Odnowa w Duchu Świętym

photo1Zapraszamy na spotkania grupy ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „KANAAN” w każdy I, II i IV czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy św. w salce pod probostwem.

W każdy III czwartek miesiąca zapraszamy na Mszę św. ku czci Ducha Świętego z modlitwą o uzdrowienie w kościele p/w św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach.

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

„Wy, Odnowa charyzmatyczna otrzymaliście wielki dar od Pana: Wy narodziliście się z woli Ducha Świętego jako strumień łaski w Kościele i dla Kościoła.

To jest Wasza definicja: strumień łaski! ”

Są to słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane 1 VI 2014r do członków Odnowy w Duchu Świętym, zgromadzonych na stadionie olimpijskim w Rzymie.

Cele Odnowy w Duchu Świętym:

  • wezwanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się do Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela oraz zdecydowanego i osobistego przyjęcia Ducha Świętego, Jego obecności, mocy i duchowych darów (charyzmatów);
  • w mocy Ducha Świętego i w trosce o pełnię życia Kościoła podjęcie dzieła nowej ewangelizacji.

Metody pracy:

  • pogłębiona modlitwa wraz z rozważaniem Pisma Świętego w czasie spotkań grupy;
  • modlitwa wstawiennicza za kapłanów, ojczyznę, parafię i chorych;
  • organizacja wyjazdów na rekolekcje, Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie oraz na doroczne czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie;
  • czynny udział w rekolekcjach, Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie oraz w życiu kościoła parafialnego;
  • pomoc organizacyjna i wsparcie modlitewne dla grup ewangelizacyjnych;
  • udział w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym przygotowującym do chrztu w Duchu Świętym.

 

„Chodź i zobacz.”     J 1, 46

Grupa „Kannan” istnieje już 30 lat. Jest to grupa modlitewna. Spotykamy się, aby oddać cześć i chwałę Bogu w modlitwie uwielbienia i radosnym śpiewie oraz rozważać Słowo Boże.

Pragniemy dojrzale i nieustannie nawracać się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Poprzez doświadczenie chrztu w Duchu Świętym poznaliśmy Boga jako kochającego Ojca, który działa w naszym życiu na różne dostrzegalne sposoby – który mówi, prowadzi, ochrania, uzdrawia i daje nam, swym dzieciom, pełnię życia. Chrzest w Duchu Świętym jest przemieniającym życie doświadczeniem miłości Boga Ojca wlanej w serce przez Ducha Świętego i otrzymanej poprzez poddanie się panowaniu Jezusa Chrystusa. Łaska chrztu w Duchu Świętym przemienia nasze życie i ożywia wiarę. Pojawia się nowa świadomość obecności i mocy Ducha Świętego, dzięki któremu wiemy, że „ Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3) i z całego serca wołamy: „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).

W grupie modlimy się wstawienniczo w intencjach nam powierzonych jak i naszych własnych.

Mamy stałą formację poprzez udział w Sesjach Charyzmatycznych: zimowych w Katowicach Bogucicach i letnich w Kokotku koło Lublińca.

Zapraszamy serdecznie.

Przyjdź i zobacz.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved