Parkowanie przy Bazylice

Jako parafia jesteśmy zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo i porządek wokół bazyliki, dotyczy to także parkingu. Przepisy pożarowe zobowiązują do zapewnienia przejezdności drogi pożarowej i ewakuacyjnej. W związku z tym w najbliższym czasie pojawią się tablice informacyjne porządkujące sposób parkowania i ruch wokół bazyliki. Proszę, aby dostosowywać się do tych znaków, zwłaszcza w dni powszednie. Pragnę przypomnieć, że parking przy bazylice jest przeznaczony dla pojazdów osób uczestniczących w nabożeństwach oraz korzystających z kancelarii parafialnej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved