Dofinansowanie remontu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na początku nowego tysiąclecia zauważalne było znaczne zużycie techniczne wielu elementów budowlanych rybnickiej Bazyliki. Ówczesny proboszcz ks. Franciszek Musioł powziął starania wyremontowania dachu i mocno zniszczonej elewacji świątyni. Wstępne szacunki kosztów remontu były tak wielkie, że sama Parafia nie byłaby w stanie ich pokryć. Stąd w roku 2008 przy pomocy Urzędu Miasta w Rybniku złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nosił nazwę „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 4”. Rok później podpisana została umowa na dofinansowanie renowacji. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 5 876 162,65 zł, z czego kwota dofinansowania to 4 994 738,25 zł. Dzięki zagwarantowanemu finansowaniu w drodze przetargu została wyłoniona jedna z rybnickich firm budowlanych, która przeprowadziła prace renowacyjne obejmujące: dach, ceglaną elewację Bazyliki, remont jednej z wież dostosowując ją do celów turystycznych jako punkt widokowy, zainstalowano system gaszenia pożaru w wieżach, wyremontowano ogrodzenie, zadbano o zagospodarowanie otaczającego terenu. Pod koniec 2011 roku zakończono prace. Dziś Bazylika zachwyca swoją architekturą mieszkańców i gości. Nieco później, bo już za nowego proboszcza – ks. Grzegorza Olszowskiego, Bazylika zyskała iluminację świetlną, która wyłania różne detale architektoniczne oraz pozwala zauważyć ją nocą z nawet najdalszych zakątków Rybnika. Na koniec poddane renowacji zostały zabytkowe drzwi zewnętrzne i założone nowe oświetlenie wewnętrzne kościoła. Choć dziś Bazylika jest w dobrym stanie technicznym to jest jeszcze wiele tematów, które czekają na remont. Utrzymanie Bazyliki w jak najlepszym stanie jest bardzo kosztowne i gdyby nie hojność parafian oraz wielu instytucji i ludzi dobrej woli nie mogłaby tak cieszyć oka jak dziś. Możemy bez wątpienia powiedzieć, że Bazylika jest najważniejszą wizytówką naszego miasta.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved