Pielgrzymka do Łagiewnik

19 listopada odbędzie się pielgrzymka do Łagiewnik na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Szczegóły i zapisy w kancelarii. Zapraszamy!

Zob. więcej

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved