Pilne! Ogłoszenie księdza Proboszcza!

W związku z sytuacją jaka ma miejsce w naszym kraju wywołaną koronawirusem, stosując się do zaleceń Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych i samorządowych, informujemy co następuje:
Msze św. w bazylice św. Antoniego będą odbywać się według stałego harmonogramu.

Niemniej usilnie prosimy, a wręcz zobowiązujemy, aby:
– osoby w podeszłym wieku,

– osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
– dzieci i młodzież szkolna
– osoby, które czują obawę przed zarażeniem

powstrzymały się od udziału w liturgii w tygodniu i w niedzielę.

Nieobecność na mszy św. w niedziele w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia NIE JEST GRZECHEM !

Ponadto w takiej sytuacji można, jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.
Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA, a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…) W innych przypadkach zacząć należy od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę „Ojcze nasz” oraz „Panie nie jestem godzien…”

Jednocześnie zachęcamy, aby trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie, korzystać z duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Wszystkie wydarzenia liturgiczne odbywające się w bazylice transmitowane są NA ŻYWO za pośrednictwem naszej strony internetowej (https://bazylika.rybnik.pl). Prosimy, by w miarę możliwości łączyć się za pomocą tego medium z naszą wspólnotą podczas mszy świętych, nabożeństw drogi krzyżowej czy rekolekcji.

Ponadto informujemy, że:
– wody święconej w kropielnicy przy wejściu nie ma celowo,
– znak pokoju przekazujmy sobie przez skinięcie głowy, a nie jak zwykle przez podanie ręki,
– zalecamy, by Komunię Świętą przyjmować biorąc Hostię na rękę.
Na złożone dłonie, jedna na drugą, przyjmujemy Hostię. Następnie robimy krok w bok i spożywamy Komunię Świętą przy stopniu ołtarza.
Komunia św. przyjmowana bezpośrednio do ust udzielana będzie przed ołtarzem, a przyjmowana na rękę przy ołtarzach bocznych.
Ponadto:
-Zawieszone są do 29 marca spotkania wszystkich grup parafialnych
-Nie będzie w piątki drogi krzyżowej dla dzieci oraz wszelkich nabożeństw poza mszami św.
/droga krzyżowa, gorzkie żale, nabożeństwo do św. Antoniego itp./
Nie będzie wielkopostnych rekolekcji parafialnych.

Trwajmy na modlitwie w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serca i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
„Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved