Poświęcenie kaplicy Miłosierdzia Bożego

W piątek 1 III ks. Arcybiskup poświęcił Kaplicę Miłosierdzia Bożego w domu parafialnym. Będzie ona pełniła funkcje kaplicy pogrzebowej, ale również będzie miejscem sprawowania mszy św. dla małych grup. Dziękujemy tym, którzy kaplicę przygotowali, dziękujemy górnikom naszej parafii za ufundowanie obrazu Miłosierdzia Bożego. Odtąd ostatnie pożegnanie przy zmarłym i rozpoczęcie liturgii pogrzebowej będzie się odbywać w tej kaplicy. Wejście od ul. Mikołowskiej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved