Prośba o modlitwę

Wszystkich wiernych zachęcamy do gorliwej modlitwy w naszych domach i poprzez środki masowego przekazu w intencji nam wiadomej. Codziennie o 20:30 w bazylice kapłani modlą się różaniec. Transmisja również w Internecie.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved