Wspólnota „Kana”

10krugWspólnota Odnowy Życia Chrześcijańskiego „KANA”

Celem działalności wspólnoty jest ewangelizacja, modlitwa charyzmatyczna, pomoc duchowa i psychologiczna, stwarzanie przyjaznego środowiska dla osób:

  • pragnących odnowy życia chrześcijańskiego
  • przeżywających trudne sytuacje osobiste i rodzinne
  • poszukujących, zagubionych, samotnych, zniechęconych
  • uzależnionych i współuzależnionych.

Spotkania mają miejsce we wtorki w godz. 19.00 – 20.30 w salce pod probostwem.
Ostatni wtorek m-ca Msza św. w intencji osób uzależnionych w rodzinie i w środowisku oraz spotkanie z psychologiem, terapeutą uzależnień.

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved