Triduum Sacrum

Triduum Paschalne będzie odbywać się również bez udziału wiernych. Gorąco zachęcamy jednak, aby łączyć się z naszą bazyliką we wspólnej modlitwie poprzez kamerę on line z naszej świątyni, lub przez kanał Youtoube. Odbiorcy telewizji kablowej LEON i telewizji regionalnej TVT mają również możliwość korzystania z transmisji tych podmiotów.

W Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. W Wielki Piątek ciemna jutrznia o 8.00 i droga krzyżowa o 9.00. Liturgia Męki Pańskiej o 18.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, czyli ilościowy i jakościowy. W Wielką Sobotę ciemna jutrznia o godz. 8.00. Msza Wigilii Paschalnej z rezurekcją o godz. 20.00.

Co to jest Triduum Paschalne?
Triduum Paschalne oparte jest na żydowskim sposobie liczenia czasu, stąd choć w naszej rachubie są to cztery dni czwartek, piątek, sobota i niedziela, to jednak w żydowskim rozumieniu, kiedy dzień rozpoczyna się od zachodu słońca łatwo zobaczymy 3 dni.

Nie będzie w tym roku tradycyjnej ciemnicy i Bożego grobu, nie będzie również święcenia pokarmów. Modlitwę błogosławienia pokarmów na stole wielkanocnym można odmówić w gronie rodzinnym. Tekst na stronie internetowej parafii i na stoliku z gazetkami.

TRIDUUM W BAZYLICE ŚW. ANTONIEGO
Jak się przygotować?
Niestety ze względu na panującą epidemię nie możemy przystępować do sakramentu pokuty i pojednania w normalny sposób. Dla wszystkich, którzy nie mają do niego dostępu Kościół od zawsze przewidywał możliwość odpuszczenia grzechów poprzez akt żalu doskonałego. Co należy zrobić:
– wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
– przygotować się przez dokładny rachunek sumienia, i postanowić poprawę w zakresie każdego poznanego grzechu, wzbudzić w sobie żal ze względu na miłość Pana Boga – tak szczerze jak tylko potrafimy;
– pożyteczne, ale niekonieczne jest także nałożenie na siebie jakiejś pokuty np. takiej, jaką najczęściej otrzymujemy;
– najlepiej potem przyjąć komunię duchową (jak to zrobić? – punkt czym jest Komunia duchowa).

1 dzień – od ostatniej wieczerzy do grobu.
Wieczorem w czwartek, a więc na początku żydowskiego nowego dnia rozpoczynamy Mszą Wieczerzy Pańskiej, to pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. W naszej bazylice odprawimy ją w czwartek o godz. 18.00, zapraszamy do duchowej łączności. Kończąc tę liturgię wspominamy uwięzienie Jezusa i Jego oczekiwanie na proces, co zwyczajowo symbolizuje ciemnica.
Kolejnym elementem pierwszego dnia jest ciemna jutrznia. Modlitwa całego Kościoła odprawiana w piątek rano – w naszej bazylice o godzinie 8.00. Zwyczajowo Droga Krzyżowa o godz. 9.00.
Elementem kończącym pierwszy dzień Triduum Paschalnego jest liturgia Męki Pańskiej. Najlepiej, aby sprawować ją w godzinie śmierci Jezusa, a więc o godz. 15.00, jednak aby więcej osób mogło w niej uczestniczyć odprawiamy ją najczęściej w piątkowy wieczór. W naszej bazylice o godzinie 18.00. Upamiętniamy w niej mękę i śmierć Pana Jezusa, a kończymy wspominając Jego złożenie do grobu. Tak kończy się pierwszy dzień Triduum Paschalnego.

2 dzień – „wielka cisza”.
W drugim dniu rozpoczynającym się wieczorem w piątek, po Liturgii Męki Pańskiej Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. To jedyny dzień w roku, kiedy w żadnej świątyni na świecie nie ma mszy świętej. Nie oznacza to jednak, że Kościół nic nie robi. Trwamy przecież na modlitwie także liturgią godzin – brewiarzem. Stąd w sobotni poranek odprawiana jest druga ciemna jutrznia – w bazylice o godz. 8.00. Nie ma błogosławienia pokarmów. Drugi dzień Triduum kończy się wraz z zapadnięciem zmroku.

3 dzień – zmartwychwstanie.
W sobotę po zapadnięciu zmroku rozpoczynamy świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. O godzinie 20.00 odprawimy najważniejszą liturgię w całym roku liturgicznym – Wigilię Paschalną. W niej słuchając Bożego słowa prześledzimy całą historię zbawienia, żeby wspólnie świętować w czasie uczty eucharystycznej. Poranne śniadanie w gronie rodzinnym i kolejne Eucharystie sprawowane w niedzielę w kościele są przedłużeniem tego świętowania. Zachęcamy, by pobłogosławić pokarmy przed rozpoczęciem śniadania. Może to uczynić głowa rodziny, teksty na wkładce lub na stronie internetowej.

Jak uczestniczyć?
W tym roku ze względu na okoliczności zapraszamy, aby włączyć się we wszystkie elementy Triduum Paschalnego poprzez transmisję internetową dostępną na platformie YouTube, stronie parafialnej oraz w telewizji – dla posiadaczy telewizji kablowej Leon na kanale 800. Ponadto stacja TVT będzie transmitować Drogę Krzyżową i wieczorne liturgie z naszej bazyliki. Podczas uczestnictwa zachęcamy do przyjęcia duchowej komunii, która jest tylko inną formą przyjęcia sakramentu, ale daje dokładnie takie same łaski jak przyjęcie go w zwyczajnej formie. Wystarczy w momencie Komunii wzbudzić w sercu pragnienie przyjęcia Jezusa, nawet własnymi słowami.

Czym jest Komunia duchowa?
To inna forma przyjęcia sakramentu Eucharystii. W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Najlepiej jest zrobić to w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy świętej (ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved