Msza za zmarłego o. Jana Górę OP

We    wtorek,    29    grudnia    br.,    o    godz.    12.00    w    krypcie katedry Chrystusa    Króla    w    Katowicach zostanie    odprawiona    Msza    św. w    intencji    znanego    duszpasterza    młodzieży    i    inicjatora    oraz     organizatora     dorocznych     spotkań     młodych     na     Polach     Lednickich,     dominikanina     o.     Jana   Góry.    O.    Góra    zmarł    nagle    21    grudnia    br.    w    wieku    67    lat.

Mszy    św.    w    intencji    śp.    o.    Jana    Góry    OP    przewodniczyć    będzie    metropolita    katowicki     abp     Wiktor     Skworc.     Do     udziału     zaproszeni     są     zwłaszcza     ludzie     młodzi,     którym     Zmarły    poświęcał    większość    swego    duszpasterskiego    wysiłku.

O.     Jan     Góra     urodził     się     8     lutego     1948     roku     w     Prudniku     koło     Opola.     Był     doktorem    teologii,     duszpasterzem     akademickim     w     Poznaniu.     Rekolekcjonista,     prozaik,     twórca    i animator    ośrodków    duszpasterskich    na     Jamnej,    w    Hermanicach    i    nad    Lednicą,    organizator    corocznych    spotkań    młodych    Lednica    2000,    pod    Bramą    – Rybą    (Bramą    III    Tysiąclecia),    twórca    Domu    Jana    Pawła    II    nad    Lednicą.

W     1966     roku     wstąpił     do     zakonu     dominikanów,     w     latach     1967-1974,     studiował    w Kolegium    Filozoficzno-Teologicznym    Ojców    Dominikanów    w    Krakowie,    gdzie    w    1972    roku    złożył    śluby    wieczyste,    a    w    1974 roku    przyjął    święceni    kapłańskie.    W    1976    roku    obronił    pracę    magisterską     na     wydziale     Teologicznym     ATK     w     Warszawie,     a     w     1981     roku     na     tym     samym    wydziale     uzyskał     tytuł     doktora     teologii.     W     latach     1977-1987     był     duszpasterzem     młodzieży    szkół    średnich    w    Poznaniu, a    od    1987    roku    jest    duszpasterzem    akademickim    w    Poznaniu. W     tym     samym     roku     zaczął     organizować     coroczne     letnie     młodzieżowe     kolokwia   w Ustroniu-Hermanicach,     w     1991     roku     był     współorganizatorem     VI     Światowego     Dnia    Młodzieży     na     Jasnej     Górze.     Od     1992     roku     tworzył     Dom     Świętego     Jacka     – ośrodek    duszpasterski     na     górze     Jamna     niedaleko     Tarnowa,     gdzie     wybudował     Sanktuarium     Matki    Niezawodnej    Nadziei.
W     1997     roku     po     raz     pierwszy     zaprosił     młodzież     na     Lednicę     koło     Gniezna.     Spotkania    młodych    pod    Bramą    III    Tysiąclecia    w    kształcie    ryby    odbywają    się    co    roku    w    pierwszą    sobotę    czerwca    i    gromadzą    ponad    100    000    uczestników.

Jan    Góra    był    propagatorem    idei    Małych    Ojczyzn,    organizatorem    konkursów    literackich    im.    Romana    Brandstaettera    – jego    nauczyciela    i    przyjaciela,    współpracownikiem    wielu    pism    i wydawnictw     katolickich     i     kulturalnych,     autorem     kilkunastu     książek     i     cyklów     felietonów   (biogram    za    KAI).

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved