Zwiedzanie wieży Bazyliki

Zwiedzanie wieży bazyliki z tarasem widokowym dla grup od 2 do 8 osób:

od marca do września:

Poniedziałek, środa i piątek:

7:00 – 9:00 oraz 17:00 – 18:30

Wtorek i czwartek:

7:00 – 9:00 oraz 16:15 – 18:30

Sobota:

7:00 – 9:00 oraz 17:00 – 18:30

Niedziela:

7:00 – 13:15 oraz 14:00 – 18:30

 

od października do lutego:

Poniedziałek, czwartek, piątek i sobota:

7:30 – 9:00

Wtorek i środa:

7:30 – 9:30

Niedziela:

7:30 – 13:15 oraz 14:00 – 15:30

 

Grupy liczące powyżej 8 osób mogą zwiedzać wieżę z tarasem widokowym po telefonicznym uzgodnieniu terminu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem  (nr. tel. 32 43 29 020).

Osoba odpowiedzialna za daną grupę powinna bezpośrednio przed zwiedzaniem ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZAKRYSTII oraz podać NUMER DOWODU OSOBISTEGO lub PESEL, celem wpisania do rejestru osób zwiedzających wieżę.

Osoby pojedyncze ze względów bezpieczeństwa do wieży wpuszczane nie będą!

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved