepszeniem komunikacji ze sobą, z innymi ludźmi, z Bogiem,
  • przeżywających trudności związane z uzależnieniami (alkohol, nikotyna,leki, inne),
  • cierpiących z powodu uzależnienia swoich bliskich, 
  • przeżywających trudne sytuacje.

Prowadzący: Beata Słoka, ks. Wojciech Ignasiak

Informacje i zapisy na STRONIE OŚRODKA.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved