I Rybnicka Blessed Night – w skrócie

W nocy z 6/7 kwietnia odbyła się pierwsza rybnicka Bless Night dla młodzieży. Zorganizowano ją pod hasłem „Pan da Chleba”. Uczestnicy nocnego czuwania uczyli się piec chleb, słuchali konferencji franciszkanina – ojca Euzebiusza, o północy uczestniczyli w Eucharystii, wysłuchali świadectwa swojego kolegi, a potem wspólnie czuwali medytując Słowo Boże. Odmowili też jutrznię, wreszcie zjedli wspólne śniadanie, którego podstawą były oczywiście upieczone wcześniej chleby. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom tego pięknego wydarzenia!

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved