Archiwalne intencje (stare)

INTENCJE MSZALNE

18 – 25.11.2018r

NIEDZIELA – 18 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ rodziców Ignacego i Waleskę Szymura oraz ++ braci Gintera i Stanisława
9.00 – Za + matkę Anielę Mazur od córki
10.30 – Za + Krystynę Wyglenda w 2r.śm
12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Bronisława Srokol oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ślubu małż. Anieli i Antoniego Pompa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – 1. Msza św. chrzcielna, w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
2. Z ok.18r.ur. Franka oraz 10r.ur. Krzysia Marcol z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 – Za + Franciszka Kubicę w 15r.śm

PONIEDZIAŁEK – 19 listopada
7.00 – Za ++ rodziców Jerzego Klemens i żonę Kunegundę
8.00 – Za + Kazimierza Duszyńskiego w 15r.śm oraz ++ Mariannę i Wojciecha Jachowskich
18.00 – 1. Za + Ewalda Proske w r.ur
2. Za + Zbigniewa Miszczaka w 22r.śm i ++ rodziców z obu stron
3. Za + Stanisława Piechaczek w 21r.śm

WTOREK – 20 listopada – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
7.00 – Za ++ Jadwigę i Jana Murzyn
8.00 – 1. Za + Czesława Magiera od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 20
2. Za + Jana Karnaś w 18r.śm, żonę Anielę i ++ rodziców z obu stron
17.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.00 – 1. Z ok r.ur. Damiana Wieczorek z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
2. Za + Andrzeja Wnęk, ++ rodziców z obu stron i zięcia Dariusza

ŚRODA – 21 listopada – Wspomnienie Ofiarowania NMP
7.00 – Za + Annę Marię Kapsa
8.00 – Za + Kazimierza Skolarczyk w 14r.śm oraz ++ z rodzin Skolarczyk i Nejman
9.30 – W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
18.00 – 1. W int. ministrantów z naszej parafii
2. Za ++ Antoninę i Henryka Ślęzak, ++ rodziców z obu stron oraz ++ Klarę i Alojzego Morcinek
3. Za + Adama Wojaczek w 6r.śm
4. Za ++ Teresę i Eugeniusza Łęckich oraz ++ rodziców z obu stron

CZWARTEK – 22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.
7.00 – Za ++ rodziców Leokadię i Teodora Kasprzak
8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło
2. Za + Romana Krówka w 16r.śm oraz żonę Marię i córkę Barbarę
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II w int. jego czcicieli
2. Za + Adama Kaczmarczyk od rodzin Kłaczek i Winkler
3. W int. chóru „Cecylia”

PIĄTEK – 23 listopada
7.00 – Za ++ zalecanych w wypominkach na Uroczystość Wszystkich Świętych.
8.00 – 1. Za + Jerzego Sroczyńskiego
2. Z ok r.ur. Wojciecha, Emilii i Zosi z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha św. oraz Boże Bł.
18.00 – 1. Za ++ Bronisława, Sabinę, Kazimierza, Bronisława Nagajek, Jerzego Weinbergera, Czesława Słowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Jerzego Kuśka w 7r.śm

SOBOTA – 24 listopada – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
7.00 – W intencji Czcicieli św. Antoniego
8.00 – 1. W int. członków Żywego Różańca
2. Za + bratanicę Jolantę Żołna
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za + Andrzeja Szymura w 7r.śm
2. Za + Władysława Szymańskiego w 5r.śm oraz ++ rodziców z obu stron
3. Za + Stanisława Jonderko w r.śm
4. Za ++ rodziców Marię i Henryka Skocz i ++ teściów.

NIEDZIELA – 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
7.00 – Za + Stanisławę Liberadzką
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. ślubu małż. Lidii i Józefa Keller oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – Z ok. 31r.ur. Łukasza i Krzysztofa Smyczek z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
12.00 – Z ok. r.ur. Bartłomieja Rozkoszek z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św. z ok. 50r.ur. Marka Wziętek i 18r.ur. córki Moniki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
18.00 – Za ++ rodziców Adelę i Jana Nowomiejskich, syna Jacka, braci Zygmunta i Witolda, siostrę Teodorę, Wiesława Motyczka oraz ++ z rodziny Ślosorz

INTENCJE MSZALNE
11 – 18.11.2018r.

NIEDZIELA – 11 listopada – XXXII Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Franciszka Piełka w 26r.śm
9.00 – 1. Za ++ Florentynę i Emanuela Dziwoki 2. Za + Władysława Lewandowskiego w r.śm
10.30 – W int. Ojczyzny w 100 lecie odzyskania niepodległości.
12.00 – 1. Z ok. r.ur. Mateusza Chlubek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 65r.ur. Romana Konsek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Brygidy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Za ++ Kazimierza i Mirosława Rojek
18.00 – W int. Pawła Nowak z ok.12r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

PONIEDZIAŁEK – 12 listopada – Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.
7.00 – Za + Marka Gruczelak w 5r.śm, żonę Wiesławę, ojca Mariana, ++ teściów Ernę i Antoniego Brzezinka oraz dziadków Franciszka i Jadwigę Philipp

8.00 – 1. Za + Jadwigę Hajdową
2. Za + Katarzynę Rozkoszek od Apostolatu Dobrej Śmierci
3. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
18.00 – 1. Za + Karola Swobodę
2. Za ++ Eleonorę i Grzegorza Akseńczyk oraz ++ Helenę, Edmunda i Krystynę Grojec
3. Za + Marka Kozioł od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 40

WTOREK – 13 listopada – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski
7.00 – Za + ks. Janusza Frelich, ks. Henryka Kuś, ++ kapłanów i misjonarzy oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 – 1. Do Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w int. Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz za żyjących i ++ ofiarodawców
2. Za ++ Maksymiliana i Cecylię Bednorz
17.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.00 – 1. Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Lonczyk
2. Za + Floriana Szymczak w 5r.śm
3. Za + Stanisława Szwedka w r.ur

ŚRODA – 14 listopada
7.00 – Za + Bogusława Lubszczyk, synową Annę, brata Damiana, ++ rodziców, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. od. op i zdrowie z ok. r.ur. Aliny Hein oraz Boże Bł. dla całej rodziny
18.00 – 1. Za ++ rodziców Jana i Stefanię Jędrysik
2. Za ++ Helenę i Teresę Musielskich oraz ++ z pokrewieństwa
3. Za ++ Irenę i Floriana Daniszewskich w r.śm
4. Za + Roberta Hrabia od kuzyna Grzegorza i Jagny

CZWARTEK – 15 listopada
7.00 – Za + Pawła Wala, żonę Jadwigę, ++ rodziców, teściów, syna Józefa i zięcia Gerarda
8.00 – 1. Za + Martę Dworaczek, męża Ryszarda i syna Jacka
2. Za ++ Bertę i Józefa Tkocz
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za + Urszulę Gorywoda w r.ur
2. Za + Józefata Klimek
3. Za ++ Genowefę i Henryka Dudzik oraz ++ rodziców z obu stron
4. Za ++ Barbarę i Ryszarda Wesołowskich oraz ++ dziadków

PIĄTEK – 16 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – Za ++ zalecanych wspominanych w wypominkach na Wszystkich Świętych.
8.00 – 1. Za + Dariusza Godek od cioci Ziutki
2. Za + Anielę Tymińską w 2r.śm, ++ rodziców i córkę Jolantę
18.00 – 1. Za + Engelberta Lipp oraz ++ rodziców z obu stron
2. Za + Annę Grodoń w r.ur
3. Za + męża Justyna Zmarzły
4. Za + Stanisława Płoszaj w 17r.śm

SOBOTA – 17 listopada – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
7.00 – Za + Walentego Mysza, 2 żony Annę i Marię oraz synów Bronisława i Władysława
8.00 – Za + męża Joachima Krupa w 28r.śm, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
15.00 – Ślub rzymski: Koba Łukasz – Koba Patrycja
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za + Jadwigę Czernecką
2. Za + Tadeusza Szydło
3. Za + Henryka Karpiej
4. Za ++ Jadwigę i Karola Siebel oraz Wincentego i Martę Szulik

NIEDZIELA – 18 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ rodziców Ignacego i Waleskę Szymura oraz ++ braci Gintera i Stanisława
9.00 – Za + matkę Anielę Mazur od córki
10.30 – Za + Krystynę Wyglenda w 2r.śm
12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Bronisława Srokol oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ślubu małż. Anieli i Antoniego Pompa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – 1. Msza św. chrzcielna, w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
2. Z ok.18r.ur. Franka oraz 10r.ur. Krzysia Marcol z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 – Za + Franciszka Kubicę w 15r.śm

INTENCJE MSZALNE
04.11.2018r. – 11.11.2018r.

NIEDZIELA – 04 listopada – XXXI Niedziela Zwykła
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie z ok. r.ur. Renaty i r.ur. córek Henryki i Aurelii oraz Boże Bł. dla całej rodziny
9.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Lidii Kowalskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ślubu małż. Marii i Stanisława Greiner oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – Z ok. r.ur. Krzysztofa Kędzior z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Włodzimierza Matusik i 18r.ur. córki Dominiki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Różaniec za zmarłych
15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
18.00 – 1. Za + Andrzeja Ścibich w 19r.śm, ++ rodziców Marię i Konrada Pawlik, ++ Juliana i Alfredę Ścibich oraz ++ z rodzin Pawlik, Ścibich, Józefowicz i Borek
2. Za + Waltra Szymura i ++ rodziców z obu stron

PONIEDZIAŁEK – 05 listopada
7.00 – Za ++ Edwarda i Gertrudę Pyszny oraz 2 synów Fryderyka i Henryka
8.00 – Za ++ Annę i Alojzego Oleś, ++ rodziców i teściów, braci, siostry oraz ++ szwagrów
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za + Eugeniusza Szebeszczyk i ++ rodziców
2. Za + Brunona Piechaczek oraz ++ rodziców i pokrewieństwo
3. Za + Mieczysława Szatka w 28r.śm
19.30 – W int. mężów i ojców – Mężczyźni św. Józefa

WTOREK – 06 listopada
7.00 – Za + Agnieszkę Herman
8.00 – Za ++ z rodzin Brzozowski i Bizgwa
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za ++ Teofila, Waleskę i Irenę Konsek oraz ++ z rodzin Krupka, Wyciszczok, Łuska, Strakosz i Mazurkiewicz
2. Za + Janinę Wizor w r.śm, ++ rodziców, siostrę Elżbietę oraz bratanków
3. Za ++ rodziców Halinę i Leona Chudoba oraz Krystynę i Zbigniewa Błaszczyńskich

ŚRODA – 07 listopada
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ślubu małż. Gertrudy i Franciszka oraz Boże Bł. dla całej rodziny
8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Albina Byczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. W int. seniorów
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za ++ Marię i Tomasza Niedźwiedź
2. Za + Mariana Siwickiego w 1r.śm
3. Za + Zygmunta Gałuszka, żonę Stefanię, ++ rodziców oraz Antoniego Chłodek

CZWARTEK – 08 listopada
7.00 – Za + Stanisława Adamowicza od sąsiadów z ul. Długosza 10
8.00 – 1. Za + Anielę Frysztacką, ++ rodziców Marię i Karola Frysztacki oraz ++ rodzeństwo
2. Za + Jana Szpak w 2r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. W int. ministrantów
2. Za ++ Anielę i Kazimierza Duszyńskich
3. Za ++ Elżbietę i Romana Tomaszewskich oraz Bolesławę i Arkadiusza Bożejewicz
4. Za + Teresę Androsz w r.ur, męża Józefa, syna Stanisława i zięcia Piotra

PIĄTEK – 09 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – Za + Bogusława Lubszczyk
8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Marcina
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za ++ Zofię i Józefa Michalczyk w 35r.śm
2. Za ++ kapłanów Antoniego, Karola, Jerzego, Klaudiusza, Henryka i Józefa
3. Za + Zbigniewa Macionczyk
4. Za + Mieczysława Chojnackiego w 17r.śm, teściów Katarzynę i Józefa, ++ rodziców Antoniego i Martę Nowak, syna Bolesława oraz Józefa i Franciszkę Malina

SOBOTA – 10 listopada – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK
7.00 – Za ++ Franciszka, Gertrudę, Bogusława Lubszczyk, synową Annę, ++ Irenę i Stanisława, Damiana Marek, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 – 1. Za + siostrę Eugenię Szebeszczyk, męża Józefa oraz ++ rodziców Bertę i Ernesta Lipka
2. W int. członków i opiekuna Apostolatu Dobrej Śmierci
3. Za + Piotra Sroczyńskiego
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za + Helenę Lanuszny w 19r.śm i męża Rufina
2. Za + Czesława Dziwoki w r.śm

NIEDZIELA – 11 listopada – XXXII Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Franciszka Piełka w 26r.śm
9.00 – 1. Za ++ Florentynę i Emanuela Dziwoki
2. Za + Władysława Lewandowskiego w r.śm
10.30 – W int. Ojczyzny w 100 lecie odzyskania niepodległości.
12.00 – 1. Z ok. r.ur. Mateusza Chlubek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 65r.ur. Romana Konsek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Brygidy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Za ++ Kazimierza i Mirosława Rojek
18.00 – W int. Piotra Nowak z ok.11r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha św.

INTENCJE MSZALNE
28.10.2018r. – 04.11.2018r.

NIEDZIELA – 28 października – XXX Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Jana Kruczek oraz ++ z rodzin Kruczek i Kuteń
9.00 – 1. Za ++ Marię i Franciszka Groborz
2. Za + Józefa Klimczaka w 19r.śm
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. ślubu małż. Renaty i Tadeusza Rudawskich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Danuty i Henryka Gasz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – Z ok. 10r.ur. Mateusza Nieszporek z podz. i pr. o d. op., zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 – Za + Emila Kotynia i ojca Bolesława

PONIEDZIAŁEK – 29 października
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 59r.ur. Marii Golec oraz Boże Bł. dla całej rodziny
8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Renaty oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ rodziców Barbarę i Jerzego Berger oraz babcię Krystynę
2. Za + Bernarda Kwaśny w 2r.śm
3. Za + Katarzynę Malinowską, męża Józefa, ++ rodziców z obu stron, córkę Ewę oraz zięcia Eugeniusza

WTOREK – 30 października – Święto Rocznicy Pośw.Kościoła Katedr. w Katowicach
7.00 – Z ok. r.ur. Hanny z podz i pr. o łaskę wiary, nadziei i miłości
8.00 – 1. Za + Salomeę Piontek, męża Izydora oraz synów Rajmunda i Andrzeja
2. Za ++ Ferdynanda i Ludwinę Piechaczek
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Lucjana Mężyk, syna Marcina oraz ++ teściów Janinę i Bolesława Cieśla
2. Za + męża Horsta Stanula w 6r.śm i jego matkę Helenę w r.śm
3. Za + Stanisława Kuc w 1r.śm

ŚRODA – 31 października
7.00 – Za + Jerzego Kierońskiego od brata i chrześnicy z rodziną
8.00 – 1. Za + Jerzego Nowak w 1r.śm
2. Za + matkę Anielę w 5r.śm od córki
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Z ok. r.ur. Anny Rozkoszek z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op. i Boże Bł. dla całej rodziny
2. W int. rodziny Wypchoł
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu małż. Aleksandry i Mariusza Strączek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
CZWARTEK – 01 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 – Za ++ Wiktora i Helenę Chudyba oraz Dorotę i Alfreda Pinior
9.00 – Za ++ Gertrudę i Ludwika Sobik
10.30 – Za + Eryka Kędzior
12.00 – Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Niedziela
14.00 – Procesja na cmentarz
15.30 – Za + Kazimierza Walenczyk, ++ rodziców, rodzeństwo i teściów oraz Emila Pindur
18.00 – Za ++ rodziców Anastazję i Bronisława Galickich oraz brata Wiesława

PIĄTEK – 02 listopada – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
7.00 – Z ok. r.ur. Jerzego, Piotra i Jolanty z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
8.00 – 1. Za ++ członków Legionu Maryi
2. Za ++ z rodzin Poliwoda, Młynek i Rozkoszek
16.30 – Msza szkolna: Z ok. 7r.ur. Szymona z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za + męża Władysława Froncz, ++ rodziców Helenę i Stanisława Koczara, brata Marka, ++ teściów Helenę i Wilhelma Froncz oraz zięcia Waldemara Jezusek 2. Za + Danutę Jonderko w 3r.śm 3. Za + Jana Kupczaka w 7r.śm, ++ rodziców Elżbietę i Pawła, ++ Irenę i Witolda Zaborowskich, brata Andrzeja, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA – 03 listopada
7.00 – Za + Romualda Stacherczak od współlokatorów z ul. św. Antoniego 21/23
8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP 2. Za + Stefanię Szymaniec oraz ++ rodziców i rodzeństwo 3. Za + Elżbietę Knesz, męża Jerzego oraz Feliksa Sikorskiego i ++ rodziców
17.30 – Różaniec za zmarłych
18.00 – 1. Za + męża Antoniego Waliczek oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
2. Za ++ Annę i Franciszka Oleś oraz syna Waltra
3. Za + Antoniego Kremiec w r.śm i ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA – 04 listopada – XXXI Niedziela Zwykła
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie z ok. r.ur. Henryki, matki Renaty i siostry Aurelii oraz Boże Bł. dla całej rodziny
9.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Lidii Kowalskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/ 2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r. ślubu małż. Marii i Stanisława Greiner oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – Z ok. r.ur. Krzysztofa Kędzior z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Włodzimierza Matusik i 18r.ur. córki Dominiki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Różaniec za zmarłych
15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
18.00 – 1. Za + Andrzeja Ścibich
2. Za + Waltra Szymura

INTENCJE MSZALNE
21 – 28.10.2018r.

NIEDZIELA – 21 października – XXIX Niedziela Zwykła
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Heleny i Antoniego Rojek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
9.00 – Za ++ rodziców Anielę i Gerarda Grajner w 18r.śm oraz + ciocię Gertrudę Gamoń w 8r.śm
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 93r.ur. Leonardy Lasota oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Urszuli i Stanisława i 75r.ur. Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – 1. Msza św. chrzcielna oraz w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Barbary i Romana Krzempek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
18.00 – Za + Jana Małaczek w 11r.śm, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

PONIEDZIAŁEK – 22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.
7.00 – Z ok. r.ur. Urszuli Michalskej z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op., zdrowie i Boże Bł.
8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego czcicieli
2. Za + Florentynę Paszenda i 6 córek
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ Marię i Stanisława Palica oraz ++ rodziców i rodzeństwo
2. Za + Jadwigę Szymik
3. Za + Dietera Suszke w r.śm oraz ++ z rodzin Suszke, Matyjasik i Dola

WTOREK – 23 października
7.00 – Z ok. r.ur. Waltraudy Paterok z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op., zdrowie i Boże Bł.
8.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Jana Kabatów, siostrę Marię oraz braci Mariana i Józefa
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ Elżbietę, Romana i Józefa Śmietana
2. Za ++ rodziców Helenę i Leona Branny w r.śm ojca
3. Za + męża Józefa Mirowskiego oraz ++ rodziców i rodzeństwo
4. Za + Mirosława Kluba

ŚRODA – 24 października
7.00 – Za + Katarzynę Rozkoszek od Apostolatu Dobrej Śmierci
8.00 – 1. Za + Ewę Ruks w 5r.śm i jej męża Mariana
2. Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła Szymura oraz córkę Wandę
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + męża Władysława Dzięgiel w 7r.śm oraz ++ rodziców z obu stron
2. Za + ojca Antoniego Kuśka w 9r.śm
3. Za + Bolesława Budzowskiego oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

CZWARTEK – 25 października
7.00 – Za + Julię Maier
8.00 – Za ++ Karola i Zofię Budny
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Elżbietę Masłowską oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron
2. Za ++ Jerzego i Albinę Naczyńskich oraz Marię Kulik
3. Za + Krystynę Naczyńską
4. Za + Floriana Kaczmarczyk, żonę Zofię, syna Emiliana oraz brata Hermana

PIĄTEK – 26 października
7.00 – Z ok. r.ur. Piotra Nowak z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op., zdrowie i Boże Bł.
8.00 – Za + Pawła Piontek, żonę Martę oraz ++ rodziców i rodzeństwo
13.30 – Ślub rzymski: Śmiałek Radosław – Nędza Monika
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ w m-cu wrześniu
2. Za + Wojciecha Czerneckiego
3. Za + Edeltrudę Kolarczyk i ++ pokrewieństwo z obu stron
4. Za + Henryka Lepiorz w 33r.śm

SOBOTA – 27 października
7.00 – Za + Rajmunda Kwiecińskiego, wnuka Piotra, brata Henryka, jego żonę, Tadeusza Groszewskiego i jego żonę
8.00 – 1. W int. członków Żywego Różańca
2. Za + Czesława Grainer, ++ rodziców Emilię i Ryszarda oraz Zofię, Martę, Urszulę, Ignacego i Teodora Morcinek
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Pawła Dambiec w 2r.śm
2. Za + Ryszarda Kosko w 7r.śm
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 35r.ślubu małż. Iwony i Piotra Gembalczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r.ślubu małż. Krystyny i Alojzego i 70r.ur Alojzego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

NIEDZIELA – 28 października – XXX Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Jana Kruczek oraz ++ z rodzin Kruczek i Kuteń
9.00 – 1. Za ++ Marię i Franciszka Groborz
2. Za + Józefa Klimczaka w 19r.śm
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. ślubu małż. Renaty i Tadeusza Rudawskich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Danuty i Henryka Gasz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – Z ok. 10r.ur. Mateusza Nieszporek z podz. i pr. o d. op., zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 – Za + Emila Kotynia i ojca Bolesława

INTENCJE MSZALNE
14.10.2018r. – 21.10.2018r.

NIEDZIELA – 14 października – XXVIII Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Zbigniewa Kwiecień od rodziny Rojków z Obiechowa
9.00 – W int. Ewy z ok. r.ur. z podz. i pr. o d. op. zdrowie i Boże Bł.
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu małż. Katarzyny i Leszka Widera oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r.ślubu małż. Zofii i Jerzego Magiera i 70r.ur. Zofii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – Za + Helenę Depta w r.śm
18.00 – Za + Henryka Wicher w 11r.śm

PONIEDZIAŁEK – 15 października – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.
7.00 – Za + Stanisława Adamowicza od sąsiadów z ul. Długosza 10
8.00 – 1. Za + Elżbietę Stalmach, męża, rodziców i rodzeństwo z obu stron
2. Za + Leopolda Młodzik w 2r.śm, ++ rodziców Szczepana i Agnieszkę Młodzik oraz ++ rodzeństwo
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Władysława Lasota
2. Za + Bolesława Król
3. Za ++ Annę i Antoniego Kuśka

WTOREK – 16 października – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
7.00 – 1. Za + męża Jerzego Dymosz i ++ rodziców z obu stron
2. Za + Jadwigę Adamczyk
8.00 – Z ok. r.ur. i imienin Jadwigi Budny z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op., zdrowie i Boże Bł.
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Stanisława Szteliga
2. Za + Anielę Kufieta w 8r.śm oraz Emila Kufieta w 18r.śm
3. Za + Antoniego Piontek w 10r.śm

ŚRODA – 17 października – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
7.00 – Z ok. imienin Małgorzaty z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op., zdrowie i Boże Bł.
8.00 – 1. Za + Pelagię Kucharczyk
2. Za + Franciszka w r.śm
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ Helenę i Jana Banot, synów Mariana i Jana oraz zięcia Alojzego
2. Za + Wawrzyńca Zielonka
3. Za + Janusza Bierza w 5r.śm, ++ teściów Teresę i Kazimierza oraz szwagra Kazimierza

CZWARTEK – 18 października – Święto św. Łukasza, Ewangelisty
7.00 – Za + Mieczysława Szteliga w r.śm
8.00 – Za + Pawła Piontek, żonę Martę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Janinę Rzerzycha
2. Za ++ Joannę i Lucjana Bortel
3. Za ++ Annę i Jana Chojnackich
4. Za + ks. Henryka Ostrzołek

PIĄTEK – 19 października
7.00 – Za + Katarzynę Rozkoszek od Legionu Maryi
8.00 – 1. Za ++ Teresę i Józefa Zimończyk
2. Za + męża Andrzeja Wnęk
14.00 – Ślub rzymski: Sławek Bartosz – Walkowiak Celina
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Z ok 7r.ur. Amel i Ines z pr. o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów oraz Boże Bł.
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 29r.ślubu małż. Barbary i Mariusza Grzesiczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny
3. Ku czci Anioła Stróża w int. wnuka Mikołaja z ok. 3r.ur.

SOBOTA – 20 października – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.
7.00 – Za + Ludwika Rozkoszek
8.00 – Za ++ Marię i Antoniego Wala oraz ++ synów Antoniego, Henryka i Jerzego
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ Halinę i Wincentego Myśliwiec
2. Za + Jadwigę Kwaśny i Urszulę Burzywoda w 5r.śm
3. Za + Norberta Potysz w r.ur, ++ dziadków Ludwinę i Józefa Marcol
4. Za + Jana Mizioch i żonę Marię

NIEDZIELA – 21 października – XXIX Niedziela Zwykła
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Heleny i Antoniego Rojek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
9.00 – Za ++ rodziców Anielę i Gerarda Grajner w 18r.śm oraz + ciocię Gertrudę Gamoń w 8r.śm
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 93r.ur. Leonardy Lasota oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Urszuli i Stanisława i 75r.ur. Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – 1. Msza św. chrzcielna oraz w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Barbary i Romana Krzempek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
18.00 – Za + Jana Małaczek w 11r.śm, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

INTENCJE MSZALNE
30.09.2018r. – 07.10.2018r.

NIEDZIELA – 30 września – XXVI Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotas
9.00 – Za + Roberta Hrabia od mamy
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Ryszarda Mańka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Kazimiery Miszczak oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Huberta Kapsa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
16.30 – Ślub rzymski: Walczyna – Żagiel
18.00 – 1. Za + córkę Małgorzatę Witczak w 6r.śm oraz brata Adama
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske

PONIEDZIAŁEK – 01 października – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.
7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 – Za + brata Zbigniewa Kwiecień od siostry Elżbiety z rodziną
9.00 – Pogrzeb: Henryk Szweda
10.30 – Pogrzeb: Helena Nędza
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + męża Daniela Szczygieł oraz ++ braci Jana i Franciszka
2. Za + Annę Brząkalik w r.ur.
3. Za + Edeltrudę Kolarczyk i ++ rodziców z obu stron
19.30 – W int. mężów i ojców – Mężczyźni św. Józefa

WTOREK – 02 października – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 – W int. rodzin Winkler i Niesler z podz i pr. o d. op i zdrowie oraz za ++ z tych rodzin
8.00 – 1. Za + Józefa Oziębło
2. Za ++ Helenę i Emanuela Nieszporek oraz syna Rudolfa
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Heleny Chromik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Ku czci Aniołów Stróżów w int. wnuków Jana, Filipa, Jakuba, Krzysztofa, Grzegorza i Pawła z podz i pr. o d. op i zdrowie
3. Z ok. 33r.ślubu małż. Grażyny i Leszka Liszka z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

ŚRODA – 03 października
7.00 – Za + Adama od kolegi Jacka z żoną z Andrychowa
8.00 – 1. Za + Lidię Jonderko w 1r.śm
2. W int. seniorów
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ Anastazję i Jana Nowak
2. Za ++ Alojzego i Marię Szymała
3. Za + Stanisława Wizor w 23r.śm, ++ rodziców i teściów, brata, dziadka, + Janinę i Elżbietę oraz szwagra

CZWARTEK – 04 października – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie dla Teresy Hertess i jej rodziny
8.00 – 1. Za ++ Klarę i Ryszarda Tkocz, córkę Laurę oraz syna Norberta
2. Za ++ Luizę i Franciszka Sławińskich
3. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. W int. ministrantów
2. Za + Wacława Andrzejewskiego, brata Konrada i ++ rodziców z obu stron
3. Za + Bolesława Bednarek w 8r.śm i jego żonę Czesławę
4. Za ++ Hildegardę i Karola Rozkoszek

PIĄTEK – 05 października – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
7.00 – Za ++ rodziców Gabrielę i Franciszka Racilewicz
8.00 – Za ++ Jana i Marię Urbaniec, Wiktora i Małgorzatę Gawlik, córkę Adolfinę oraz Jana Kornas
16.30 – Msza szkolna: Za ++ Waleskę i Emila Fojcik, syna Teodora oraz Jana Bednarz, 2 żony i 4 synów
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za ++ rodziców Marię i Wincentego Słomianny
2. Za + syna Jacka Jagiełowicz, męża Jana i zięcia Zbigniewa Maciończyk
3. Za + Franciszka Babilas
4. Za ++ braci Grzegorza w r.ur. i Piotra Jarzyna

SOBOTA – 06 października
7.00 – W int. kleryka Michała Petka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP
2. Za ++ rodziców i teściów Maksymiliana i Franciszkę oraz Karola i Janinę
17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – 1. Za + Mariannę Rybak
2. Za + męża Ewalda na pamiątkę ziemskich urodzin i jego rodziców
3. Za + Wincentego Brachman, żonę Karolinę ++ rodziców i dziadków z obu stron

NIEDZIELA – 07 października – XXVII Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Jadwigę Baron oraz ++ rodziców, teściów i dzieci
9.00 – Za + męża Eugeniusza Wziętek, ++ rodziców Marię i Feliks Wala oraz ++ teściów
10.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 35r.ślubu małż. Marii i Ryszarda Wieczorek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Za + Tadeusza Nawrat
12.00 – Do Op. B. ku czci Aniołów Stróżów z podz za wspaniały dar dzieci Bernadety, Elżbiety, Marty, Anny, Jana i Jacka Stacha
15.00 – Nabożeństwo różańcowe
15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
2. Z ok. 25r.ur. Pawła Kędzior z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
18.00 – Za + Leszka Matuszczak w r.śm oraz ++ teściów Salomeę i Antoniego Matuszczak

INTENCJE MSZALNE
23.09.2018r. – 30.09.2018r.

NIEDZIELA – 23 września – XXV Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Dorotę, Alfreda i Tadeusza Pinior
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. 65r.ur. Bogusława Sładek z podz za powrót do zdrowia, z pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. 30r.ślubu małż. Barbary i Adama Słupik
z podz i pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Za + Władysława Podleśny i Zdzisława Łapiga oraz ++ rodziców z obu stron od Marioli i Olka
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.
70r.ur. Kornelii Remiorz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.
50r.ur. Ewy Paprotny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
18.00 – 1. Za + Ryszarda Newy w 4r.śm i ++ rodziców z obu stron
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske

PONIEDZIAŁEK – 24 września
7.00 – 1. Za + Jana Buchalik w 8r.śm
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za ++ Franciszkę i Pawła Hasa, Agnieszkę i Ignacego Kurpanik, syna Bolesława oraz dzieci Czesława i Elfrydę
2. Za + Zdzisława Jagiełło
10.00 – Pogrzeb: Stefania Kołodziej
18.00 – 1. Za + Augustyna Staniczek i żonę Elżbietę
2. Za + Ryszarda Dworaczek, żonę Martę i syna Jacka
3. Za ++ Józefa i Kornelię Raszka

WTOREK – 25 września
7.00 – 1. Za + męża Wiesława Swoboda i syna Jacka w ich 3r.śm
2. Za + Jadwigę Tobiczek
3. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za + Józefa Huzior oraz ++ z rodzin Szymura i Dudek
2. Do św. Antoniego z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op. i wstawiennictwo
9.30 – Pogrzeb: Łukasz Hajduk
17.30 Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego
18.00 – 1. Za + Ernesta Pluta oraz ++ rodziców z obu stron
2. Za ++ Konstantego i Weronikę Pyszny
3. Za ++ Barbarę i Józefa Lenort

ŚRODA – 26 września
7.00 – Za ++ rodziców Alfonsa i Urszulę Lisoń oraz męża Mariana Dziuba
8.00 – 1. Za + Pawła Kniaziewicz, żonę Annę oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
18.00 – 1. Za ++ Małgorzatę i Romana Maciejewskich
2. Za ++ Małgorzatę i Jana Wiktor
3. Za ++ rodziców Monikę i Władysława Grzegorzek oraz syna Józefa
4. Za + brata Zbigniewa Kwiecień od siostry Teresy z rodziną

CZWARTEK – 27 września – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.
7.00 – Za + Henryka Zygmunt od teściowej Józefy i rodziny
8.00 – 1. Za + Kazimierę Konior
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za ++ Otylię i Pawła Klose
2. Za + Józefa Pluta oraz ++ rodziców, rodzeństwo i teściów
3. Za + Emilię Gacka oraz ++ mężów Wiktora i Józefa
4. Za + Zbigniewa Kwiecień od rodziny Ostrzołek z pracownikami

PIĄTEK – 28 września – Wspomnienie św. Wacława, męcz.
7.00 – Za + Władysława Szkop, 2 żony, rodziców i teściów
8.00 – 1. Za + Hildegardę Woźnica w 6r.śm
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
18.00 – 1. Msza św. zbiorowa za ++ w m-cu sierpniu
2. Za + Franciszka Fizia
3. Za ++ rodziców Florentynę i Karola Paszenda oraz ++ córki i synów
4. Za + Katarzynę Fogel w 30r.śm, ++ rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodzin Fogel i Wróblewski

SOBOTA – 29 września – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7.00 – 1. Za + Dariusza Godek od Małgorzaty z rodziną
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. W int. ks. Proboszcza Marka Bernackiego z pr. o zdrowie, Boże Bł. i dary Ducha Św. w posłudze w parafii św. Antoniego od członków Żywego Różańca
2. Za + Jacka Konsek w 1r.śm
16.00 – W int. absolwentów II LO im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego z rocznika 1979
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Z ok. 38r.ur. Żakliny z podz. za uratowanie życie z pr. o op. Aniołów Stróżów
2. Za + Michała Fedorowicz
3. Za ++ Antoniego i Martę Tyman
4. Za + Józefa Gomółka w 12r.śm, ++ rodziców z obu stron, siostrę Marię oraz szwagra Alojzego

NIEDZIELA – 30 września – XXVI Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotas
9.00 – Za + Roberta Hrabia od mamy
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.
Ryszarda Mańka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur.
Kazimiery Miszczak oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Huberta
Kapsa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
16.30 – Ślub rzymski: Walczyna – Żagiel
18.00 – 1. Za + córkę Małgorzatę Witczak w 6r.śm oraz brata Adama
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske

INTENCJE MSZALNE
16.09.2018r. – 23.09.2018r.

NIEDZIELA – 16 września – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ Józefa, Tadeusza i Barbarę Wójcik, Irenę Polak oraz ++ z rodziny Stacherczak
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r. ślubu małż. Agnieszki i Antoniego Berger oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. r. ślubu małż. Barbary i Łukasza i r.ur. Łukasza oraz Boże Bł. dla całej rodziny
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Stefana Kuśka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 20r. ślubu małż. Katarzyny i Piotra Groborz oraz Boże Bł. dla całej rodziny
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Msza św. chrzcielna w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
18.00 – 1. Za ++ rodziców Reginę w 2r.śm oraz Romana w 3r.śm Wiśniewskich
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske

PONIEDZIAŁEK – 17 września
7.00 – 1. Za + Józefa Pyszny i żonę Annę
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – Za + Wiktorię Polczyńską, męża Marcelego, syna Józefa i prawnuka Dawida Staneczko
18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Jadwigi i 25r.ur. wnuka Przemysława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Z ok. r.ur. Aleksandry Kafinek z podz i pr. o d. op i zdrowie
3. W int. Bernadety Rosa z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.
4. Za + Stanisława Kosieradzkiego od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 22B

WTOREK – 18 września – Święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona dzieci i młodzieży
7.00 – 1. Za + Adama Antczak w 12r.śm
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za + Alojzego i Alfreda, ++ rodziców Roberta i Marię, Ludwikę Groborz, zięcia Bolesława, wnuka Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za ++ Ludwika i Marię Groborz, synów Eugeniusza, Stanisława i Benedykta oraz zięcia Władysława
17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego
18.00 – 1. W int. ks. Kazimierza Cichonia z ok. r.ur. z podz za otrzymane łaski z pr. o dalszą op, zdrowie i Boże Bł. od Członków Żywego Różańca
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o dalszą op. dla rodzin Rodzik i Pełka
3. Za + Józefa Wala, Alojzego Byczek oraz ++ rodziców i teściów

ŚRODA – 19 września
7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 90r.ur. Władysławy Zych-Sarzyńskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
8.00 – 1. Za ++ teściów Marię i Emila Pielczyk, ++ synów Jana i Henryka, córkę Dorotę oraz synową Marię
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
12.00 – Ślub: Zając Izabela – Chmiel Michał.
18.00 – 1. Za + Hildegardę Nieszporek
2. Za + Jadwigę Czernecką
3. Za ++ Annę i Jana Duda, ++ synów Romana, Huberta, synowe Krystynę i Otylię, Wilhelma Syrek, córkę Irenę oraz ++ zięciów
4. Za + Stanisława Kosieradzkiego od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 22B

CZWARTEK – 20 września – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.
7.00 – 1. Za ++ Marię i Teofila Gmuzdek, ++ Zofię i Antoniego Poloczek, Grzegorza Depta, ++ z rodzin Błachut i Kordus oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – Za + Gerarda Okuń
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Z ok. 14r.ur. Anny Krupka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 90r.ur. Anny Smołka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
3. Za + Antoniego Smołka w 10r.śm
4. Za + Franciszka Sobik w r.ur. i ++ z rodzin Sobik i Grzesiczek

PIĄTEK – 21 września – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 – 1. Za + Romualda Stacherczaka od współlokatorów z ul. św. Antoniego 21/23
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za + męża Tadeusza Boczoń oraz ++ z rodziny Boczoń i Głuszek
2. Za + Zbigniewa Kwiecień od brata Jacka z rodziną
18.00 – 1. Z ok. r.ur. Marii Wieczorek z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Lecha Paryla oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Blandyny Groborz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

SOBOTA – 22 września
7.00 – 1. Za + Wandę Cierkosz od sąsiadów z ul. św. Antoniego 21/23 zamiast kwiatów
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za + Bogusława Dziubak
2. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. Za + Janusza Proske
2. Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego Stajniak w r.śm
3. Za + Annę Bugla, męża Stanisława, ++ rodziców z obu stron, syna Michała, ++ Cecylię i Pawła Sikora oraz Elfrydę Szajor
4. Za + Romana Gorywoda w r.ur.

NIEDZIELA – 23 września – XXV Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Dorotę, Alfreda i Tadeusza Pinior
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. r.ur. Bogusława Sładek z podz i pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny
10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. 30r.ślubu małż. Barbary i Adama Słupik z podz i pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Za ++ Władysława Podleśny i Zdzisława Łapiga oraz ++ rodziców z obu stron od Marioli i Olka
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Kornelii Remiorz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Ewy Paprotny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
18.00 – 1. Za + Ryszarda Newy w 4r.śm i ++ rodziców z obu stron
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske


INTENCJE MSZALNE
09.09.2018r. – 16.09.2018r.

NIEDZIELA – 09 września – XXIII Niedziela Zwykła
7.00 – Za + Adelę, Helenę i Michała w r.ur.
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 15r. ślubu małż. Moniki i Wojciecha Niesłańczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny
10.30 – Ku czci Anioła Stróża w int. wnuczki Natalii z ok. 4r.ur. oraz rocznicy ur. jej rodziców z podz. i pr. o d.op. zdrowie, dary Ducha św. oraz Boże Bł. dla całęj rodziny
12.00 – Za + Eryka Gruszka w 1r.śm
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – 1. Za + Wacława Mrówczyńskiego oraz ++ z rodziny Woźniak
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 30r. ślubu małż. Janiny i Krzysztofa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
2. Z ok. 1r. ślubu małż. Aleksandry i Jana Fiałkowskich z podz. i pr. o d.op., zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 10 września
7.00 – 1. Za ++ rodziców Annę i Henryka Szymura oraz siostrę Jadwigę Tobiczyk
2. Za + Marię Semeniuk, ++ rodziców z obu stron, + Irenę Semeniuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 – 1. Za ++ Annę i Franciszka Matejasik, ++ Ernestynę i Józefa Dola oraz ++ z rodzin Matejasik, Szuszke, Stangret i Gilner
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
9.00 – Pogrzeb: Katarzyna Rozkoszek
18.00 – 1. Za + Jarosława Pieńkus w r.śm
2. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
3. Za + Waleriana Smołka w 2r.śm

WTOREK – 11 września
7.00 – 1. Za + ks. Alfonsa Maiera w 4r.śm
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Do Najś. Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, za Ojczyznę, Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz za żyjących i ++ ofiarodawców
2. Za ++ Antoninę i Jana Drozdek, brata Jerzego, żonę Hildegardę, Waleskę Biały oraz Teresę i Józefa Zimończyk
17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego
18.00 – 1. Za ++ Elżbietę i Franciszka Rduch oraz ++ teściów i rodzeństwo z obu stron
2. Za + Ferdynanda Wadas w 23r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz ++ braci
3. Za + Henryka Bonczek w r.ur.

ŚRODA – 12 września – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji
7.00 – 1. Za + męża Stanisława Dalka w 37r.śm i ++ rodziców z obu stron
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło
2. Za + Teodora Molskiego
3. Za + Romana Rygoł
18.00 – 1. Za + Anielę Ostarek w r.śm
2. Za + Zofię Kaczmarczyk w 14r.śm, męża Floriana i syna Emiliana
3. Za ++ Gabrielę i Antoniego Stebel, ++ rodziców z obu stron, Annę Stebel, Stanisława Zimończyk, Hildegardę Syrek oraz ++ z pokrewieństwa

CZWARTEK – 13 września – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK
7.00 – 1. Z ok. kolejnej rocznicy urodzin Genowefy Waliczek z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 – 1. Za + Pawła Goczal i syna Krystiana
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
11.00 – W int. Czcicieli MB Fatimskiej
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. W int. ministrantów naszej parafii
2. Z ok. 20r.ur Marii Grzesiczek z podz. i pr. o d.op., zdrowie, dary Ducha Św. oraz Boże Bł.
3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. d. op i zdrowie w int. rodziny Musielski
4. Z ok. r.ur. syna Mateusza i córki Patrycji Dudzik z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha św.

PIĄTEK – 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 – 1. Z ok. 27r.ur. Andrzeja Golec z podz i pr. o d. op i zdrowie
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Za ++ Kazimierę i Floriana Babilas oraz Eleonorę Brachman
2. Za + Franciszka Kuśka w 1r.śm
18.00 – 1. Ku czci Anioła Stróza w int. Kazimierza Sierny z ok. 3r.ur. z podz. i pr. o d.op. zdrowie, dary Ducha św. oraz Boże Bł. dla całej rodziny
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r.ur. Mirosława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
3. W int. małż. Renaty i Józefa z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

SOBOTA – 15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 – 1. Za + Grażynę Doniczka, jej ojca Stanisława Kapinos, Krzysztofa Misiaszek, ++ dziadków Henrykę i Pawła Krawczyk oraz Marię i Wojciecha Kapinos
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske
8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. r.ur. Agaty Marcalik oraz Boże Bł. dla całej rodziny
2. Za + Bogdana Dambiec w 3r. śm
12.00 – Ślub rzymski: Grzesiczek Piotr – Gatnar Dorota
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – 1. W intencji Parafian
2. Za ++ Alojzego i Agnieszkę Gamoń oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa
3. Za ++ Łucję i Ignacego Ciołek, syna Krystiana oraz ++ dziadków z obu stron
4. Za ++ rodziców Alfonsa i Jadwigę Płaczko
5. Za ++ Klarę i Jana Muszalik

NIEDZIELA – 16 września – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 – Za ++ Józefa, Tadeusza i Barbarę Wójcik, Irenę Polak oraz ++ z rodziny Stacherczak
9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r. ślubu małż. Agnieszki i Antoniego Berger oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
10.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. r. ślubu małż. Barbary i Łukasza i r.ur. Łukasza oraz Boże Bł. dla całej rodziny
2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Stefana Kuśka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/
12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 20r. ślubu małż. Katarzyny i Piotra Groborz oraz Boże Bł. dla całej rodziny
15.00 – Nieszpory niedzielne
15.30 – Msza św. chrzcielna w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych
18.00 – 1. Za ++ rodziców Reginę w 2r.śm oraz Romana w 3r.śm Wiśniewskich
2. Msza św. gregoriańska: Za + Ewalda Proske

16.07.2017r. – 23.07.2017r.

NIEDZIELA – 16 lipca – XV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Izydora Piontek, żonę Salomeę i syna Rajmunda

9.00 – Z ok. 15r.ślubu małż. Anny i Bartłomieja Rozkoszek z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.r.ur. Czesława oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Ku czci Anioła Stróża w int. Agatki Kocemba, Ignacego Pindel oraz czworaczków Nikodema, Lilianny, Oliwiera i Amelię Wojak z ok. 3r.ur.
z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie
z ok. 80r.ur. Teresy Kuczera oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

18.00 – Za + Jana Bonk w r.śm

 

PONIEDZIAŁEK – 17 lipca

8.00 – 1. Za + Norberta Kwaśniok w 12r.śm

2. Za + Anastazję w r.śm

18.00 – 1. Za + Macieja Bartoszek w r.ur.

2. Za + Krystynę Stężały w r.śm, męża Michała, ++ siostry Adelę i Helenę oraz brata Brunona i + Antoniego

 

WTOREK – 18 lipca

8.00 – 1. Za + Marię Groborz, męża Ludwika, synów Eugeniusza, Stanisława
i Benedykta oraz zięcia Władysława

2. Za + Zygmunta Michalik w 1r.śm

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Rafała Smołka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Z ok. r.ur. Szymona Ostrzołek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

 

ŚRODA – 19 lipca

8.00 – Za + męża Jana, ++ braci Pawła i Jerzego, ++ córki Marię, Martę, Genowefę
i Paulinę oraz ++ z pokrewieństwa

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Juliana Pacocha oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za ++ Małgorzatę i Alojzego Drzęźla oraz córkę Helenę i wnuczkę Lidię

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie
i Boże Bł. z ok. 80r.ur. Siostry Lukas /TD/

 

CZWARTEK – 20 lipca

8.00 – W int. Damiana, Krzysztofa i Jakuba z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

12.00 – Ślub rzymski: Schumann Dawid – Bychawska Adrianna

13.00 – Ślub rzymski: Grzonka Dawid – Milewska Monika

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1. Za + Gerarda Otlik w 14r.śm

2. Za + Jana Szulika w 1r.śm oraz ++ rodziców Zofię i Pawła Szulik

 

PIĄTEK – 21 lipca

8.00 – 1. Za ++ Urszulę i Jerzego Mrozek, Teofila i Agnieszkę Mosz oraz
++ z pokrewieństwa

2. Za + męża Mariana Dziuba w 27r.śm

18.00 – 1. Za + Antoniego Szweda i żonę Martę

2. Za + Norberta Polok w 1r.śm

 

SOBOTA – 22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Z ok. imienin Magdaleny z podz i pr. o d. op i zdrowie

12.00 – Ślub rzymski: Brych Adrian – Skupień Alicja

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ Rudolfa i Lidię Sładek

2. Za ++ Klarę i Jana Muszalik

 

NIEDZIELA – 23 lipca – XVI Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Waleskę Szymura i męża Ignacego

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.40r.ślubu małż. Marii i Andrzeja Adamczyk oraz z ok. ur. Agaty i Kubusia,
a także o Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Z ok. 20r.ślubu małż. Jolanty i Jarosława Motyka z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ślubu małż. Heleny i Andrzeja Gresz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Annę Macionczyk

18.00 – Za + Romana Wróbel w 11r.śm i ++ rodziców z obu stron


09.07.2017r. – 16.07.2017r.

NIEDZIELA – 09 lipca – XIV Niedziela Zwykła

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o światło i dary

Ducha Św. i pomyślne zdanie egzaminu dla Aleksandry

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu małż. Bernadety i Franciszka Kurpanik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – W int. małż. Edyty i Daniela z ok. 5r.ślubu i r.ur. córki Katarzyny i syna

Grzegorza z podz i pr. o d, op, zdrowie, dary Ducha Św. oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ślubu małż. Urszuli i Krzysztofa Ajdukiewicz i 70r.ur. Urszuli oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Elżbietę Szymecki w r.śm

18.00 – Za ++ Różę i Jerzego Spleśniały, ++ rodziców z obu stron, ++ Justynę
i Jerzego Adamczyk oraz Pawła Szewerda

PONIEDZIAŁEK – 10 lipca

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ur. Joanny oraz dary Ducha Św. i Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Za + Ilonę Wujec w 30 dzień po śmierci

18.00 – 1. Za + Ewę Feltowicz

2. Za + Antoniego Machnik w 2r.śm

WTOREK – 11 lipca – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Alojzego Walus w r.śm i ++ rodziców z obu stron

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Czesławę Bednarek i męża Bolesława

2. Za + Augustynę Heberle w 25r.śm

ŚRODA – 12 lipca – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa
i męcz.

8.00 – W int. ofiarodawców i budowniczych ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Annę i Jana Duda, synów Romana i Huberta, synową Krystynę,
++ Otylię i Wilhelma Syrek oraz córkę Irenę i ++ zięciów

2. Za + Alfreda Penkala w 3r.śm

CZWARTEK – 13 lipca – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta

8.00 – Za + Elżbietę Smołka w r.śm

11.00 – Msza św. i nabożeństwo do MB Fatimskiej

13.30 – Ślub rzymski: Bieńkowski Mateusz – Nowak Urszula

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1. Za + Engelberta Lipp i ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ rodziców Marcina i Katarzynę Zajda

PIĄTEK – 14 lipca

8.00 – 1. Z ok. r.ur. Magdaleny z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Z ok. 40r.ur. Zdzisława Smyrak z podz i pr. o d. op i zdrowie

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie, Boże Bł. z ok. r.ur. Marii Paszenda

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 79r.ur. Janiny Węgrzyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny

SOBOTA – 15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK

8.00 – W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

11.00 – Ślub rzymski: Dróżdzel Przemysław – Szewczyk Aneta

14.00 – Ślub rzymski: Tabiś Wojciech – Henich Karolina

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Rafała w 13r.śm i Matyldę Szweda oraz Helenę i Józefa Gruszka
w 30 r.śm

2. Za + Martę Chłodek i męża Pawła

NIEDZIELA – 16 lipca – XV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Izydora Piontek, żonę Salomeę i syna Rajmunda

9.00 – Z ok. 15r.ślubu małż. Anny i Bartłomieja Rozkoszek z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.r.ur. Czesława oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Ku czci Anioła Stróża w int. Agatki Kocemba, Ignacego Pindel oraz czworaczków Nikodema, Lilianny, Oliwiera i Amelię Wojak z ok. 3r.ur.
z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie
z ok. 80r.ur. Teresy Kuczera oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

18.00 – Za + Jana Bonk w r.śm

 


09.07.2017r. – 16.07.2017r.

NIEDZIELA – 09 lipca – XIV Niedziela Zwykła

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o światło i dary

Ducha Św. i pomyślne zdanie egzaminu dla Aleksandry

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu małż. Bernadety i Franciszka Kurpanik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – W int. małż. Edyty i Daniela z ok. 5r.ślubu i r.ur. córki Katarzyny i syna

Grzegorza z podz i pr. o d, op, zdrowie, dary Ducha Św. oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ślubu małż. Urszuli i Krzysztofa Ajdukiewicz i 70r.ur. Urszuli oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Elżbietę Szymecki w r.śm

18.00 – Za ++ Różę i Jerzego Spleśniały, ++ rodziców z obu stron, ++ Justynę
i Jerzego Adamczyk oraz Pawła Szewerda

PONIEDZIAŁEK – 10 lipca

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ur. Joanny oraz dary Ducha Św. i Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Za + Ilonę Wujec w 30 dzień po śmierci

18.00 – 1. Za + Ewę Feltowicz

2. Za + Antoniego Machnik w 2r.śm

WTOREK – 11 lipca – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Alojzego Walus w r.śm i ++ rodziców z obu stron

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Czesławę Bednarek i męża Bolesława

2. Za + Augustynę Heberle w 25r.śm

ŚRODA – 12 lipca – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa
i męcz.

8.00 – W int. ofiarodawców i budowniczych ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Annę i Jana Duda, synów Romana i Huberta, synową Krystynę,
++ Otylię i Wilhelma Syrek oraz córkę Irenę i ++ zięciów

2. Za + Alfreda Penkala w 3r.śm

CZWARTEK – 13 lipca – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta

8.00 – Za + Elżbietę Smołka w r.śm

11.00 – Msza św. i nabożeństwo do MB Fatimskiej

13.30 – Ślub rzymski: Bieńkowski Mateusz – Nowak Urszula

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1. Za + Engelberta Lipp i ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ rodziców Marcina i Katarzynę Zajda

PIĄTEK – 14 lipca

8.00 – 1. Z ok. r.ur. Magdaleny z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Z ok. 40r.ur. Zdzisława Smyrak z podz i pr. o d. op i zdrowie

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie, Boże Bł. z ok. r.ur. Marii Paszenda

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 79r.ur. Janiny Węgrzyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny

SOBOTA – 15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK

8.00 – W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

11.00 – Ślub rzymski: Dróżdzel Przemysław – Szewczyk Aneta

14.00 – Ślub rzymski: Tabiś Wojciech – Henich Karolina

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Rafała w 13r.śm i Matyldę Szweda oraz Helenę i Józefa Gruszka
w 30 r.śm

2. Za + Martę Chłodek i męża Pawła

NIEDZIELA – 16 lipca – XV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Izydora Piontek, żonę Salomeę i syna Rajmunda

9.00 – Z ok. 15r.ślubu małż. Anny i Bartłomieja Rozkoszek z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

r.ur. Czesława oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Ku czci Anioła Stróża w int. Agatki Kocemba, Ignacego Pindel oraz czworaczków Nikodema, Lilianny, Oliwiera i Amelię Wojak z ok. 3r.ur.
z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie
z ok. 80r.ur. Teresy Kuczera oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

18.00 – Za + Jana Bonk w r.śm


02.07.2017r. – 09.07.2017r.

NIEDZIELA – 02 lipca – XIII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Ludwika i Marię Gańczorz od Rodziny Radia Maryja

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 30r.ślubu małż. Marzeny i Mirosława Szymańskich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 65r.ur. Aleksandry Dziwisz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ślubu małż. Cecylii i Jana Pawliczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

18.00 – Z ok. 20r.ślubu małż. Jolanty i Marcina z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK – 03 lipca – Święto św. Tomasza, apostoła

8.00 – 1. Za + Elżbietę Swoboda

2. Za + Bertę Maciejczyk

18.00 – 1. Za ++ Otylię i Maksymiliana Pojda

2. Za + Maksymiliana Chowaniec, syna Stanisława i Franciszka Sierny

 

WTOREK – 04 lipca

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Genowefy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Mieczysława Knapczyk w r.śm

2. Za ++ Kunegundę i Bolesława Szydło oraz Wilhelma Tkocz i 2 żony

 

ŚRODA – 05 lipca

8.00 – 1. Za ++ rodziców Bertę i Ernesta Lipka oraz siostrę Eugenię Szebeszczyk i męża Józefa

2. Za + Annę Ziemiakowską w 1r.śm.

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Engelberta Piecha oraz ++ rodziców i brata

2. Za + Olgę, Marię i Jerzego Holona oraz syna Henryka i wnuka Łukasza

 

CZWARTEK – 06 lipca – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

8.00 – 1. Za + Małgorzatę Baron i jej 2 mężów

2. Za + Józefa Hlibka

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.001. W int. małż. Anny i Krzysztofa Chojnackich z ok. 3r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. syna Romana oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

 

PIĄTEK – 07 lipca

8.00 – 1. W int. Czcicieli NSPJ

2. Za + matkę Helenę Maciejewską w 15r.śm i męża Józefa

12.00 – Ślub rzymski: Gmytrasz Krzysztof – Jefimik Kamila

18.00 – 1. Za + Joachima Dudek w r.śm, ++ rodziców z obu stron, 2 braci, 3 szwagrów oraz siostrę Alicję i siostrzenicę Anielę

2. Za + Marię Wieczorek i Franciszka Kuropieska o spokój dusz

 

SOBOTA – 08 lipca – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.

8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

2. Za + Ottona Bizgwa w 3r.śm

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. ks. Bartosza Jankowskiego

2. Za + Andrzeja Ścibich

3. Za ++ Danielę i Romana Heberle oraz ++ z rodziny Heberle

 

NIEDZIELA – 09 lipca – XIV Niedziela Zwykła

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o światło i dary Ducha Św. i pomyślne zdanie egzaminu dla Aleksandry

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ślubu małż. Bernadety i Franciszka Kurpanik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – W int. małż. Edyty i Daniela z ok. 5r.ślubu z podz i pr. o d, op, zdrowie, dary Ducha Św. dla córki Katarzyny i syna Grzegorza

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Urszuli i Krzysztofa Ajdukiewicz i 70r.ur. Urszuli oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Elżbietę Szymecki w r.śm

18.00 – Za ++ Różę i Jerzego Spleśniały, ++ rodziców z obu stron, ++ Justynę i Jerzego Adamczyk oraz Pawła Szewerda

25.06. – 02.07.2017 A.D.

NIEDZIELA – 25 czerwca – XII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ rodziców Emilię i Stanisława Widok oraz ++ z rodzin Kolanowski i Widok

9.00 – 1. Za + Edmunda Lampert, żonę Annę, syna Jana, córkę Jolantę oraz zięciów Alfreda i Henryka

2. Za + Wiesławę Bulanda w 100r.ur.

10.30 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Jana Wyglenda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.80r.ur. Franciszka Wyglenda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r.ślubu Janiny i Waldemara Sojka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Pawła Szymura

PONIEDZIAŁEK – 26 czerwca

8.00 – 1. Za + Jana Buchalik

2. Za + Roberta Groborz, żony Marię i Ludwikę, synów Alojzego i Alfreda, synowe oraz zięcia Bolesława i wnuka Jerzego

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

18.00 – 1. Za + Henryka Wycisk, żonę Helenę i brata Edwarda

2. Za + Gertrudę Kadłubek, męża Pawła oraz Bertę i Romana Ochojskich

WTOREK – 27 czerwca

8.00 – 1. Z ok. r.ur. Artura z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Krystyny Pawlik i 50r.ur. Jolanty Maciończyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ rodziców Annę i Pawła Mężyk, syna Lucjana oraz zięciów Adama i Antoniego

2. Za + Salomeę Konsek

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

ŚRODA – 28 czerwca – Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski i z pr. o d.op i zdrowie z ok. 80r.ur. Krystyny Dziuba oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ z rodziny Trybuś

2. Za + Jana Barona, żonę Jadwigę oraz ++ rodziców, teściów i dzieci

3. Za + Brunona Stężały

CZWARTEK – 29 czerwca – Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op,zdrowie dla rodzin Muras, Szymura i Nogły oraz Boże Bł. dla tych rodzin

16.00 – 1. Za ++ rodziców i rodzeństwo

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1. Za + Zygfryda Szweda i ++ rodziców

2. Za + Pawła Szymura

3. Za + Pawła

PIĄTEK – 30 czerwca

8.00 – 1. Za + Lidię Gajkowską

2. Za + Wilhelma Szymura w r.śm

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

18.00 – 1. Za ++ w m-cu maju

2. Za + Jadwigę Maksymiuk w 1r.śm i + Piotra Gozdawa – Grajewskiego

SOBOTA – 1 lipca

8.00 – 1. Za ++ Marię i Hermana Szajcht

2. Za + Irenę Woźniak w 10r.śm, ++ rodziców oraz syna Romana

12.30 – Ślub rzymski: Lorkiewicz Jacek – Czernecka Edyta

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.r.ur. ks. Rafała Borkowego

2. Za + Annę Zniszczoł w r.śm, męża Alojzego i syna Stanisława Zniszczoł

3. Za ++ Łucję i Ignacego Ciołek, syna Krystiana oraz ++ dziadków z obu stron

NIEDZIELA – 2 lipca – XIII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Ludwika i Marię Gańczorz – od Rodziny Radia Maryja

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.30r.ślubu Marzeny i Mirosława Szymańskich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.65r.ur. Aleksandry Dziwisz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.r.ślubu Cecylii i Jana Pawliczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Z ok. 20r.ślubu Jolanty i Marcina z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla

całej rodziny


18.06. – 25.06.2017 A.D.

NIEDZIELA – 18 czerwca – Uroczystość odpustpowa ku czci św. Antoniego z Padwy

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Heleny Rojek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 89r.ur. Anny Fojcik oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

10.30 – Do Op. B. za wst. MB Częstochowskiej z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św. z ok. 9r.ur. wnuka Franciszka Rozkoszek

12.00 – Suma odpustowa: 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Antonii oraz Boże Bł. dla rodziny Marii i Adama /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Cecylii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ślubu Wiesławy i Antoniego Szmidt oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Magdaleny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

16.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego z procesją teoforyczną

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Michała Archanioła z podz za dar życia i wiary w rocznicę

chrztu Andrzeja

PONIEDZIAŁEK – 19 czerwca

7.00 – 1. Za + Anielę Lange w 1r.śm

2. Za + babcię Zofię

8.00 – 1. Za + Alfonsa Płaczko w r.ur.

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną

18.00 – 1. Za + Martę Bizgwa w 16r.śm

2. Za ++ Arkadiusza i Ludmiłę Zygmunt, Marię Szymecką oraz ++ sąsiadów i dusze
w czyśćcu cierpiące

3. Za + Ryszarda Michalskiego w 5r.śm

WTOREK – 20 czerwca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – Za + Izydora Piontek i żonę Salomeę

10.00 – W int. chorych z naszej parafii z ok. odpustu

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną

18.00 – 1. Za + Józefa Krupka w 27r.śm

2. Za ++ Walerię i Stanisława Rzerzycha

3. Za ++ Stefanię i Józefa Bortel

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Krystyny, Zdzisławy i Marka oraz 55r.ślubu Krystyny i Teodora oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

ŚRODA – 21 czerwca – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

7.00 – Za + Erykę Goik w 1r.śm

8.00 – 1. Za + Gertrudę Szymura, męża Edmunda oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

3. Za + Kornelię Weissmann w r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną

18.00 – 1. Za ++ rodziców Różę i Alojzego Kula

2. Za + męża Jana Bajda, córkę Mirosławę oraz ++ rodziców i teściów

3. Za ++ Eugeniusza Adamczyk, Władysławę i Stanisława oraz Jerzego Książek i ++ teściów

CZWARTEK – 22 czerwca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Za + Mariana, Barbarę i Roberta

10.00 – W int. uczniów, nauczycieli i katechetów z ok. zakończenia roku szkolnego ZST

16.00 – W int. uczniów, nauczycieli i katechetów z ok. zakończenia roku szkolnego SP nr 5

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną

18.00 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pander oraz wnuka Jarosława

2. Za + Wiesławę Gruczelak w 13r.śm, jej męża Marka oraz ++ rodziców Ernę i Antoniego

3. Za + Jerzego Bieniek w 2r.śm

PIĄTEK – 23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. Za + Anielę Wawrzynek

2. W int. uczniów, nauczycieli i katechetów z ok. zakończenia roku szkolnego SP nr 7

10.00 – W int. uczniów, nauczycieli i katechetów z ok. zakończenia roku szkolnego II LO

13.00 – Ślub rzymski: Konieczny Dawid – Kołcz Agnieszka

17.30 – Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – 1. Za + Alojzego Młynek w 3r.śm

2. Za ++ Wiktora i Helenę Chudyba

3. Za + Barbarę Ochojską w 7r.śm

4. Za + Magdalenę Franiak

SOBOTA – 24 czerwca – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

7.00 – Za ++ Emila i Pelagię Hetmaniok

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. ks. Rafała Borkowego od Członków Żywego Różańca

2. Za + Bogusława Dziubak

3. Za + Zofię Sikora w 15r.śm, męża Władysława, syna Marka oraz brata Adama

13.00 – Ślub rzymski: Kuźnik Jakub – Bogacka Katarzyna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ rodziców Wandę i Wiktora Mizioch, brata Jana, bratową Marię Mizioch oraz ++dziadków z obu stron

2. Za + Alojzego Romańskiego oraz Sylwestra i Martę Pawlas

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

NIEDZIELA – 25 czerwca – XII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ rodziców Emilię i Stanisława Widok oraz ++ z rodzin Kolanowski i Widok

9.00 – 1. Za + Edmunda Lampert, żonę Annę, syna Jana, córkę Jolantę oraz zięcia Alfreda Piksa

2. Za + Wiesławę Bulanda w 100 r. ur.

10.30 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Jana

Wyglenda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r.ślubu Janiny i Waldemara Sojka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Pawła Szymura


11.06. – 18.06.2017 A.D.

NIEDZIELA – 11 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 – Za + Stefana Zawisło w 3r.śm, jego rodziców Helenę i Teodora oraz ++ z rodziny

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Joanny Winkler oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + Eryka Kędzior w 6r.śm

2. W int. Sonii i Witolda z ok. r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. O poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. Z ok. 8r. ślubu Joanny i Jacka Kocemba z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Stefana Berej i żonę Mariannę

18.00 – 1. Za + Huberta Borek w 10r.śm i ++ rodziców z obu stron

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

PONIEDZIAŁEK – 12 czerwca – Wsp. bł. Józefa Czempiela, Emila Szramka i Tow.

7.00 – Za + Irenę Globisz, męża Karola oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

18.00 – 1. Za ++ Marię i Alfreda Kwaśny

2. Za ++ Józefa Kabot, rodziców, rodzeństwo, Józefa i Marię Piechoczek, ich dzieci oraz Ksenię Brzezina

3. Za ++ Krzysztofa, Martę i Roberta Michalskich oraz Martę i Alfonsa Piontek

4. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 13 czerwca – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

7.00 – Za + Józefa Malinowskiego oraz jego rodziców i rodzeństwo

8.00 – 1. Za + Agnieszkę Główka

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

Nowenna ku czci św. Antoniego

11.00 – Nabożeństwo do MB Fatimskiej

18.00 – 1. W int. młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

2. Za ++ Anielę i Bronisława Dziwoki

3. Za + Helenę Kuś, męża Romana oraz ++ rodzeństwo z obu stron

4. Za + Mirosława Mazur

ŚRODA – 14 czerwca – Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Za + Jadwigę Kucharczyk

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Barbary oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

14.00 – Ślub rzymski: Pawłowski Kajetan – Kałuża Anna

18.00 – 1. Za ++ teściów Marię i Leopolda Winkler oraz ++ z rodzin Mięsok, Winkler, Fojt, Konsek i Wacławik

2. Za + Joannę Pochwyt w 2r.śm

3. Za + Huberta Auer oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

CZWARTEK – 15 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00 – Za + Ditra Szuszke

9.00 – Za parafian

Po Mszy św. procesja Bożego Ciała

Po procesji ok.11.30 – Z ok. 18r.ur. Dominiki Mazur z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

15.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne

15.30 – 1. Za + Gertrudę Osadzin

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

18.00 Za + Henryka Stanek w 16r.śm

PIĄTEK – 16 czerwca

7.00 – Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę Kocjan

8.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

14.00 – Ślub rzymski: Kaszczuk Wojciech – Kotajny Roksana

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną wokół bazyliki

18.00 – 1. Za + Stanisława Nawrat w 26r.śm

2. Za + Jana Krauze w 7r.śm

3. Za ++ Amalię i Emila Oleś oraz Annę i Józefa Lubszczyk

4. Za + Wiktorię, Kazimierza i Jadwigę Kwoka

SOBOTA – 17 czerwca – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. W int. Czcicieli Bożego Miłosierdzia

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Bogusława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Do Op. B. z pr. o Boże Bł., opiekę i zdrowie dla Seniorów Rybnickiej Rady

13.00 – Ślub rzymski: Głuch Szymon – Kałus Klaudia

15.00 – Ślub rzymski: Kusai Bernard – Karwot Zuzanna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją teoforyczną wokół bazyliki

18.00 – 1. Za ++ rodziców Alicję i Antoniego Wilczok

2. Za + Ewalda Proske w 4r.śm

3. Za ++ rodziców Ludwika i Anielę Krok oraz Teofila i Waleskę Starzyczny

NIEDZIELA – 18 czerwca – Uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego z Padwy

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Heleny Rojek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 89r.ur. Anny Fojcik oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

10.30 – Do Op. B. za wst. MB Częstochowskiej z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św. z ok. 9r.ur. wnuka Franciszka Rozkoszek

12.00 – Suma odpustowa: 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Antonii oraz Boże Bł. dla rodziny Marii i Adama /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Cecylii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r. ślubu Wiesławy i Antoniego Szmidt oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Magdaleny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

16.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego z procesją teoforyczną

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Michała Archanioła z podz za dar życia i wiary w rocznicę chrztu Andrzeja


4.06. – 11.06.2017 A.D.

NIEDZIELA – 4 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 – 1. Za ++ rodziców Annę i Jana Księżyk oraz Martę i Tomasza Jankowskich

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r. ślubu Izabeli i Jerzego

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Ryszarda Wieczorek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. święceń kapłańskich ks. Józefa Haidy /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Kazimierza Putko oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.45r.ślubu Janiny i Krzysztofa Podleśny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

PONIEDZIAŁEK – 5 czerwca – Święto NMP Matki Kościoła

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

2. Za + Damiana Pośpiech

8.00 – 1. Za ++ Ryszarda i Albinę Pierchała w r.śm

2. Za + Justynę Bezuch – od sąsiadów

13.00 – Ślub rzymski: Konsek Szymon – Potocka Emilia

18.00 – 1. Za ++ Elfrydę i Antoniego Kurczok oraz Martę i Józefa Herger

2. Za + Pawła Goczal, syna Krystiana i ++ rodziców z obu stron

3. Za zmarłą Sonoko w 1r.śm

WTOREK – 6 czerwca

7.00 – Za ++ Pelagię i Emila Hetmaniok

8.00 – 1. Za + Józefa Biela

2. Do Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła Wielkiego za dzieła

powstające przy tym radiu oraz za żyjących i ++ ofiarodawców

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Augustyna Staniczek i żonę Rozalię

2. Za ++ Jana Kupczak w 6r.śm, rodziców Elżbietę i Pawła, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3. Za ++ rodziców Irenę i Witolda w kolejną r.śm, brata Andrzeja w 12r.śm, ++ z

pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA – 7 czerwca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 88r.ur.

Ernestyny Sobik oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 35r. ślubu Janiny i Romana oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Andrzeja Głazowskiego

2. Za + Franciszka Niedźwiedź

3. Za + Józefa Prus w 5r.śm, brata Antoniego i ++ rodziców z obu stron

CZWARTEK – 8 czerwca – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. Za + Karolinę, Franciszka, Andrzeja i Henryka Rojków

2. Za + Justynę Kuczera – od współlokatorów z ul. Wyzwolenia 40

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. W int. r.ur. Grzegorza Staneczko z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. W int. rodziców Jana i Krystyny Niedźwiedź z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r. ślubu

małżonków Kozieł oraz Boże Bł. dla całej rodziny

4. Do Miłosierdzia Bożego z pr. o powrót do zdrowia i Boże Bł. dla Krystyny

PIĄTEK – 9 czerwca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. Za + męża Zygmunta Widera, ++ rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Andrzeja Leonard w 25r.śm

18.00 – 1. Za + Maksymiliana Rygoł w 3r.śm

2. Za ++ Annę i Antoniego Kuśka

3. Za + Rafała Matuszek w 10r.śm

SOBOTA – 10 czerwca

7.00 – W int. Pawła Szołdruk z ok. 30r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za ++ rodziców Martę i Alfonsa Bizgwa

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

4. Za + Andrzeja Ogniewskiego

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Bronisława Górnik

2. Za ++ Łucję i Ludwika Piontek, córkę Janinę, męża Henryka oraz zięcia Henryka Oleś

3. Za + Władysława Froncz w r.ur. i + Zofię Sikorską w r.śm

4. Za ++ Jadwigę i Wilhelma Harazin

NIEDZIELA – 11 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 – Za + Stefana Zawisło w 3r.śm, jego rodziców Helenę i Teodora oraz ++ z rodziny

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Joanny Winkler oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + Eryka Kędzior w 6 r.śm.

2. W int. Sonii i Witolda z ok. r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. O poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. Z ok. 8r.ślubu Joanny i Jacka Kocemba z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie

oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory

15.30 – Za + Stefana Berej i żonę Mariannę

18.00 – 1. Za + Huberta Borek w 10r.śm i ++ rodziców z obu stron

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel


28.05. – 4.06.2017 A.D.

NIEDZIELA – 28 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00 – 1. Za + Rudolfa Staier

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

9.00 – Ku czci Anioła Stróża w int. Lesława Piszczan z ok. 5r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Za + Anielę Jagiełło w 3r.śm, męża Edwarda i ++ dziadków z obu stron

12.00 – Za + Edmunda, Helenę i Krystynę Grojec

15.00 – Nabożeństwo majowe

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Henryka Kłaczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za ++ Krystynę i Jarosława Śwituszak, rodziców z obu str. oraz Mariana Puchalskiego

PONIEDZIAŁEK – 29 maja – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za + Huberta Maseli, żonę Gertrudę oraz ++ rodziców i pokrewieństwo

2. Za + Irenę Kobyłka w 7r.śm

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Liboriusza Dziuba w r.śm

2. Za + Ryszarda Grima w 3r.śm

3. Za + Annę Grodoń w 20r.śm i jej męża Wincentego

4. Za + Stanisława Derlik i ojca Jerzego

WTOREK – 30 maja – Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za ++ rodziców Roberta i Gertrudę Blaut oraz szwagra Ludwika

2. Za ++ Annę i Józefa Szymura oraz Władysława Siedlaczek

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

73r.ur. Elżbiety Gacka oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Jana Jaworskiego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. W int. Eugeniusza i Anieli z pr.o zdrowie

4. Za + Janusza Ekiert

ŚRODA – 31 maja – Święto Nawiedzenia NMP

7.00 – 1. Za + Annę Pyszny i męża Józefa

2. Za + Danutę Kowalską

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 93r.ur.

Wandy Rychlickiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny

Nowenna do MBNP

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Franciszka Szklanny w 2r.śm oraz ++ z rodzin Szymon i Szklanny

2. Za ++ rodziców Annę i Piotra Glensk, syna Maksymiliana oraz ++ córki Agnieszkę, Elżbietę i Helenę

3. Za + Ryszarda Markowicz w 4r.śm

4. Za ++ rodziców Różę i Franciszka Hamerlak, 3 synów i synową

CZWARTEK – 1 czerwca – Wspomnienie św. Justyna, męcz.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne

2. Za + syna Krystiana w 17r.śm oraz ++ dziadków Tadeusza i Józefa

3. Za ++ teściów Gertrudę i Edwarda Pyszny oraz ++ synów Henryka i Fryderyka

Nabożeństwo o nowe powołania

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. W int. duszpasterzy naszej parafii z ok. ich rocznic święceń kapłańskich

2. W int. wnuków Franciszka, Szymona, Antoniego i Michała Rozkoszków z podz

i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. W int. Pawła z ok. 18r.ur. z podz za Boże Bł. z pr. o potrzebne dary Ducha Św. na

dalsze lata nauki i życiowe wybory

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 86r.ur. Heleny i 89r.ur. Jana Labus oraz Boże Bł. dla całej rodziny

PIĄTEK – 2 czerwca

7.00 – Za ++ rodziców Władysławę i Antoniego Struzik oraz brata Zbigniewa

8.00 – 1. W int. Czcicieli NSPJ

2. Za + Anastazję Kłaczek i męża Henryka

3. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Za + Ryszarda Brachman oraz ++ rodziców i dziadków z obu stron

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Marianny z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. W int. Józefa z podz za odzyskane zdrowie

SOBOTA – 3 czerwca – Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

2. Za + Leszka, Jolantę i Michała Żołna

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Dawida Staneczko w 4r.śm

2. Za + Władysława Markiewicz w 20r.śm i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Felicję Wyglenda w 4r.śm

4. Za + Andrzeja Wnęk w r.śm oraz ++ rodziców i teściów

NIEDZIELA – 4 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 – 1. Za ++ rodziców Annę i Jana Księżyk oraz Martę i Tomasza Jankowskich

2. Msza gregoriańska: Za + Józefa Dziendziel

9.00 – W int. rodziny Tront z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Ryszarda Wieczorek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. święceń kapłańskich ks. Józefa Haidy /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Kazimierza Putko oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r. ślubu Janiny i Krzysztofa Podleśny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/


21.05. – 28.05.2017 A.D.

NIEDZIELA – 21 maja – VI Niedziela Wielkanocna

7.00 – 1. Za ++ Emila i Pelagię Hetmaniok

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

9.00 – W int. parafian z Ligoty z ok. odpustu

10.30 – 1. Do Op. B. ku czci Aniołów Stróżów z podz za wspaniały dar dzieci Bernadety, Elżbiety, Marty, Anny, Jana i Jacka Stacha

2. W int. Judyty i Damiana Gruszka z ok. 1r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 10r. święceń kapłańskich ks. Tadeusza Kuśki

15.00 – Nabożeństwo majowe

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. 45r.ślubu Jolanty i Janusza z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Z ok. 18r.ur. Magdaleny Zajda z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

PONIEDZIAŁEK – 22 maja

7.00 – Za + Marię Marcol-Pilecką w 10r.śm

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Za + Emila Kotynia, Kazimierza i Barbarę Koźbiał, ++ rodziców Tomasza i Józefę

3. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Marię Słupik

2. Za ++ rodziców Stefanię i Jana Jędrysik

3. Za ++ Hildegardę i Walentego Menżyk

WTOREK – 23 maja

7.00 – Za ++ rodziców Martę i Franciszka Dudek oraz Annę i Szczepana Grzesiczek

8.00 – 1. Za ++ parafian z Ligoty

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

Nowenna do św. Antoniego

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Waleskę Konsek i córkę Annę w r.śm

2. Za ++ Helenę i Eryka Proske oraz wnuka Janusza

3. Za + Elżbietę Wizor w 22r.śm, ++ rodziców, siostrę, brata oraz bratową i bratanków

4. Za + Zbigniewa Macionczyk

ŚRODA – 24 maja – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

7.00 – 1. Za ++ dziadków Franciszkę i Czesławę Adamczyk

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Kazimierza Chrzanowskiego w 9r.śm

Nowenna do MBNP

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Edwarda Bizgwa oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Za + Eleonorę Akseńczyk – od Stefanii

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK – 25 maja

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za + Barbarę Krówka w 2r.śm oraz ++ rodziców Marię i Romana Krówka

2. Za + męża Bolesława Zmarzły w 10r.śm

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 1. W int. wnuka Marcelego Nawrat z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op . B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Ireny i 45r.ur. córki Aleksandry oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Grzegorza Kowackiego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

4. W int. Blandyny i Krystiana z ok. r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

PIĄTEK – 26 maja – Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezb.

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

2. Za + Ewę Malinowską i jej męża Eugeniusza

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Leszka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. matek naszej parafii – od Legionu Maryi

13.00 – Ślub rzymski: Pieruszka Dawid – Tumas Jagoda

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za ++ w m-cu kwietniu

2. Za + Franciszka Groborz w 6r.śm

3. Za ++ rodziców Rozalię i Franciszka Wiśniowskich oraz Annę i Romana Groborz

SOBOTA – 27 maja

7.00 – 1. Za + Gertrudę Masorz w r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – W int. Członków Żywego Różańca

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za ++ Annę i Ludwika Piechaczek, syna Brunona oraz zięcia Engelberta Piecha

2. Za + Wandę Szteliga

3. Za + Julię Jaroszek w 2r.śm

4. Za + Antoniego Szymura – od rodzin Jakubowski i Markowski

NIEDZIELA – 28 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00 – 1. Za + Rudolfa Staier

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

9.00 – Ku czci Anioła Stróża w int. Lesława Piszczan z ok. 5r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Za + Anielę Jagiełło w 3r.śm, męża Edwarda i ++ dziadków z obu stron

12.00 – Za + Edmunda, Helenę i Krystynę Grojec

15.00 – Nabożeństwo majowe

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Henryka Kłaczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za ++ Krystynę i Jarosława Śwituszak, ++ rodziców z obu stron oraz Mariana Puchalskiego


14.05. – 21.05.2017 A.D.

NIEDZIELA – 14 maja – V Niedziela Wielkanocna

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur.

Danuty oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – 1. Za + Rajmunda Kwiecińskiego w 8r.śm, brata Henryka, jego żonę, ++ rodziców

z obu stron oraz wnuka Piotra

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

z ok. 25r. święceń kapłańskich ks. Jacka Kołodzieja – od Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

12.00 – PRYMICJE ks. Wojciecha Kamińskiego

15.30 – Z ok. 30r.ur. wnuczki Dominiki Aplikowskiej z podz i pr. o d. op i zdrowie

15.00 – Nabożeństwo majowe z dziękczynieniem za Dar Kapłaństwa

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur.

Małgorzaty Neuman oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

PONIEDZIAŁEK – 15 maja

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna
2. Za ++ Jana, Mariana, Zofię, Anastazję, Łukasza, Katarzynę, Stefanię i Andrzeja
Frączek oraz Emilię i Józefa Sojka

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.

Krystyny Kuna oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Zofii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Z ok. 40r.ur. Sebastiana z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

3. Z ok. 40r.ur. Franciszka Podleśny z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

4. Za + Tadeusza Szczegielniak w r.ur.

WTOREK – 16 maja – Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Z ok. 60r. zdania matury maturzystów Technikum Statystycznego 1957 kl. A

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o cud uzdrowienia brata Błażeja

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Henryka Warzecha, żonę Annę i syna Karola

2. Za + Janinę Ronczka w 1r.śm

3. Za + Mariana Gałaszek – od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 28

ŚRODA – 17 maja

7.00 – Za ++ rodziców Anielę i Hermana Langer

8.00 – 1. W int. Członków Żywego Różańca z Ligoty

2. Za ++ Członków Żywego Różańca z Ligoty

3. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

Nowenna do MBNP

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Emilię Frelich, męża Adolfa i syna Tadeusza

2. Za + Eleonorę Sobik w r.śm, męża Franciszka i ++ z rodzin Grzesiczek i Sobik

3. Za + Stefanię Niesporek w 1r.śm

CZWARTEK – 18 maja

7.00 – Za ++ Stanisława i Marię Karpierz oraz ++ dzieci

8.00 – 1. Za + Bolesława Kempny, ++ rodziców oraz siostrę Elżbietę i 2 braci

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 1. Za + Janinę Palenga

2. Za + Irenę Sobik

3. Za + Jana Pyszny

4. Za + Pawła Witek

PIĄTEK – 19 maja

7.00 – Za ++ Jana i Helenę Sczodry, Maksymiliana i Anielę Kuśka oraz Urszulę Konsek

8.00 – 1. W int. Czcicieli Bożego Miłosierdzia

2. Za + Jana Niewrzoł

3. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za ++ Bronisławę i Alojzego Motyka oraz syna Gerarda

2. Za ++ Jana i Marię Porała oraz córkę Irenę

3. Za + Henryka Nuckowskiego w 1r.śm

SOBOTA – 20 maja

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, siostrzeńca, bratanków oraz szwagrów i szwagierki

2. W int. Aleksandry Golarz z ok. 20r.ur. podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Annę Marię Overbeek i męża Jana

2. Za + Jana Motyczka

3. Za + Franciszka Staszczyszyn w 30 dni po śmierci

NIEDZIELA – 21 maja – VI Niedziela Wielkanocna

7.00 – 1. Za ++ Emila i Pelagię Hetmaniok

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

9.00 – W int. parafian z Ligoty z ok. Odpustu

10.30 – 1. Do Op. B. ku czci Aniołów Stróżów z podz za wspaniały dar dzieci Bernadety, Elżbiety, Marty, Anny, Jana i Jacka Stacha

2. W int. Judyty i Damiana Gruszka z ok. 1r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 10r. święceń kapłańskich ks. Tadeusza Kuśki

15.00 – Nabożeństwo majowe

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z ok. 45r.ślubu Jolanty i Janusza z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Z ok. 18r.ur. Magdaleny Zajda z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.


7.05. – 14.05.2017 A.D.

NIEDZIELA – 7 maja – IV Niedziela Wielkanocna

7.00 – Za + Helenę Zawisło w 2r.śm

9.00 – W int. dzieci przystępujących do Wczesnej I Komunii Św.

10.30 – W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św.

12.00 – Za + Antoniego Płuciennik w 16r.śm, żonę Mariannę, szwagra Jana, ++ rodziców z obu stron oraz Lilię i Bolesława Nowogrodzkich

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

16.30 – Nabożeństwo dziękczynne za Dar Pierwszej Komunii Św.

18.00 – Za ++ braci Grzegorza i Piotra Jarzyna

PONIEDZIAŁEK – 8 maja – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Magdaleny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op., zdrowie, cierpliwość i światło Ducha Św. dla Stanisława Kopiczko w dniu imienin

12.00 – W int. osób niepełnosprawnych

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Annę Kołodziej w r.śm, męża Jerzego oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za + Antoniego Jurczyk w r.ur.

3. Za + Krzysztofa Godek w 5r.śm i ojca Józefa

4. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 9 maja

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Do Maryi Gwizdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w int. ofiarodawców Radia Maryja i wszystkie dzieła powstające przy tym radiu

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ślubu Renaty i Huberta oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Zygmunta Matysek w 9r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za ++ rodziców Teodora i Marię Widera oraz męża Erwina

3. Za ++ rodziców Pelagię i Teofila Łukoszczyk

4. Za ++ Urszulę i Mieczysława Purczyński

ŚRODA – 10 maja

7.00 – Za + Adelę Czerwińską w 10r.śm, siostrę Helenę i ++ rodziców

8.00 – 1. Za + Alojzego Hein w r.ur.

2. Za ++ rodziców Alfreda i Stanisławę Szweter, syna Józefa, 3 braci, bratową Renatę, bratanka Adama, siostrzeńca Tomasza oraz 2 szwagrów

3. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

Nowenna do MBNP

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Stefana oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Marzeny Szymańskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny

3. Z ok. r.ur. Elżbiety Libera z podz i pr. o d. op i zdrowie

CZWARTEK – 11 maja

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Iwony oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

8.00 – 1. Za + Bolesława Kiermaszek w r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 1. Za + Jolantę Grzenia-Wencel

2. Za + Franciszka Słupik

3. Za + Jana Kornas

4. Za + Kazimierza Bizoń

PIĄTEK – 12 maja

7.00 – Za ++ Michała i Anielę oraz 2 braci i siostry

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Antoniego Jurczyk oraz ++ z rodziny Jurczyk i Morgała

2. Za + Władysława Żak w 2r.śm i ++ rodziców

3. Za + Helenę Wątroba w r.śm i męża Stanisława

4. Za + Elżbietę Parma w 40r.śm

SOBOTA – 13 maja

7.00 – Z ok. 40r.ur. Franciszka z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 – W int. Czcicieli MB Fatimskiej

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Stanisława Bugla, żonę Annę, ++ rodziców z obu stron, syna Michała, zięcia Alfreda,
++ Pawła i Cecylię Sikora oraz Elfrydę Szajor

2. Za + Kazimierza Cheba w r.śm

3. Za + Kazimierza Duszyńskiego w r.śm

NIEDZIELA – 14 maja – V Niedziela Wielkanocna

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Danuty oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – 1. Za + Rajmunda Kwiecińskiego w 8r.śm, brata Henryka, jego żonę, ++ rodziców z obu stron oraz wnuka Piotra

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. z ok. 25r. święceń kapłańskich ks. Jacka Kołodzieja – od Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Apostolatu Dobrej Śmierci

12.00 – PRYMICJE ks. Wojciecha Kamińskiego

15.30 – Z ok. 30r.ur. wnuczki Dominiki Aplikowskiej z podz i pr. o d. op i zdrowie

16.30 – Nabożeństwo majowe z dziękczynieniem za Dar Kapłaństwa

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Małgorzaty Neuman oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/


30.04. – 7.05.2017 A.D.

NIEDZIELA – 30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna

7.00 – Za + Ryszarda Skórskiego

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r. ślubu Barbary i Jana Kawicz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.

Ewy Kuboń oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za + matkę Anielę Mazur – od córki

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Franciszka Krzempka oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r. ślubu Iwony i Tomasza Remiorz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Jana Kowalskiego w 9r.śm oraz ++ z rodzin Kowalski i Węglarz

PONIEDZIAŁEK – 1 maja – Święto św. Józefa, rzemieślnika

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Marii i 75r.ur. Antoniego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla Zygmunta i Zofii

3. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla Ani z ok. ur.

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Janinę Ochwat

2. Za + Marię Wypchoł, rodziców, brata oraz ++ z rodzin Wypchoł i Czank

WTOREK – 2 maja – Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

7.00 – Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

8.00 – 1. Za + Józefę i Gertrudę Dropczyński oraz ++ rodziców i pokrewieństwo

2. Za + Eugeniusza Cyrus, ojca Zygmunta, zięcia Jana Smyrdek i ++ rodziców

13.00 – Ślub rzymski: Filipiak Michał – Karwot Monika

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za ++ Annę i Franciszka Fizia oraz ++ synów Romana i Joachima

2. Za + Helenę Wycisk w r.śm, męża Henryka i szwagra Edwarda

3. Za + szwagra Gerharda Hasenberg

ŚRODA – 3 maja – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski

7.00 – Za ++ Bertę i Roberta Pawlaszczyk oraz 3 synów i synowe

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Marii Jagiełowicz oraz Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – W int. Ojczyzny

12.00 – Do Op.B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu Aleksandry i Andrzeja Kupka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za ++ Wiktorię i Ignacego Kuśka oraz syna Jana i ++ rodziców z obu stron

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

3. Za + Lecha Gorgonia w r.ur.

CZWARTEK – 4 maja – Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

7.00 – Za ++ rodziców Marię i Wilhelma Kuźnik w r.ur.

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

2. Za ++ Wiktora i Antoninę Gilner, ich rodziców oraz ++ dzieci

Nabożeństwo o nowe powołania

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 1. Za + Wacława Paszenda w 30 dzień po śmierci oraz Wiktorię i Adama Paczkowskich

2. Za ++ rodziców Juliana i Teresę Sochackich

3. Za ++ rodziców Wandę i Zygmunta Szymura

4. Za + Czesława Dambiec i ++ rodziców z obu stron

PIĄTEK – 5 maja

7.00 – Za ++ z rodziny Keller

8.00 – 1. W int. Czcicieli NSPJ

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

3. Za + Henryka Oleś w 5r.śm i jego rodziców

4. Za ++ Marię i Alojzego Smakowski, syna, córkę, synowe i 2 zięciów

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: W int. dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii Św.

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ur.

Janusza oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

SOBOTA – 6 maja – Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba

7.00 – Z ok. r.ur. pewnej osoby z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP z instalacją figury MB Fatimskiej

13.00 – W int. dzieci ze szkoły specjalnej przystępujących do I Komunii Św.

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1. Za + Henryka Knapczyk

2. Za + Agnieszkę Sobik, męża Walentego i syna Jana

3. Za + Jana Odróbka i ++ rodziców z obu stron

4. Za + Gertrudę, Jana i Tadeusza Latocha

NIEDZIELA – 7 maja – IV Niedziela Wielkanocna

7.00 – Za + Helenę Zawisło w 2r.śm

9.00 – W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Św.

10.30 – W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św.

12.00 – Za + Antoniego Płuciennik w 16r.śm, żonę Mariannę, szwagra Jana, ++ rodziców z obu stron oraz Lilię i Bolesława Nowogrodzkich

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Msza gregoriańska: Za + bratanicę Jolantę Żołna

16.30 – Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych

18.00 – Za ++ braci Grzegorza i Piotra Jarzyna

 


23.04.– 30.04.2017 A.D.

NIEDZIELA – 23 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

7.00 – Za + Annę, Gertrudę, Bronisławę Kula i ++ z rodziny

9.00 – Za + Martę Piełka w 3r.śm

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Marii i r.ur. męża Karola Modrzyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za pomordowanych na Wschodzie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. święceń kapłańskich ks. Jerzego Dudka /TD/

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15.30 – W int. Doroty z ok. 40r.ur. i 10r.ur. syna Maksymiliana z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. i Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – 1. Za + Wojciecha Czerneckiego

2. Za + Halinę Ruczka w 8r.śm

PONIEDZIAŁEK – 24 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, bp. i męczennika

7.00 – Za + Danutę Jonderko w r.ur.

8.00 – Za ++ Pawła i Martynę Wawoczny, córkę Marię, synów Karola i Wincentego, żonę

Magdalenę, zięcia Jana oraz ++ z rodzin Marcalik, Wawoczny, Fojt, Kula, Jędrzejak i dusze w czyśćcu cierpiące

13.00 – Ślub rzymski: Polnik Michał – Krawczyk Klaudia

18.00 – 1. Za + Zygmunta Parma oraz ++ rodziców i teściów

2. Za + Alojzego Kolorz

3. Za + Jadwigę, Pawła i Józefa Nowrot

4. W int. służby kościelnej

WTOREK – 25 kwietnia – Święto św. Marka, ewangelisty

7.00 – Za ++ Alfredę i Leona Drozd

8.00 – 1. Za ++ rodziców Marię i Jerzego Fros oraz ++ z rodzin Riemel i Fros

2. Za + męża Henryka Macek

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Rudolfa Kuczera

2. Za + Józefa Wala oraz ++ rodziców, teściów i szwagra Gerarda

3. Za + Mirosława Rojek

4. Za + Marię Witek

ŚRODA – 26 kwietnia

7.00 – Za + Kazimierę Konior – od córki Lucyny z mężem

8.00 – 1. Za + męża Andrzeja Pełka w 4r.śm

2. Za + Anielę Somerlik – od sąsiada z ul. Wysokiej 16

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MB Dobrej Rady i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie

z ok. r.ur. Marceliny

2. W int. rodzin Buchalik i Matuszczak z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla

całej rodziny

3. W int. Joanny i Michała oraz Zdzisławy i Marka z podz i pr. o d. op, zdrowie

oraz Boże Bł. dla tych rodzin

CZWARTEK – 27 kwietnia

7.00 – Do MBNP z pr. o zdrowie i siły wytrwania w chorobie dla Pani Marii

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur.

Jerzego Swoboda

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + męża Huberta Wawocznego w 20r.śm, ++ rodziców Marię i Antoniego oraz

Wilhelma Tkocz i 2 żony

2. Za + Aleksandrę Kafka

3. Za + Józefa Gajek w r.śm oraz ++ rodziców i Aleksandra Tajskiego

4. Za + Weronikę Antosik

5. Za + Janinę Kurek w 20r.śm od rodziny

PIĄTEK – 28 kwietnia

7.00 – Za ++ z rodziców Klemens, 2 córki, syna oraz ++ dziadków Kondziołka

8.00 – 1. Za + Jadwigę Płaczko, 2 synów i zięcia

2. Za + Zygmunta Marcol w 1r.śm

18.00 – 1. Za ++ w m-cu marcu

2. Za + Grzegorza Lasota oraz ++ rodziców Anielę i Władysława

3. Za + męża Władysława Froncz w 39r.śm

4. Za + Kazimierza Micuda w 1r.śm

SOBOTA – 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK., patronki Europy

7.00 – Za ++ Józefa i Zofię Pisarek, syna Antoniego, córkę Annę, zięcia Pawła i jego

rodziców

8.00 – 1. W int. Członków Żywego Różańca

2. Za + Antoninę Nowak, męża Floriana, szwagierkę Teresy i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Czesława Szulika w 1r.śm oraz ++ rodziców i pokrewieństwo

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 87r.ur. Katarzyna Lapawa oraz Boże Bł. dla całej rodziny

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Wiesławę Pasek, męża Emila oraz ++ pokrewieństwo i rodziców z obu stron

2. Za + Alojzego Zniszczoł w r.śm, żonę Annę i syna Stanisława Zniszczoł

3. Za ++ Jana i Henrietę Grodeckich, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

oraz Zofię i Aleksandra Bednarskich

NIEDZIELA – 30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna

7.00 – Za + Ryszarda Skórskiego

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r. ślubu Barbary i Jana Kawicz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.

Ewy Kuboń oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Za + matkę Anielę Mazur – od córki

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r. ślubu Iwony i Tomasza Remiorz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Jana Kowalskiego w 9r.śm oraz ++ z rodzin Kowalski i Węglarz


16.04. – 23.04.2017 A.D.

NIEDZIELA – 16 kwietnia – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 58r. ślubu Renaty i Henryka Szymura oraz Boże Bł. dla całej rodziny

9.00 – Z ok. 10r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodz.

10.30 – Z ok. r.ur. Piotra Grzesiczek i r.ur. babci Alicji z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r. ślubu Marii i Romana Lepiarczyk i 80ur. Marii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Pawła oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Nieszpory + Nowenna do Miłosierdzia Bożego

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ rodziców Klarę i Stanisława Łukaszewskich oraz siostrę Krystynę

PONIEDZIAŁEK – 17 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

7.00 – Za + Rufina Zniszczoł w r.śm, syna Lucjana oraz córkę Lidię i ++ z rodziny

9.00 – Za + ks. Proboszcza Andrzeja Fojcika w 12r.śm

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r. ślubu Haliny i Czesława oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu Teresy i Floriana Malina i 73r.ur. Floriana oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Nieszpory + Nowenna do Miłosierdzia Bożego

15.30 – Z ok. 18r.ur. wnuków Kacpra Sładek i Sebastiana Przybyło z podz i pr. o d.op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – Za + Jerzego Dudek, brata Henryka, ++ rodziców z obu stron oraz + Henrykę Jadczak

WTOREK – 18 kwietnia – Wtorek Wielkanocny

7.00 – Za + Helenę Gardyła i męża Marcina

8.00 – 1. Za + Helenę Nieszporek, męża Emanuela, ++ Martę i Adolfa Bednorz oraz Mateusza Urbanek

2. Za + Teodora Zmarzły, żonę Elżbietę, ++ synów Bolesława i Waltera oraz synową Łucję

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Jarosława Pieńkus w r.ur.

2. Za + Romana Borys w r.śm

3. Za + Hannę Konsek w r.śm

ŚRODA – 19 kwietnia – Środa Wielkanocna

7.00 – 1. Za + Joachima Białas w r.śm

2. Za + Jana Marcalik, ++ rodziców Teodora i Anastazję oraz ++ chrzestnych i pokrewieństwo

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Agnieszki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Karola i Marię Kolarczyk oraz ++ z rodzin Kolarczyk i Rozkosz

2. Za + Jana Krasuskiego w 14r.śm, brata Stanisława oraz ++ rodziców i pokrew. z obu stron

3. Za + Kazimierę Gładysz w 6r.śm i męża Jana

CZWARTEK – 20 kwietnia – Czwartek Wielkanocny

7.00 – Do Ducha Św. z pr. o zdanie matury dla Filipa

8.00 – 1. Za + Elżbietę Stalmach w r.śm oraz + męża, braci i rodziców

2. Za + Emila Kilian w 30r.śm i syna Stanisława w 15r.śm

3. Za ++ rodziców Wilhelma i Zofię Hajdów w r.śm ojca

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za ++ rodziców Helenę i Aleksandra Machulec, ++ z rodziny oraz siostrę Magdalenę, braci Franciszka i Herberta

2. Za + Rafała Tlołka w 3r.śm

3. Za + Romualda Wieczorek, Józefa Zaremba, Dorotę i Stanisława Sonik oraz Lucjana Wieczorek

PIĄTEK – 21 kwietnia – Piątek Wielkanocny

7.00 – Z ok. r. ślubu Ireny i Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

8.00 – 1. W int. Czcicieli Bożego Miłosierdzia

2. Za ++ rodziców Aleksandra i Florentynę Kania, córkę Irenę oraz 2 synów

18.00 – 1. Za ++ Romanę i Stanisława Oczkowskich

2. Za + żonę Bronisławę Podleśny i ++ rodziców

3. Za + Marcina Mężyk w 1r.śm

4. Za ++ Leokadię i Romualda Bąk

SOBOTA – 22 kwietnia – Sobota Wielkanocna

7.00 – Za ++ rodziców Monikę i Pawła Rasek, + Elfrydę Koźlik oraz ++ mężów Bernarda i Jana

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Do Op. B za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 38r.ślubu Urszuli i Franciszka Madaj oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Ślub rzymski: Twardawa Rafał – Walczak Dominika

16.00 – Ślub rzymski: Bochenek Grzegorz – Ligęza Anna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ślubu Marii i Wojciecha Góra oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 45r.ślubu Marty i Karola Chlubek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 58r.ślubu Lidii i Jana Kowacki oraz Boże Bł. dla całej rodziny

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Jana Grzegorzek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

NIEDZIELA – 23 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

7.00 – Za + Annę, Gertrudę, Bronisławę Kula i ++ z rodziny

9.00 – Za + Martę Piełka w 3r.śm

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Marii i r.ur. męża Karola Modrzyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za pomordowanych na Wschodzie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. święceń kapłańskich ks. Jerzego Dudka /TD/

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15.30 – W int. Doroty z ok. 40r.ur. i 10r.ur. syna Maksymiliana z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. i Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – 1. Za + Wojciecha Czerneckiego

2. Za + Halinę Ruczka w 8r.śm


9.04. – 16.04.2017 A.D.

NIEDZIELA – 9 kwietnia – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.00 – Za ++ rodziców Zelmę i Józefa Pierchała, córkę Krystynę oraz zięciów Gerharda i Zbigniewa

9.00 – Za + Annę Lampert, męża Edmunda, syna Jana, córkę Jolantę oraz ++ zięciów

Alfreda Piksa i Henryka Gruszka

10.30 – W int. rodziny Widenka z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

12.00 – 1. Za + Jana Pierchała w 16r.śm

2. Za ++ Klarę i Stanisława Dziuba, ++ rodzeństwo, Helenę Pleszke oraz ++ z rodz.

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Za + Annę Kąsek, męża Jana, ++ rodziców i teściów oraz brata Józefa i dusze

w czyśćcu cierpiące

18.00 – Za + Mariannę Szulik, męża Romana i ++ z pokrewieństwa

PONIEDZIAŁEK – 10 kwietnia – Wielki Poniedziałek

7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Za + męża Mariana Kowalskiego w 7r.śm, ++ teściów Ludwika i Annę Piechaczek oraz syna Brunona i zięcia Engelberta

2. Za + Marię Sroczyńską

18.00 – 1. Za + Tomasza Wyciszczok w 10r.śm

2. Za ++ Gertrudę i Józefa Staneczko

3. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 11 kwietnia – Wielki Wtorek

7.00 – Za + Wawrzyńca Rykowskiego w 4r.śm

8.00 – 1. Za ++ Emilię i Jana Rojek w r.śm

2. Za ++ siostry Elfrydę, Annę i Agnieszkę, ++ braci Alfreda, Adama, Alojzego i Antoniego oraz ++ rodziców Martę i Ludwika Byczek

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ rodziców Rozalię i Wojciecha Szymon, 3 synów Karola, Jana i Józefa oraz zięcia Franciszka

2. Za + Marię Mizioch i męża Jana

3. Za wst. MBNP, św. Jana Pawła II i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla ciężko chorego syna Henryka

ŚRODA – 12 kwietnia – Wielka Środa

7.00 – Za + Herberta Boenisch w r.ur.

8.00 – 1. Za + Zygmunta Niklas w 5r.śm i ++ rodziców

2. Za + Martę Bednorz

3. Za + Andrzeja Oleś w 2r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + matkę Marię Skoczeń w r.śm, męża Jana, syna Mariana, synową Urszulę i Aleksandrę Majewską

2. Za + Zofię Budny i męża Karola

3. Za + Marię Gańczorz w 1r.śm

4. Za + Leszka Droździela – od znajomych z Kochłowic

CZWARTEK – 13 kwietnia – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

18.00 1. W int. powołań

2. Za + męża Norberta Potysz w r.śm i teścia Emeryka

3. Za + Stanisławę Oziębło

4. Za ++ rodziców Brygidę i Emila Piwczyk, brata Jerzego oraz ++ z rodziny Gierat

5. Za ++ Antoniego i Elfrydę Kurczok oraz ++ Martę i Józefa Herger

PIĄTEK – 14 kwietnia – Wielki Piątek Męki Pańskiej

18.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku

SOBOTA – 15 kwietnia – Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

20.00 – 1. Za parafian

2. Z ok. 30r.ur. Doroty Benisz z podz i pr. o d. op, zdrowie i pomyślne rozwiązanie

NIEDZIELA – 16 kwietnia – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 58r. ślubu Renaty i Henryka oraz Boże Bł. dla całej rodziny

9.00 – Z ok. 10r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Z ok. r.ur. Piotra Grzesiczek i r.ur. babci Alicji z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r. ślubu Marii i Romana Lepiarczyk i 80r.ur. Marii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Pawła oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ rodziców Klarę i Stanisława Łukaszewskich oraz siostrę Krystynę


2.04. – 9.04.2017 A.D.

NIEDZIELA – 2 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Za + Jana Musiolik w 4r.śm

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Lucjana Staneczko oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Za + Tadeusza Szczotka

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Wojciecha oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 90r.ur. Ireny Widziewicz-Michno oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Pawła Szymura

PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia

7.00 – Za ++ Pelagię i Emila Hetmaniok

8.00 – 1. Za + Elżbietę Swoboda

2. Za ++ Martę i Ludwika Byczek, ++ synów i córki z mężami

3. Za + Czesława Kadłubek

4. Za + Eugeniusza Cyrus – od znajomych zamiast kwiatów

18.00 – 1. Za + Anielę Orzechowską oraz ++ rodziców Emilię i Ryszarda Greiner

2. Za + Elżbietę Król w 23r.śm

3. Za + Henryka Macek i syna Lucjana

WTOREK – 4 kwietnia

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Agnieszki oraz Boże Bł. dla całej rodziny

8.00 – 1. Za + Jana Młynek

2. Za + Różę Bonk w r.śm

3. Za ++ Zofię i Bogdana Rowińskich oraz ich syna Macieja

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Adelajdę Lorek-Niedziela

2. Za + Stefanię Pamuła w 16r.śm

3. Za + Grzegorza Szymura w 2r.śm

ŚRODA – 5 kwietnia

7.00 – Za + Kazimierę Konior – od kuzynów z Bulowic

8.00 – 1. Za + Martę Bednorz

2. Za + Augustynę Mańka w 20r.śm i jej męża Zygfryda

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Gertrudę Niedźwiedź

2. Za ++ rodziców Danutę i Zbigniewa Warchał

3. Za + syna Jacka, ++ rodziców Adelę i Jana Nowomiejskich, braci Zygmunta i Witolda, siostrę Teodorę, Wiesława Motyczka oraz ++ z rodziny Ślosorz

CZWARTEK – 6 kwietnia

7.00 – Za + Kazimierę Konior – od chrześnicy Kazi

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Ireny oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. ojca Ryszarda Konsek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

Nabożeństwo o nowe powołania

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Marię Widera w 7r.śm i męża Teodora

2. Za + Jana Wyglenda i 2 żony Stefanię i Gertrudę

3. Za + Jana Jagiełowicz w r.śm

4. Za + Rudolfa Szczygieł i Rudolfa Lorenz

PIĄTEK – 7 kwietnia

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Leonarda oraz Boże Bł. dla całej rodziny

8.00 – Za ++ Klarę i Ryszarda Tkocz, syna Norberta oraz córkę Laurę

Droga Krzyżowa + Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Do Aniołów Stróżów, MBNP i Bł. Piotra Frassati z podz za odebrane łaski z pr. o zdrowie, dary Ducha Św. dla wnuków Adama i Tomasza oraz Boże Bł. dla całej rodziny

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – 1. W int. wnuków Martyny i Franciszka Wieczorek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, i zdrowie z ok. 77r.ur. Krystyny i Józefa Kapias oraz Boże Bł. dla całej rodziny

3. Z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla Ewy

4. Do Anioła Stróża w int. Mai Cieślik z ok. 1r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

SOBOTA – 8 kwietnia

7.00 – Za + Kazimierę Konior – od rodzeństwa Gronnerów

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

3. Za + Franciszka Woźnica w 5r.śm

4. Za + Lecha Wójcik w 16r.śm

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 98r.ur. Agnieszki Paszenda

2. Za + męża Tadeusza Mądry

3. Za + matkę Helenę Noster w 20r.śm, ojca Jana, ++ rodzeństwo Tadeusza i Elżbietę oraz
++ z rodziny Noster i Wieszczek

NIEDZIELA – 9 kwietnia – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.00 – Za ++ rodziców Zelmę i Józefa Pierchała, córkę Krystynę oraz zięciów Gerharda i Zbigniewa

9.00 – Za + Annę Lampert, męża Edmunda, syna Jana, córkę Jolantę oraz ++ zięciów Alfreda Piksa i Henryka Gruszka

10.30 – W int. rodziny Widenka z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

12.00 – 1. Za + Jana Pierchała w 16r.śm

2. Za ++ Klarę i Stanisława Dziuba, ++ rodzeństwo, + Helenę Pleszka oraz ++ z rodziny

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Za + Annę Kąsek, męża Jana, ++ rodziców i teściów oraz brata Józefa i dusze w czyśćcu

18.00 – Za + Mariannę Szulik, męża Romana i ++ z pokrewieństwa


26.03. – 2.04.2017 A.D.

NIEDZIELA – 26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

7.00 – Za ++ Andrzeja i Apolonię Stacherczak oraz Jadwigę Banach i ++ z rodziny Wójcik

9.00 – Za + Jarosława Kuczera w 2r.śm, ojca Jerzego i ++ z rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Marka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za + Zbigniewa Akseńczyk w r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

15.30 – Za ++ rodziców Gertrudę, Marię i Sylwestra Kiera oraz brata Henryka i jego żonę Jadwigę

16.30 – Zakończenie Misji Świętych

18.00 – Za + Jerzego Starzyczny w 1r.śm i córkę Ewę

 

PONIEDZIAŁEK – 27 marca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

2. Za + Andrzeja Krawczyka – od rodziny Krawczyków z Jaworzna

8.00 – 1. Za + Longina Lemberskiego i ++ rodziców z obu stron

2. Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Franciszka z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 42r. święceń kapłańskich ks. Franciszka Musioła

18.00 – 1. W int. doradców życia rodzinnego rejonu Rybnik

2. Za + Rozalię Młynek

3. Za ++ Teodora i Rozalię Palica

 

WTOREK – 28 marca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. Za + Zygmunta Niklas

2. Za + Marię Wala w r.śm

3. Za + Annę Gałuszka i córkę Genowefę

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ rodziców Marię i Teofila Mięsok oraz ++ z rodzin Mięsok, Winkler, Konsek i Wacławik

2. Za ++ rodziców Jana i Joannę Dudek

3. Za + Alicję Grzegorzek

 

ŚRODA – 29 marca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

2. Za + brata Andrzeja Krawczyka – od siostry z rodziną

8.00 – Za ++ rodziców Salomeę i Stanisława Fojt w r.ur. oraz ++ synów i wnuczkę Marię

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Janinę Babilas, męża Henryka i ich rodziców

2. Za ++ Martę i Rudolfa Pierchała oraz synów Antoniego i Rudolfa

3. Za + Leokadię i Romualda Bąk

 

CZWARTEK – 30 marca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – Za + Józefa Chwołka, ++ rodziców Leopolda i Martę oraz córkę Marię

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.001. Za + Mariana Gruczelak w 21r.śm

2. Za + Krystynę Pomykalską – od Marzeny i Marka z rodzinami z Proszowic

3. Za + Czesława Buchalik w 2r.śm i ++ rodziców z obu stron

4. Za Anastazję Węglarz w 1r. śm.

 

PIĄTEK – 31 marca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Renaty Rączka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. w int. Haliny i Huberta z podz. za dar życia, otrzymane łaski, z pr. o Boże Bł., zdrowie, op. Matki Bożej i św. Antoniego dla małż. i całej rodziny

Droga Krzyżowa

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – 1. Za ++ w m-cu lutym

2. Za + męża Bolesława Czerwińskiego w 1r.śm

3. Za ++ rodziców Weronikę i Leona Kluba

 

SOBOTA – 1 kwietnia

7.00 – Za ++ rodziców Franciszka i Zofię Godziek oraz Marię i Bernarda Josek i ++
rodzeństwo

8.00 – 1. Za + Jerzego Kolman w 19r.śm

2. Za + Kazimierę Konior – od rodziny Sienkiewiczów

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ Jadwigę i Antoniego Jonderko i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Teresę Cofalik oraz Jerzego i Bogdana Pietrek

3. Za + męża Piotra Smyczek w 3r.śm oraz jego rodziców Reginę i Teodora

4. Za + Jerzego Kowol

 

NIEDZIELA – 2 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Za + Jana Musiolik w 4r.śm

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur.

Lucjana Staneczko oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Za + Tadeusza Szczotka

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Wojciecha oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

90r.ur. Ireny Widziewicz-Michno oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Pawła Szymura


19.03. – 26.03.2017 A.D.

NIEDZIELA – 19 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 75r.ur. Anny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r.ur. Ewy Tomas-Modlich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 75r.ur. Józefy Witczak oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. W int. rzemieślników

2. Za + Józefa Szymik

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – 1. Za + Eleonorę Sobik w r.ur.

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

PONIEDZIAŁEK – 20 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

7.00 – Za + Józefa Słomiany

8.00 – 1. Za ++ Stanisławę i Feliksa Adamczyk

2. Za + Irenę Fojcik i ++ z rodziny

3. Za + Anielę Somerlik – od sąsiadów z ul. Wysokiej 16

9.00 – Nabożeństwo misyjne za zmarłych

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

18.00 – 1. Za + Franciszka, Gertrudę i Marię Niedźwiedź

2. Za + Krzysztofa Rydzkowskiego i ++ rodziców z obu stron

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

4. Za + Józefa Kuźnik – od przyjaciół Reginy i Wiktora

WTOREK – 21 marca

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. Za ++ siostry Gertrudę Jagiełowicz, Urszulę Miłek w r.śm i jej męża Pawła

2. Za + Irenę Bizon

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Gertrudę Bar w 1r.śm

2. Za ++ Eleonorę i Józefa Kowalskich w r.śm

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. r.ur. Teodora oraz Boże Bł. dla całej rodziny

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r.ur. Jerzego Dróżdżel oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

ŚRODA – 22 marca

7.00 – Za + Bernadetę Marciniak

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II w int. Jego Czcicieli

2. Za ++ Anielę i Jana Gibiec

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

9.00 – Nabożeństwo maryjne z nauką dla członków grup apostolskich i modlitewnych

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

18.00 – 1. Za + Stanisława Lasota w 11r.śm

2. Za + męża Józefa Konsek w 1r.śm

3. Za + Krystynę Pomykalską – od Teresy z synem z Proszowic

4. Za + Stanisława Szczygieł – od sąsiadów z ul. Mariańskiej 12

CZWARTEK – 23 marca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

2. Za + Kazimierę Konior – od chrześniaka Jerzego Konior z rodziną

8.00 – 1. Za + Hermana Kaczmarczyk oraz jego rodziców Pawła i Augustynę Kaczmarczyk

2. Za + ks. Alojzego Klona – od Klubu Inteligencji Katolickiej

3. Za + Józefa Skórskiego

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

18.00 1. Za + Jana Grochowicza

2. Za + Krystynę Potempa w r.ur.

3. Za + Tadeusza Sopala i jego rodziców

4. Za + Mariana Gałaszek – od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 28

PIĄTEK – 24 marca

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego p.wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o zdrowie, cierpliwość i światło Ducha Św. dla Aleksandry

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

2. Za + Stanisławę Matusiak w 5r.śm

3. Za + Kazimierę Konior – od chrześniaka Marka Konior z Wieprza

Droga Krzyżowa

10.00 – W int. chorych i seniorów parafii

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

18.00 – 1. Za + Danutę Lorenz w r.ur.

2. Za ++ Kunegundę i Jana Markiewka

3. Za + brata Brunona i jego żonę Urszulę

4. Za ++ rodziców Czesława i Irenę Guminiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5. Za + Irenę Zawadzką – od sąsiadów z ul.Chalotta 2

19.00 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

SOBOTA – 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 – Z ok. r.ur. Jagody Libera z podz i pr. o d. op i zdrowie oraz dary Ducha Św.

8.00 – 1. W int. Czcicieli Żywego Różańca

2. Za + Gertrudę Buczek i 2 mężów

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

4. Za + Kazimierę Konior – od Bożeny i Andrzeja Konior z rodzinami

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi misyjnej

18.00 – 1. Za + Annę Warzecha

2. Za + Matyldę w 3r.śm, męża Rafała Szweda i ++ rodziców z obu stron

3. Za ++ Helenę i Józefa Gruszka oraz ++ rodziców z obu stron

4. Za + Adama Pustelny

NIEDZIELA – 26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

7.00 – Za ++ Andrzeja i Apolonię Stacherczak oraz Jadwigę Banach i ++ z rodziny Wójcik

9.00 – Za + Jarosława Kuczera w 2r.śm, ojca Jerzego i ++ z rodziny

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Marka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za + Zbigniewa Akseńczyk w r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Za ++ rodziców Gertrudę, Marię i Sylwestra Kiera oraz brata Henryka i jego żonę Jadwigę

16.30 – Zakończenie Misji Świętych

18.00 – Za + Jerzego Starzyczny w 1r.śm i córkę Ewę


12.03. – 19.03.2017 A.D.

NIEDZIELA – 12 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Za ++ Wiktora i Helenę Chudyba

9.00 – Za + Romana Fojcik w 23r.śm oraz za + syna ks. Andrzeja

10.30 – Za + męża Karola Wilaaszek w 4r.śm

12.00 – 1. Za + Jadwigę Tkocz w r.śm i męża Karolaa

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańkaa

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Za + Ryszarda Czerninoga w 9r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

18.00 – Za + Jana Kruczek oraz ++ z rodzin Kuteń i Kruczek

 

PONIEDZIAŁEK – 13 marca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

2. W int. Johna Walentowicz z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Halinę Emmerling

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r.ur. Izabelii i Tomasza Byczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 90r.ur. Jadwigi Kieś oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 95r.ur. Joanny Madaj oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

 

WTOREK – 14 marca

7.00 – 1. Za + matkę Gertrudę Pyszny w r.ur. ojca Edwarda oraz ++ braci i dziadków z obu stron

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. W int. Rodziny Radia Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła powstające przy tym radiu oraz za żyjących i ++ ofiarodawców

2. Za ++ Honoratę i Jana Bien, brata Alfreda, ciocię Karolinę oraz ++ chrzestnych, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Helenę Tabacką

2. Za + Elżbietę Rybarz

3. Za + Emila Kotynia

 

ŚRODA – 15 marca

7.00 – W int. Józefa Kellera z ok. 20 – lecia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.

8.00 – 1. Za + Pawła Wala, żonę Jadwigę, ++ rodziców, teściów oraz syna Józefa i zięcia Gerarda

2. Za + Marię Szymura, męża Alojzego, syna Henryka oraz ++ z rodzin Dudek, Huzior i Szymura

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Józefa Pluta

2. Za + Waltra Oleś

3. Za + Antoniego Widenka w 10r.śm, jego rodziców i brata

4. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

 

CZWARTEK – 16 marca

7.00 – Za ++ Emilię i Augustyna Dziwoki, syna Augustyna oraz żonę Elżbietę

8.00 – 1. Za + Maksymiliana Stalmach, żonę Elżbietę oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za + Huberta Kucharczyk

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Tomasza Pomykalskiego w 5r.śm

2. Za + Małgorzatę Wiktor w 16r.śm

3. Za + Krystynę Pomykalską – od szwagra Władysława z Proszowic

 

PIĄTEK – 17 marca

7.00 – Z ok. r.ur. Gabrieli, Wiesława i Anny Kasprzak z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za + Marię Walus w r.śm i ++ rodziców z obu stron

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

Droga Krzyżowa

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – 1. Za ++ rodziców Elżbietę i Teodora Ryszka oraz Martę Lepiarczyk

2. Za + Erwina Cicheckiego

3. Za + Marię Huf

4. Za + Salomeę Kowol

 

SOBOTA – 18 marca

7.00 – Z ok. r.ur. Marty z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za + Józefa Oziębło

2. Za + Różę Sobik – Muras

3. Za + Wilhelma Węgrzyk, syna Piotra i ++ rodziców z obu stron

4. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

17.00 – Rozpoczęcie Misji Świętych

18.00 – 1. Za ++ rodziców Emilię i Jana Neumann

2. Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Pieter oraz brata Antoniego

3. Za + Gerharda Pierchała w r.śm

 

NIEDZIELA – 19 marca – III Niedziela Wielkiego Postu – MISJE ŚWIĘTE

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 75r.ur. Anny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 50r.ur. Ewy Tomas – Modlich oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op. i zdrowie z ok. 75r.ur. Józefy Witczak oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Za + Józefa Szymik

2. W int. rzemieślników

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – 1. Za + Eleonorę Sobik w r.ur.

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka


NIEDZIELA – 5 marca – I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Za + męża Jerzego Brzozowskiego w r.ur. oraz ++ rodziców i rodzeństwo

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Waltraudy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + Agnieszkę Hamerską i syna Jana

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ślubu Krystyny i Józefa Wolnik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Z ok. 10r.ur. Magdaleny Wala z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – Z ok. r.ur. Piotra Siernego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 6 marca

7.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 78r.ur. Marii Żmura oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z prośbą o pomyślny przebieg leczenia i powrót do zdrowia męża Czesława

8.00 – 1. Za + Wiesława Motyczka

2. Za + Władysława Adamowskiego

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

18.00 – 1. Za + ks. Proboszcza Alojzego Klona w r.śm – od Zespołu Charytatywnego

2. Za + Antoniego Byczek w 3r.śm

3. Za + Agnieszkę Byczek w 2r.śm

WTOREK – 7 marca

7.00 – 1. Za + Mariana Morgała w r.śm

2. Za ++ rodziców Franciszkę i Ludwika Pastuszka, ++ Łucję i Ludwika Pająk oraz

++ z rodziny

8.00 – 1. Za + Annę Mika, męża Oskara, ++ Marię i Ludwika Groborz, synów Eugeniusza,

Stanisława i Benedykta oraz zięcia Władysława

2. Za + Marię Piontek oraz ++ rodziców, braci i bratowe

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ Gertrudę i Edwarda Zmarzły

2. Za + Jerzego Golarz w 8r.śm

3. Za ++ Antoninę i Alojzego Wachtarczyk oraz ++ córki i zięcia

ŚRODA – 8 marca

7.00 – Za + Gertrudę Buczek i ++ z rodziny

8.00 – 1. Za + Annę Smołka oraz jej rodziców Paulinę i Franciszka Pustółka

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Jana Wizor w 21r.śm, ++ rodziców, brata, Janinę i Elżbietę Wizor oraz ++dziadków

2. Za + Lilię Nowogrodzką w 10r.śm, jej męża Bolesława, zięcia Władysława, ++ rodziców z obu stron oraz ++ Antoniego i Mariannę Płuciennik

3. Za + dziadka Waltra Bystroń

CZWARTEK – 9 marca

7.00 – Za + Bronisława Fajkis i jego rodziców

8.00 – 1. Za ++ rodziców Juliusza i Serafinę Zmarzły, córkę Weronikę i jej męża Gerarda

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za ++ Łucję i Kazimierza Kościańskich oraz Martę i Franciszka Kulik

2. Za + Józefa Jurochnik w 10r.śm i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Gertrudę Szeguła i jej męża w r.śm

PIĄTEK – 10 marca

7.00 – Za ++ Annę i Henryka Szymura

8.00 – 1. Za + Annę Gałuszka i córkę Genowefę

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – 1. Za + Adolfa Frelich oraz żonę Emilię i syna Tadeusza

2. Za + Henryka Kusiak w 7r.śm

3. Za + męża Leona Salamon, ++ rodziców Pawła i Wiktorię Macionczyk, zięcia Marka Pęczek, ++ dziadków Józefa i Gertrudę Holesz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

4. W int. Michała z ok. 18r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

SOBOTA – 11 marca

7.00 – 1. Za + Albina Materna – od Maryli Szajewskiej i córek z Rzeszowa

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Piotra Groborz oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

3. Z ok. r.ur. Magdaleny Raszka z podz i pr. o d. op i zdrowie

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Tadeusza Nawrat w 2r.śm

2. Za ++ Annę i Jana Pietrzak

3. Za + Tadeusza Opiłka w 4r.śm i ++ rodziców z obu stron

4. Za ++ Helenę i Romana Szajcht

NIEDZIELA – 12 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – Za ++ Wiktora i Helenę Chudyba

9.00 – Za + Romana Fojcik w 23r.śm oraz za + syna ks. Andrzeja

10.30 – Za + męża Karola Wilaszek w 4r.śm

12.00 – 1. Za + Jadwigę Tkocz w r.śm i męża Karola

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – Za + Ryszarda Czerninoga w 9r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

18.00 – Za + Jana Kruczek oraz ++ z rodzin Kuteń i Kruczek


26.02. – 5.03.2017 A.D.

NIEDZIELA – 26 lutego – VIII Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za ++ Sylwestra Bierskiego w 14r.śm. i żonę Katarzynę

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – 1. W int. Aleksandry z ok. 24r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu Agnieszki i Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. W int. wnuczki Emilii Nawrat z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Danieli oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Henryka Kędzior oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – W int. r.ur. Joanny Kocemba z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – Za ++ rodziców Jana i Annę Maszczyk oraz ++ z rodziny

PONIEDZIAŁEK – 27 lutego

7.00 – 1. Za + Józefa Słomiany

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Z ok. r.ur. Grzegorza Kowal i r.ur. córki Klary z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. W int. Franciszka Winklera z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i potrzebne łaski

oraz za + babcię Magdalenę

18.00 – 1. Za + Wojciecha Czerneckiego

2. Za + Jacka Dworaczek

3. Za ++ Ryszarda i Kornelię Pragłowskich

WTOREK – 28 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za ++ Klarę i Antoniego Niklas

2. Za ++ dziadków Julię i Walentego Borys oraz Martę i Filipa Woryna

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Macieja Bartoszek w 5r.śm

2. Za + Zofię Franek w 2r.śm

3. Za ++ Wiktora i Dorotę Pierchała oraz ++ z rodzin Pierchała i Chwałczyk

ŚRODA – 1 marca – Środa Popielcowa

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – Za + Wandę Putko w 11r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

16.00 – 1. Za + Ryszarda Kowal

2. Za + Jana Gilner w 3r.śm

3. Za + Stanisława Antosik

4. Za + Stanisława Wątroba w r.śm i żonę Helenę

18.00 – 1. W int. Karoliny Szymańskiej z ok. 22r.ur. z podz i pr. o d.op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Za + Mirosława Bortko

CZWARTEK – 2 marca

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

8.00 – 1. Za + Jana Kuśka w 2r.śm

2. Za + Annę Brząkalik – od Ireny Wojtczak z rodziną

Nabożeństwo o nowe powołania

Nabożeństwo czterdziestogodzinne do 21.00

18.00 1. Za ++ Stefanię i Antoniego Pawlaszczyk

2. Za + Tadeusza Zgrabczyńskiego

3. Za ++ rodziców Kazimierę i Władysława Łysakowskich

PIĄTEK – 3 marca

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 78r.ur.

Alicji Morgała oraz Boże Bł. dla całej rodziny

8.00 – 1. Za + Kazimierza Olszowskiego w 1r.śm – od parafian

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

Droga Krzyżowa + Nabożeństwo do NSPJ

Nabożeństwo czterdziestogodzinne do 15.50

16.00 – Msza szkolna:

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – 1. Za + Bernarda Chłapek oraz ++ rodziców Marię i Karola

2. Za + Benedyktę Blachnik w 1r.śm i męża Antoniego w 5r.śm

3. Za ++ rodziców Agatę i Teofila Babilas w r.śm

SOBOTA – 4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza

7.00 – W int. Karmen Kowalczyk z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

2. Za + Anielę Somerlik – od sąsiadów z ul. Wysokiej 16

3. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

Nabożeństwo czterdziestogodzinne do 17.50

18.00 – 1. Za + Pawła Niesłańczyk i Gertrudę Zniszczoł

2. Za + Alojzego Gamoń, żonę Agnieszkę oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa

3. Za ++ rodziców Urszulę i Edmunda Marolewskich

NIEDZIELA – 5 marca – I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – 1. Za + męża Jerzego Brzozowskiego w r.ur. oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Msza gregoriańska: Za + Hildegardę Mańka

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Waltraudy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Za + Agnieszkę Hamerską i syna Jana

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ślubu Krystyny i Józefa Wolnik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

14.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Z ok. 10r.ur. Magdaleny Wala z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – Z ok. r.ur. Piotra Siernego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny


19.02. – 26.02.2017 A.D.

NIEDZIELA – 19 lutego – VII Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za ++ Józefa i Martę Marcol, 3 córki, 3 synów, synowe i zięciów oraz 2 wnuczki i wnuka

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Za + Jerzego Kudła w 9r. śm.

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu Aleksandry i Wojciecha oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. ks. Prob. Grzegorza Olszowskiego /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Eleonory Kosik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Józefa Cieślik w 3r.śm

PONIEDZIAŁEK – 20 lutego

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za + Genowefę Skwarek – od brata z rodziną

8.00 – 1. Z ok. 40r.ur. Anny Hojan z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

2. Do św. Antoniego z podz i pr. o d. op dla Mai

18.00 – 1. Za ++ rodziców Sabinę i Bronisława Nagajek, synów Bronisława i Kazimierza, Martę, Jerzego Weinbergera oraz Czesława Słowaka

2. Za + Franciszka Bochenek i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Bernadetę Borys w 17r.śm

WTOREK – 21 lutego

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za + Marka Milewskiego

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 81r.ur. Elżbiety Froncz oraz Boże Bł. dla całej rodziny

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Jakuba Soińskiego w 7r.śm, Danutę Soińską oraz kolegów Szymona i Karola

2. Za + Pawła Kotyrbę, żony Franciszkę i Matyldę, synów Benedykta i Zygfryda oraz synową Eugenię i zięcia Sylwestra

3. Za + Mariana Wenckowskiego w 1r.śm.

4. W int. ks. Proboszcza Grzegorza Olszowskiego z ok. 50r.ur. – od grupy Bożego Miłosierdzia

ŚRODA – 22 lutego – Święto Katedry św. Piotra, apostoła

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za + Augustyna Szefer

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Za + Jadwigę Kopka, męża Eryka, Franciszkę Bieniek, jej męża oraz ++ z pokrewieństwa

3. Za ++ dziadków Jana Patrzicha, Jana i Franciszkę Wieczorek oraz Józefa i Florentynę Lisoń

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Teodora i Elżbietę Ryszka oraz ++ z rodzin

2. Za ++ Jana i Franciszkę Bednorz oraz Marię i Huberta Wardęga

CZWARTEK – 23 lutego – Wspom. św. Polikarpa, bpa i męcz.

7.00 – 1. Za + Annę Rusin oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – Za + Romana Piotrowicz

17.00Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Józefa Krupka, rodziców Antoniego i Marię, siostrę Łucję, brata Stanisława oraz Tomasza Wyciszczok

2. Za + Marię Czeczor w 4r.śm i jej męża Ryszarda

3. Za + Anielę, Tadeusza i Zbigniewa Dziedzic

4. Za + Jana Murzyn

5. W int. rodzin Domowego Kościoła rejonu Rybnik

PIĄTEK – 24 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Anny Wzatek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Z ok. r.ur. Barbary Macek z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla niej i całej rodziny

13.00 – Ślub rzymski: Wańkowicz Mateusz – Moj Magdalena

18.00 – 1. Za ++ w m-cu styczniu

2. Z ok. 18r.ur. Agaty Bogusz z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 30r.ślubu Teresy i Jana Purczyński oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

SOBOTA – 25 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. ks. Józefa Haidy – od Członków Żywego Różańca

2. Za + Bolesława Budzowskiego oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Stanisława Jonderko

2. Za + Annę Skowronek w 15r.śm

3. Za ++ Aleksandra i Zofię Bednarskich, ++ rodziców, ++ z rodzin Bednarski i Radosz oraz Jana i Henrietę Grodecki

NIEDZIELA – 26 lutego – VIII Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za ++ Sylwestra w 14r.śm. i żonę Katarzynę Bierskich

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – 1. W int. Aleksandry z ok. 24r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu Agnieszki i Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. W int. wnuczki Emilii Nawrat z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Danieli oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Henryka Kędzior oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – W int. r.ur. Joanny Kocemba z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – Za ++ rodziców Jana i Annę Maszczyk oraz ++ z rodziny


12.02. – 19.02.2017 A.D.

NIEDZIELA – 12 lutego – VI Niedziela Zwykła

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ślubu Małgorzaty i Witolda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Z ok. 18r.ur. Rafała Gembalczyk z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. oraz dostanie się na studia

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.90r.ur. Otylii Oleś oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Za + męża Jerzego Kocur i ++ rodziców z obu stron

18.00 – 1. Za + Jadwigę Surma, męża Władysława, syna Jerzego, ++ córki Henrykę i Jolantę, zięcia Stanisława oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Wandę i Leona Fojt oraz córkę Marię

PONIEDZIAŁEK – 13 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Lidię

3. Za + Henryka Pyrchała w 9r. śm.

18.00 – 1. Za + Norberta Bombik

2. Za + Kazimierza Walenczyk w 7r. śm.

3. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 14 lutego – Święto św. Cyryla, Mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

7.00 – W int. Magdaleny i Mariusza z podz za dar chrztu św.

8.00 – 1. Za + Roberta Stalmach w r.śm i ++ dziadków

2. Za + Salomeę Piontek, męża Izydora i syna Rajmunda

3. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + brata Mariusza Palut, ++ rodziców Janinę i Kazimierza oraz ++ dziadków z obu str.

2. Za + Tadeusza Michalik w 1r.śm

3. Za + Marię Gałuszka w r. śm., męża Józefa, syna Zygmunta oraz ++ rodziców
i rodzeństwo

ŚRODA – 15 lutego

7.00 – Za + Marka Kasperczyk – od Ingardy Kasperczyk i Ewy Oleś

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za ++ z rodzin Auer i Dziwoki

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur.  ks. Proboszcza Grzegorza Olszowskiego – od grupy Adopcji Dziecka Poczętego i Żywego Różańca /TD/

2. Z ok. r.ur. Aleksandry Libera z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary
Ducha Św.

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz. za otrzymane łaski i pr. o d. op

i zdrowie dla Krystyny i Janusza oraz Boże Bł. dla całej rodziny

CZWARTEK – 16 lutego

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za ++ Zelmę i Józefa Pierchała, córkę Krystynę i 2 zięciów

8.00 – 1. Za + Wandę Paprotny, ++ rodziców z obu stron oraz Waltra Paprotny

2. Za + ks. dr. Michała Rękasa

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + męża Kazimierza Orczyk w r.śm, syna Wiesława, 4 braci i 4 bratowe oraz ++ rodziców z obu stron

2. Za + Czesławę Bednarek w 4r.śm

3. Za ++ Bronisławę i Kazimierza Biernat oraz ++ z rodziny Buchalik

PIĄTEK – 17 lutego

7.00 – W int. Bogumiły Keller-Nowak z ok. r.ur. z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

8.00 – 1. Za + Romana Rygoł

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Mateusza z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha
Św. dla całej rodziny

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o powrót do zdrowia
Marty

3. Z ok. 14r.ur. Zofii z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

4. Z ok. r.ur. Danuty Bąk z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

SOBOTA – 18 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za + Eugenię Koterba w 5r.śm.

2. Do Op. B. z podz. i pr. o Boże Bł. dla lekarzy i pielęgniarek Oddziału Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnego Szpitala nr 3 w Rybniku

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ Jadwigę, Agnieszkę i Edwarda Szymik w r. śm. oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za ++ Lidię i Rudolfa Sładek

3. Za + Stanisława Pieńkus w 1r.śm

NIEDZIELA – 19 lutego – VII Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za ++ Józefa i Martę Marcol, 3 córki, 3 synów, ++ synowe i zięciów oraz 2 wnuczki i wnuka

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Za + Jerzego Kudła w 9r. śm.

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 25r.ślubu Aleksandry i Wojciecha oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. ks. Proboszcza Grzegorza Olszowskiego /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Eleonory Kosik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za + Józefa Cieślik w 3r.śm


5.02. – 12.02.2017 A.D.

NIEDZIELA – 5 lutego – V Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za + Henryka w r.śm i Zofię Gasz oraz córkę Zofię

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Ewy Thompson oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Ireneusza oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Marii Kremiec oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. ks. Seniora Józefa Haidy /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ Helenę i Stanisława Gomolewskich

PONIEDZIAŁEK – 6 lutego – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za + Marka Kasperczyk – od żony

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 56r. ślubu Krystyny i Leonarda Pojda oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Za + Henryka, Grzegorza, Anielę i Hildegardę

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Doroty oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Za + Stanisława Szymik

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 72r.ur. męża Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny

WTOREK – 7 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za + Gertrudę Pytlik w r.ur. i męża Zygfryda

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

3. Za + Antoniego Gniwek w 1r.śm

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + męża Justyna Smyczek

2. Za + Otylię, Józefa i Ryszarda Komada

3. Za + Romana Babnik w 3r.śm i ++ rodziców z obu stron

ŚRODA – 8 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za + męża Jerzego Brzozowskiego w 33r.śm

2. Za ++ rodziców Wiktorię i Jerzego Kretek oraz 2 synów Antoniego i Ryszarda

3. Za ++ dziadków Marię i Ludwika Król oraz Marię i Wilhelma Jeszka

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Barbarę Walenko w 12r.śm

2. Za + Michalinę Szteliga

3. Za + Norberta Polok w r.ur. oraz ++ szwagrów Grzegorza i Zbigniewa

CZWARTEK – 9 lutego

7.00 – Za + Bolesława Kempny w r.śm oraz + siostrę, braci i rodziców

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

2. Za + Marka Kasperczyk – od córki Moniki z rodziną

3. Za + Annę Szczechura

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Krystynę Głazowską

2. Za + Annę Potempa w r.ur.

3. Za + żonę Marię Gańczorz

PIĄTEK – 10 lutego – Wspomnienie św. Scholastyki, dz.

7.00 – Za ++ Anielę i Maksymiliana Kuśka, ++ Jana i Helenę Sczodry oraz Urszulę Konsek

8.00 – 1. Za + Gertrudę Adamczyk w r.ur.

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

3. W int. Adama z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op. i zdrowie

18.00 – 1. Za + Różę Cieślik w 8r.śm i Emilię Budny w 33r.śm

2. Za + Alfonsa, Józefa i Wiktorię Kempińskich

3. Za + Zygmunta Ziaja w 2r.śm

SOBOTA – 11 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – Z ok. 18r.ur. Gabrieli i Szymona Wilczok z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św.

10.00 – 1. W int. chorych naszej parafii

2. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Benedykta Groborz w 2r.śm i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Marię, Zygfryda i Mariana Pierchała

3. Za + Henryka Skocz w 7r.śm, żonę Marię oraz ++ rodziców i teściów

4. Za ++ Stanisława i Cecylię Rosiek

NIEDZIELA – 12 lutego – VI Niedziela Zwykła

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. ślubu Małgorzaty i Witolda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Z ok. 18r.ur. Rafała Gembalczyk z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. oraz dostanie się na wymarzone studia

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 90r.ur. Otylii Oleś oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Za + męża Jerzego Kocur i ++ rodziców z obu stron

18.00 – 1. Za + Jadwigę Surma, męża Władysława, syna Jerzego, córki Henrykę i Jolantę, zięcia Stanisława oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Wandę i Leona Fojt oraz córkę Marię


29.01. – 5.02.2017 A.D.

NIEDZIELA – 29 stycznia – IV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Gertrudę, Annę i Bronisławę Kula oraz ++ z rodziny

9.00 – Z ok. r.ur. Patrycji, Jarosława i Michała z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – 1. W int. Haliny z ok. r.ur. z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Elżbiety Akseńczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Stefanii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Krystyny Lerch oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Anieli Nadolskiej oraz Boże Bł. dla męża i całej rodziny /TD/

18.00 – 1. Za + Ryszarda Rejdych w 3r.śm oraz jego rodziców Annę i Faustyna

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

PONIEDZIAŁEK – 30 stycznia

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. Za ++ Emila Kotynia, Tomasza i Józefę Koźbiał, syna Kazimierza oraz synową Barbarę

2. Za + Alojzego Szymaniec i jego rodziców

18.00 – 1. Za + Adama Kluger w 14r.śm

2. Za + Łucję Kapsa i wnuczkę Anię

3. Za + Elfrydę Brych i Antoniego Osadzin

WTOREK – 31 stycznia – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. Za ++ Cecylię i Maksymiliana Bednorz

2. Za + Zygmunta Witczaka w r.śm i jego rodziców

3. Za + Józefa Fojcik, żonę Marię, synów Józefa i Zygmunta oraz ++ z pokrewieństwa

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Augustyna Tabacki

2. Za ++ Jadwigę i Mariana Piontek w r.śm

3. Za ++ rodziców Margot i Wincentego Czech oraz ++ z rodziny

ŚRODA – 1 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Za ++ Mariana i Romanę Piotrowicz

2. Za + Weronikę Kluba

3. Za + Andrzeja Wnęk oraz ++ rodziców i teściów

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + męża Zygmunta Matysek w r.ur.

2. Za + Ryszarda Ronczka w r.śm

3. Do Op. B. za wst. św. Jana Pawła II i św. Antoniego o zdrowie i potrzebne łaski dla żony Barbary Nowomiejskiej i córki Marii

CZWARTEK – 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

7.00 – 1. Za + Karola Windl w 11r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o światło, dary Ducha Św. i pomyślne zdanie egzaminów dla Aleksandry

2. W int. Mariusza z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

Nabożeństwo o nowe powołania

16.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur. Marianny Słupek i 1r.ur. wnuka Lewina oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. Marianny z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Elfrydę Górnik

2. Za + Józefa Nieszporek

3. Za + Ryszarda Spyrka w r.śm

PIĄTEK – 3 lutego – wsp. dow. Św. Błażeja, bpa i męcz.

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – W int. ks. Henryka Kołodzieja z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie – od członków Żywego Różańca

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Z ok. 8r.ur. Zosi Suchorowskiej z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – 1. Za + Teresę Adamczyk – Banqay

2. Za ++ rodziców Jadwigę w 1r.śm i Wiktora Franiak

3. Za + Teresę Kuźnik – od przyjaciół Reginy i Wiktora

SOBOTA – 4 lutego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

8.00 – 1. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca NMP

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r.ślubu Erny i Stanisława Piwczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Antoniego Waliczka w 7r.śm o radość życia wiecznego

2. Za + Kunegundę Dziwisz, + męża oraz ++ rodziców i rodzeństwo

3. Za + Władysława Ściślak i Edmunda Bernackiego

4. Za ++ rodziców Różę i Jana Koralewskich, ich synów Mariana i Edmunda oraz ich żony

NIEDZIELA – 5 lutego – V Niedziela Zwykła

7.00 – 1. Za + Henryka w r.śm i Zofię Gasz oraz córkę Zofię

2. Msza gregoriańska: Za + Stefanię Czendlik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Ewy Thompson oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r.ur. Ireneusza oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Marii Kremiec oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. ks. Józefa Haidy /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ Helenę i Stanisława Gomolewskich


22.01.2017r. – 29.01.2017r.

NIEDZIELA – 22 stycznia – III Niedziela Zwykła

7.00 – Ku czci św. Jana Pawła II w int. Jego Czcicieli

9.00 – Z ok. r.ur. Dominika Sładka z podz i pr. o d. op i zdrowie

10.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur.

ks. Franciszka Musioła od Zespołu Charytatywnego

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ur. Marioli i 54 r.ur. Janusza Króliczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur.

Kornelii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

35r.ślubu małż. Barbary i Bogusława Tumula oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – 1. Za + Franciszka Kapuścińskiego

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

PONIEDZIAŁEK – 23 stycznia

8.00 – 1. Za + brata Leona, bratową Wandę Fojt w r.ur oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

18.00 – 1. Za + Helenę Skrzypek, męża Józefa oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za + Ludgardę Grzywocz w 5r.śm, Jana Grzywocz w 3r.śm oraz ++ rodziców

i krewnych z obu stron

WTOREK – 24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

8.00 – 1. Za + Mariana Banot

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Jana Stalka oraz Antoniego i Czesława Kulikowskich

2. Za + Henryka Pyszny w 22r.śm

ŚRODA – 25 stycznia – Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła

8.00 – 1. Za + Roberta Stalmach w r.ur.

2. Za + Pawła Kula w 1r.śm

3. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ z rodziny Poliwoda

2. Za ++ Anastazję i Jana Nowak

CZWARTEK – 26 stycznia – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

8.00 – Ku czci Anioła Stróża w int. wnuka Dawida z ok. 8r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i

Boże Bł. dla całej rodziny

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Antoniego Jurczyk w r.śm i matkę Helenę

2. Za + Romana Kuś, żonę Helenę oraz ++ Adama i Wiktorię Paczkowskich

3. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

PIĄTEK – 27 stycznia

8.00 – 1. Za + Walentego Gałuszka i syna Stefana

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

18.00 – 1. Za ++ w m-cu grudniu

2. Za + Salomeę Konsek

SOBOTA – 28 stycznia – Wspom. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

8.00 – 1. W int. babć i dziadków od Członków Żywego Różańca

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Z ok. 10r.ur. Pauliny Staneczko z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. W int. Ani z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

NIEDZIELA – 29 stycznia – IV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Gertrudę, Annę i Bronisławę Kula oraz ++ z rodziny

9.00 – Z ok. r.ur. Patrycji, Jarosława i Michała z podz za odebrane łaski z pr. o d. op,

zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – 1. W int. Haliny z ok. r.ur. z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

60r.ur. Elżbiety Akseńczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 70r.ur.

Stefanii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Krystyny Lerch oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

85r.ur. Anieli oraz Boże Bł. dla męża i całej rodziny /TD/

18.00 – 1. Za + Ryszarda Rejdych w 3r.śm oraz jego rodziców Annę i Faustyna

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

 


15.01. – 22.01.2017 A.D.

NIEDZIELA – 15 stycznia – II Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r. ślubu Adelajdy i Rajmunda Neumann oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Za ++ z rodzin, które przyjmowały obraz adwentowy „Gospoda” z ul. Pod Wałem i Nadbrzeżnej

10.30 – Z ok. r.ur. wnuków Edyty Wieczorek oraz Aleksandry, Bogdana i Wojciecha Nawrat z podz i pr. o d. op i zdrowie

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r. ur. Ireny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. ks. Henryka Kołodzieja /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Za + Władysławę Stychno w 10r.śm, męża Zygmunta i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Antoniego Wilczyńskiego w 4r.śm

18.00 – 1. Za + ojca Franciszka Sobik w r.śm i ++ z rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

PONIEDZIAŁEK – 16 stycznia

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur.

Józefa Keller oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

18.00 – 1. Za + Marię Konowałek oraz ++ z rodzin Konowałek i Piękny w r.śm

2. Za + Franciszka Hojan w r.śm oraz ++ z rodzin Hojan i Perz

WTOREK – 17 stycznia – Wspom. św. Antoniego, opata

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

65r.ur. Katarzyny Rozkoszek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ Elżbietę i Nikodema Konsek oraz ++z rodzin Mięsok, Winkler i Wacławik

2. Za + Henryka Raszka

ŚRODA – 18 stycznia

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur.

ks. Franciszka Musioła

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Bożeny Wolny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Beaty Koźlik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

CZWARTEK – 19 stycznia – Wspom. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

8.00 – 1. Za + Agnieszkę Główka

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Stanisława Pieńkus, syna Jarosława i ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ Małgorzatę i Emanuela Wieczorek

PIĄTEK – 20 stycznia

8.00 – 1. Za + Henryka, jego rodziców, żonę Helenę oraz + Kazimierza Parus

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

75r.ur. Bogumiły Matysek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

r.ur. Jolanty oraz Boże Bł. dla całej rodziny

SOBOTA – 21 stycznia – Wspom. św. Agnieszki, dz. i męcz.

8.00 – 1. Za + Bolesława Kiermaszek

2. Za + Mariana Rusińskiego w r.ur.

3. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ Marię i Alojzego Szymała

2. Za + Stanisława Szteliga w r.śm

NIEDZIELA – 22 stycznia – III Niedziela Zwykła

7.00 – Ku czci św. Jana Pawła II w int. Jego Czcicieli

9.00 – Z ok. r.ur. Dominika Sładka z podz i pr. o d. op i zdrowie

10.30 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur.

ks. Franciszka Musioła od Zespołu Charytatywnego

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.50r. ur. Marioli i 54 r.ur. Janusza Króliczek oraz o B. Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur.

Kornelii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

35r.ślubu Barbary i Bogusława Tumula oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – 1. Za + Franciszka Kapuścińskiego

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus


8.01. – 15.01.2017 A.D.

NIEDZIELA – 8 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

9.00 – W int. rodzin, które przyjmowały obraz adwentowy „Gospoda” z ul. Pod Wałem

i Nadbrzeżnej

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

65r.ur. Antoniego Żelawskiego i 40r.ur. Moniki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

64r.ur. ojca Tadeusza Wawoczny i 30r.ur. Anny oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.30 – 1. Msza chrzcielna i w int. dzieci rocznych, ich rodziców i chrzestnych

2. W int. Marcina i Agaty Adamczyk z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

16.30 – Adoracja i kolędowanie przy żłóbku – prowadzi młodzież i Kościół Domowy RŚŻ

18.00 – Za ++ Bertę i Romana Groborz w r.śm

PONIEDZIAŁEK – 9 stycznia

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. Za + Jana Szpak – od chrześniaka Jana, siostry Zofii, szwagra Józefa i siostrzenicy Lidki

8.00 – 1. W int. rodziny Keller z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla Aleksandry

18.00 – 1. Za + Marię Henek

2. Za + Janinę Gałka

3. Za + Elżbietę Kubala w 32r.śm i męża Walentego

4. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 10 stycznia

7.00 – Za + Martę Piełka w r.ur.

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. W int. Zespołu Charytatywnego naszej parafii

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla Haliny i całej jej rodziny –

od Beaty z rodziną

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + matkę Wandę Mizioch i teściową Elżbietę Potysz w r.śm

2. Za ++ Marię, Eugeniusza i Joannę Jabłońskich oraz Wandę, Bernarda i Leszka Pustelny

3. Za + Irenę Stężały

ŚRODA – 11 stycznia

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. Za + Jana Szpak – od Marka Kos z rodziną

8.00 – 1. Za ++ Elżbietę i Adama Pustelny

2. Za + Józefa Gałuszka w r.śm, żonę Marię, syna Zygmunta oraz ++ rodziców

i rodzeństwo

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Antoniego Byczek

2. Za ++ Władysławę i Kazimierza Prużyński oraz ++ z rodzin Lewandowski, Loks,

Świtała i Matuszczak

CZWARTEK – 12 stycznia

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. Za + Jana Szpak

3. Za + Jadwigę Fojcik, ++ siostry, braci i rodziców

8.00 – 1. Za + Stefanię Greiner i syna Leszka

2. Za + Pawła Kubiak w 30 dzień po śmierci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Henryka Mikieta oraz ++ rodziców Antoninę i Pawła

2. Za + Jerzego Pawlik w 3r.śm i żonę Annę

PIĄTEK – 13 stycznia – Wspom. dow. św. Hilarego, bpa i dK

7.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. Za + Jana Szpak – od siostry Anny z rodziną

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Annę Kniaziewicz w 2r.śm, męża Pawła oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

16.00 – Adoracja i kolędowanie przy żłóbku – prowadzi Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

18.00 – 1. Za + Różę Sobik – Muras

2. Za + męża Jana Bieniek oraz ++ rodziców i rodzeństwo

3. Za + męża Rainholda Macionczyk w 14r.śm

SOBOTA – 14 stycznia

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za + Martę Bizgwa w r.ur. i wnuka Łukasza w 4r.śm

13.00 – Ślub rzymski: Noworolnik Bartłomiej – Górecka Dorota

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Stanisława Zniszczoł w r.śm oraz ++ rodziców Annę i Alojzego Zniszczoł

2. Za + Lidię Smiatek, ojca Rufina Zniszczoł i syna Łucjana

3. Za ++ rodziców Elżbietę i Stanisława Ruszkiewicz

NIEDZIELA – 15 stycznia – II Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

55r. ślubu Adelajdy i Rajmunda Neumann oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Za ++ z rodzin, które przyjmowały obraz adwentowy „Gospoda” z ul. Pod Wałem

i Nadbrzeżnej

10.30 – Z ok. r.ur. wnuków Edyty Wieczorek oraz Aleksandra i Wojciecha Nawrat z podz

i pr. o d. op i zdrowie

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Ireny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d.

op i zdrowie z ok. 75r.ur. ks. Henryka Kołodzieja /TD/

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – 1. Za + Władysławę Stychno w 10r.śm, męża Zygmunta i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Antoniego Wilczyńskiego w 4r.śm

18.00 – 1. Za + ojca Franciszka Sobik w r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus


1.01. – 8.01.2017r.

NIEDZIELA – 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00 – Za parafian

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op,

zdrowie i Boże Bł. w Nowym Roku dla rodzin Muras, Szymura i Nogły

10.30 – 1. Za + Stanisława Lasota w r.ur.

2. W int. rodziny Kuśka z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op,

zdrowie i Boże Bł. w Nowym Roku dla rodzin Modrzyk

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – Za + Teodora Fojcik w 6r.śm oraz ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.

Barbary Kwiecińskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

PONIEDZIAŁEK – 2 stycznia – Wsp. św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. Za ++ rodziców Annę i Ludwika Piechaczek w r.śm

2. Za + Jana Szpak – od Anki z rodziną

3. Za ++ rodziców Wilhelma i Zofię Hajdów w r.śm matki

18.00 – 1. Za + Helenę Śpiewok w 21r.śm, męża Eryka, zięcia Eugeniusza Groborz

oraz ++ rodziców Marię i Ludwika Groborz

2. Za ++ rodziców Annę i Pawła Dyrda oraz ++ z rodzin Dyrda, Strzoda, Mniszek,

Filoda, Górzny, Kasprzak, Furas i Kunert

WTOREK – 3 stycznia

7.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Stanisława i za + żonę Marię Semeniuk /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Mieczysława /TD/

8.00 – 1. Za + męża Eugeniusza Wziętek w r.śm, ++ rodziców Feliksa i Marię Wala oraz ++

teściów

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

3. Z ok. 25r. powstania Radia Maryja i wszystkie dzieła powstające przy tym Radiu

oraz za żywych i ++ ofiarodawców

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. W int. synowej Urszuli

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Danuty Gruba oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

ŚRODA – 4 stycznia

7.00 – 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Krupa oraz ++ z rodzin Eilmes-Krupa

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. Za + Karola Budny i jego żonę Zofię

2. Za + Anielę Karnaś w 3r.śm, męża Jana i ++ rodziców z obu stron

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Anielę Lasota, męża Władysława i syna Grzegorza

2. Za + Ryszarda Żmura w 1r.śm

3. Za + Reginę Motyczka w r.śm

CZWARTEK – 5 stycznia

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

8.00 – 1. Za + Jana Szpak – od Ewy i Janusza Stojak z rodziną

2. Za + Wiktorię Pilar

Nabożeństwo o powołania

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za ++ Jolantę i Janusza Szweda

2. Za ++ Alojzego i Antoninę Wachtarczyk oraz ++ córki i zięcia

PIĄTEK – 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

r.ur. Franciszka Rozkoszek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

30r.ślubu Marii i Krzysztofa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Za ++ Klarę i Ryszarda Tkocz, syna Norberta oraz córkę Laurę

12.00 – Za + Karola Tkocz i żonę Jadwigę w r.śm

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – 1. Za + Genowefę Gołucką w 6r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

18.00 – Za ++ Klarę i Wilhelma Konsek

SOBOTA – 7 stycznia

7.00 – Za + Marię Marszałek, jej męża, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu

cierpiące

8.00 – 1. Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

2. Za + Martę Pluta w 7r.śm i męża Eryka

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

18.00 – 1. Za + Eugenię Jendrzejek w 2r.śm

2. Za + Jana Pierchała w 22r.śm

NIEDZIELA – 8 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Marię Garus

9.00 – W int. rodzin, które przyjmowały obraz adwentowy „Gospoda” z ul. Pod Wałem

i Nadbrzeżnej

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok 65r.ur.

Antoniego Żelawskiego i 40r.ur. córki Moniki oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

64r.ur. ojca Tadeusza Wawoczny i 30r.ur. Anny oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – 1. Msza chrzcielna i w int. dzieci rocznych, ich rodziców i chrzestnych

2. W int. Marcina i Agaty

18.00 – Za ++ Bertę i Romana Groborz w r.śm


25.12.2016 A.D. – 1.01.2017 A.D.

NIEDZIELA – 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

0.00 – 1. Za parafian

2. W int. Andrzeja Knapczyk z podz za otrzymane łaski i z pr. o d. op i zdrowie

3. W int. Mirosława Szymańskiego z ok. r.ur. z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op
i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

48r.ślubu Haliny i Henryka Cieśla oraz Boże Bł. dla całej rodziny

5. Za + męża Wiesława i syna Jacka Swoboda

6. Za + Jana Zwinka

7. Za ++ rodziców Marię i Eugeniusza Głuszek oraz Gabrielę, Władysława

i Łukasza Cieśla

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

55r.ślubu Urszuli i Jana Drozdek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Z ok. 40r.ur. Agnieszki z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Za parafian

2. Za + męża Tadeusza Meisnera w 2r.śm

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – Za + Anielę, Jana, Grzegorza Smiatek oraz Franciszkę i Mieczysława Bajorek

18.00 – Za + Leokadię Pabich w 8r.śm

PONIEDZIAŁEK – 26 grudnia – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

7.00 – 1. Za + Herberta Tomeckiego

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

9.00 – Za ++ Zofię i Jana Gojny, + ks. Andrzeja Fojcik oraz ++ z pokrewieństwa

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu Ewy i Jerzego Dróżdzel oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ur. Ewy oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – Za + Alojzego Skrzypka, córkę Mariolę, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo,

++ Krystynę i Józefa Kalamarz oraz Józefa Piechę

18.00 – Za + Annę Koszowską, córkę Lidię, wnuczkę Grażynę i brata Edwarda

WTOREK – 27 grudnia – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

7.00 – Za + Jana Szpak – od Wacława i Ireny Kos z rodziną

8.00 – 1. Za + Weronikę Bonk w 16r.śm

2. Za + Jadwigę Jacek w r.śm, Roberta Jacek, syna Henryka i jego żonę Agnieszkę

3. Za + Pawła Dambiec – od sąsiadów z ul. Długosza 10

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Stefanii Pejta oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. rodziny Pejta z podz za otrzymane łaski z pr. o zdrowie, Boże Bł. oraz o

zgodę w rodzinie

ŚRODA – 28 grudnia – Święto św. Młodzianków, męcz.

7.00 – Za ++ Annę i Mikołaja Fojcik, syna Leona, córkę Anielę oraz zięcia Jana

8.00 – Za ++ rodziców Marię i Pawła Filak, żonę Janinę,++ z rodzin Kroczek, Kłapczyk,

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

9.00 – 1. W int. Młodzianków

2. Z ok. 90r.ur. Siostry Agnieszki Ryszka z podz za odebrane łaski i z pr. o d. op

i zdrowie /TD/

18.00 – 1. Za + ojca Wiktora Mizioch i brata Jana w r.ur.

2. Za + Sylwestra Oleś w 1r.śm

CZWARTEK – 29 grudnia – V Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

7.00 – 1. Za + Krystynę Sommerla i ++ rodziców

2. Za + Jana Szpak – od siostry Ireny z rodziną

8.00 – 1. Za ++ Marię i Maksymiliana Muras oraz ++ Józefa i Seweryna Płaczko

2. Za ++ Marię i Maksymiliana Las

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Alojzego Hein w 4r.śm

2. Za + Lidię Przeździęg w 3r.śm

3. Za + Marię Kuligowską w 1r.śm

PIĄTEK – 30 grudnia – Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

7.00 – Za + Jana Szpak – od Ireny z rodziną z Jodłowa

8.00 – 1. Za ++ Gertrudę i Józefa Kapias

2. W int. Mariusza z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

3. Za + Krystiana Palenga oraz jego rodziców i ++ z pokrewieństwa

18.00 – 1. Za + Tadeusza Szydło

2. Za + Ryszarda Sapuła w 1r.śm

SOBOTA – 31 grudnia – VII Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

7.00 – 1. Za + Wincentego Baron oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

2. Za + Jana Szpak – od Katarzyny z rodziną

8.00 – 1. Za + Pawła Miłek w 10r.śm i ++ z rodziny

2. Za + Ludwika Sobik

3. Za + Stanisława Dudek w 2r.śm i jego rodziców

17.00 – 1. Za parafian

2. Ku czci Anioła Stróża w int. Wiktorii z ok. 5r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie

i Boże Bł. dla całej rodziny

NIEDZIELA – 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

00.30 –

7.00 – Za parafian

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op,

zdrowie i Boże Bł. w Nowym Roku dla rodzin Muras, Szymura i Nogły

10.30 – 1. Za + Stanisława Lasota w r.ur.

2. W int. rodziny Kuśka z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

12.00 – INTENCJA WOLNA

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – Za + Teodora Fojcik w 6r.śm oraz ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur.

Barbary Kwiecińskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/18.12. – 25.12.2016 A.D.

NIEDZIELA – 18 grudnia – IV Niedziela Adwentu

7.00 – Za + Jana Bednorz

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur.

Gertrudy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + syna Piotra Pustelny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

12.00 – Za + Mariannę Berej i męża Stefana

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 89r.ur. Stanisławy Młot oraz Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – Za ++ rodziców Joannę i Józefa Jaszek

PONIEDZIAŁEK – 19 grudnia

7.00 – W int. Stanisława z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za + Dietera Schuschke – od sąsiadów z ul. Długosza 10

2. Za ++ rodziców Walburgę i Alojzego Podleśny oraz Klarę i Rufina Kuczera

3. Za + Pawła Dambiec – od sąsiadów z ul. Długosza 10

4. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

18.00 – Roraty: 1.W int. synowej Eweliny, syna Dariusza Nawrat i wnuczki Justyny Nagiel

z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie
z ok. 60r.ur. Janusza i Michała Kufieta /TD/

3. Ku czci Anioła Stróża z pr. o zdrowie dla Leona

WTOREK – 20 grudnia

7.00 – 1. Za + Marię Ris

2. Za + Elżbietę Graszka, Alojzego Skrzypiec i Leopolda Młodzik – od Rodziny R. Maryja

8.00 – 1. Za + Jana Grabowskiego w 5r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – Roraty: 1. Za ++ Kazimierę i Huberta Wolny oraz Zofię, Wiesława i Wilhelma Wyglenda

2. Za + Janinę Młynarczyk w 5r.śm

3. Za + Helenę Herok i jej męża Pawła

ŚRODA – 21 grudnia

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + Stanisława Oczadły i ++ rodziców

2. Za ++ Wandę i Ludwika Kulik oraz ++ rodziców z obu stron

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – Roraty: 1. Za + Hannę Konsek

2. Za ++ przyjaciół Weronikę, Helenę, Emilię, Eugenię i Jana, babcię , dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3. Za + Adama Kapias

CZWARTEK – 22 grudnia

6.45 – Roraty: 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + ojca Karola Paszenda i 6 synów

2. Za ++ Rozalię i Wojciecha Szymon, synów Karola, Józefa i Jana oraz zięcia Franciszka

3. Za ++ rodziców Krystynę Stężały w r.ur. i męża Michała, syna Brunona, oraz synową i 2 córki

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00.

18.00 1. Za ++ Łucję i Pawła Macionczyk

2. Za ++ Martę i Wincentego Skiba oraz ++ z rodzin Skiba, Sojka i Szynal

3. Za + Stefanię, Eliasza i Zenona Korejba

PIĄTEK – 23 grudnia

6.45 – Roraty: 1. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

2. Za ++ Klaudię i Edwarda Karwot oraz Anielę i Rudolfa Ochojskich

3. Za + Ewę Stęchły

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Zygmunta Pleszewskiego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – 1. Za ++ w m-cu listopadzie

2. Za ++ Marię i Alojzego Wydra

SOBOTA – 24 grudnia

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + Pawła Chłodek, żonę Martę i zięcia Zygfryda Szweda

2. Za ++ Monikę i Wiktora Berger

3. Za + Annę, Józefa, ++ rodzin z obu stron, + Stanisława oraz ++ z rodziny

4. Za + Zygmunta Wanat, ++ rodziców Bronisławę i Wincentego Ziombra oraz

Stanisława Baran

NIEDZIELA – 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

0.00 – 1. Za parafian

2. W int. Andrzeja Knapczyk z podz za otrzymane łaski i z pr. o d. op i zdrowie

3. W int. Mirosława Szymańskiego z ok. r.ur. z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op
i zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

4. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 48r. ślubu Haliny i Henryka Cieśla oraz Boże Bł. dla całej rodziny

5. Za + męża Wiesława i syna Jacka Swoboda

6. Za + Jana Zwinka

7. Za ++ rodziców Marię, Eugeniusza Głuszek oraz Gabrielę, Władysława i Łukasza Cieśla

7.00 – Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 55r. ślubu Urszuli i Jana Drozdek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Z ok. 40r.ur. Agnieszki z podz i pr. o d. op, zdrowie oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – 1. Za parafian

2. Za + męża Tadeusza Meisnera w 2r.śm

15.00 – Nieszpory kolędowe

15.30 – Za + Anielę, Jana, Grzegorza Smiatek oraz Franciszkę i Mieczysława Bajorek

18.00 – Za + Leokadię Pabich w 8r.śm


11.12. – 18.12.2016 A.D.

NIEDZIELA – 11 grudnia – III Niedziela Adwentu – Gaudete

7.00 – Za ++ Roberta i Bertę Pawlaszczyk oraz 3 synów i synowe

9.00 – 1. Za + Anielę Pruszowską w 1r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

10.30 – Za ++ rodziców Annę i Józefa oraz ++ dzieci Jerzego, Annę i Marię

12.00 – Za + matkę Anielę Mazur – od córki

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – Za ++ rodziców Romana i Danielę

18.00 – Za + Janusza Krasuckiego

PONIEDZIAŁEK – 12 grudnia

7.00 – Z ok. r.ur. Tomasza Boenisch z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za ++ rodziców Weronikę i Leona Kluba

2. Za + Helenę Tempel i ++ z rodzin Sypniewski i Konieczny

3. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

18.00 – Roraty: 1. Za ++ Wiktora i Jadwigę Franiak oraz ++ z rodziny

2. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

3. Za ++ Janinę i Stefana Szołdruk

WTOREK – 13 grudnia – Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

7.00 – 1. Za + Jana Szpak – od brata Andrzeja z rodziną i chrzestnej Katarzyny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło w 4r.śm

2. Za ++ Apolonię i Ignacego Morgała oraz ++ rodziców z obu stron

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – Roraty: 1. Za + Maksymiliana Sierny i Engelberta Lipp

2. Za + Emila Paprotny w r.śm

3. Za + Stefana Gacka, ojca Wilhelma i 2 żony

ŚRODA – 14 grudnia – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prez. i dK

7.00 – Za + Gertrudę Pytlik w 3r.śm

8.00 – 1. Za + Alfreda Machoczek w 15r.śm

2. Za ++ Jana i Marię Urbaniec, ++ Wiktora i Małgorzatę Gawlik oraz córkę

Adolfinę

3. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – Roraty: 1. Za + Teofila Konsek w r.śm, żonę Waleskę oraz ++ rodziców i

rodzeństwo z obu stron

2. Za + Henryka Oleś w r.ur.

3. Za + Józefa Kabot, rodziców, rodzeństwo, Józefa i Marię Piechoczek i

ich dzieci oraz Ksenię Brzezina

CZWARTEK – 15 grudnia

6.45 – Roraty: 1. Za + Jana Szpak – od chrześnicy Anny Kopacz z rodziną

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + Marię Marcol-Pilecką, rodziców Łucję i Bolesława Marcol oraz ++ braci

2. Za + Jana, Weronikę i Różę Bonk

3. Za ++ rodziców Janinę i Teofila, teściów Gertrudę i Tadeusza oraz siostrę

Krystynę

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Józefa Godek i syna Krzysztofa

2. Za + Czesława Kadłubek w 7r.śm

PIĄTEK – 16 grudnia

6.45 – Roraty: 1. Za + Helgę Floreńską w 8r.śm

2. Za + Paulinę Pieła w 2r.śm

8.00 – 1. Za ++ Zofię i Karola Budny oraz ++ Brunona i Urszulę Budny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

18.00 – 1. Za + Rozalię Staniczek i męża Augustyna

2. Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Boczek, brata Ryszarda, siostrę Krystynę,

szwagra Jarosława, męża Erazma Brzozowskiego, ++ z rodziny, ++ Marię i

Jolantę Porwolik oraz Krystynę Olborską

SOBOTA – 17 grudnia

7.00 – 1. Za + Gertrudę Kurasz w r.śm, jej mężów Roberta i Antoniego, ++ rodziców

i rodzeństwo oraz syna Stanisława

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. W int. Członków Żywego Różańca

2. Za + Franciszka Piełka

3. Za + Jadwigę Tront

4. Za ++ babcie i dziadków ze strony Herpel i Piekarczyk

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Roberta Zniszczoł

2. Za + Martę Bugla w r.śm oraz ++ rodziców Konstantynę i Seweryna Bugla

NIEDZIELA – 18 grudnia – IV Niedziela Adwentu

7.00 – Za + Jana Bednorz

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur.

Gertrudy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + syna Piotra Pustelny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

12.00 – Za + Mariannę Berej i męża Stefana

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

89r.ur. Stanisławy Młot oraz Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – Za ++ rodziców Joannę i Józefa Jaszek


4.12. – 11.12.2016 A.D.

NIEDZIELA – 4 grudnia – II Niedziela Adwentu

7.00 – 1. Za ++ rodziców Helenę i Aleksandra Machulec oraz ++ z rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

9.00 – 1. W int. górników z naszej parafii i ich rodzin

2. Z ok. r.ur. i imienin Barbary Berger z podz. za otrzymane łaski z pr. o d.op, zdrowie

10.30 – Za ++ Władysława Leciejewskiego, rodziców Tomasza i Pelagię, syna Leona, córkę Marię, teściów Ludwika i Marię Groborz i synów Eugeniusza, Stanisława i Benedykta

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Heleny Zmarzły oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Kornelię Tkocz w 1r.śm

PONIEDZIAŁEK – 5 grudnia

7.00 –1. Za + Jana Szpak – od Jana Kłos z rodziną

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 –1. Za ++ Wilhelma i Małgorzatę Dornia, ++ Bertę i Elżbietę Bargieł

2. Za + Cecylię Mizerek, Antoniego, Zenona, Wiesława Swatyk oraz Helenę i Józefa Ogrodnik

18.00 – Roraty: 1. Za ++ Gertrudę i Karola Pyszny oraz ++ z rodziny z obu stron

2. Za + Józefa Pośpiech i ++ rodziców

3. Za + Irenę Troszka

WTOREK – 6 grudnia

7.00 – W int. Katarzyny z ok. r.ur. z podz. i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za + Emilię, Pawła i Jerzego Hein

2. Za + Bernarda Kranz w 29r.śm

3. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – Roraty: 1. Za + Piotra Gołombek

2. Za + Franciszka Masorz w r.śm

3. Za + Michała Dobrzanieckiego w 1r.śm i żonę Krystynę

ŚRODA – 7 grudnia – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

7.00 – 1. Za + Jadwigę Baron, męża Jana oraz ++ rodziców, teściów i dzieci

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + Agnieszkę Niewrzoł

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i Aniołów Stróżów z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op. i Boże Bł. dla męża Józefa Fabijańczyk z ok. 60 r.ur. /TD/

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – Roraty: 1. Z ok. 25r.ur. Krzysztofa Szymańskiego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

2. W int. wnuka Piotra z ok. 25. r. ur. z podz. i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. W int. córki Grażyny z ok. 50. r. ur. z podz. i pr. o d. op. i Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

4. Za + Waleriana Smołka w r. ur.

CZWARTEK – 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 – W int. dzieci Oli, Jagody, Kacpra, Filipa, Joanny, Marysi, Weroniki, Adama i Jana do Op. Bożej za wst. ich św. patronów i Aniołów Stróżów z podz. za otrzymane łaski z pr. o d. op. i Boże Bł. dla ich rodziców

8.00 – W int. Krzysztofa Knapskiego z ok. 10r.ur. z podz i pr. o d.op, zdrowie i dary Ducha Św.

9.00 – W int. Legionu Maryi

12.00 – 13.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu (Godzina Łaski)

16.00 – W int. Dzieci Maryi

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00.

18.00 1. W int. Krzysztofa Wątroba z ok. 18r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Krzysztofa Kowackiego /TD/

3. Za ++ Agatę i Jana Spleśniały oraz Karola i Krystynę Spleśniały

4. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

PIĄTEK – 9 grudnia

6.45 – Roraty: Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 77 r.ur. Łucji Rygoł

8.00 – 1. Za + Marię Czarny – od współlokatorów z ul. Wyzwolenia 20

2. Za + Stefana Konior – od rodziny

3. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

18.00 – 1. Za ++ rodziców Bertę i Józefa Gresz

2. Za + Gerarda Okun w r. śm.

SOBOTA – 10 grudnia

7.00 – 1. Za + Emilię Pociecha, męża Rudolfa oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

2. Za + Władysława

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za + Jacka Wojaczek w 1r.śm

3. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Romana Gorywoda w 3r.śm

2. Za + Ryszarda Śmieszny w 1. r. śm.

NIEDZIELA – 11 grudnia – III Niedziela Adwentu – Gaudete

7.00 – Za ++ Roberta i Bertę Pawlaszczyk oraz 3 synów i synowe

9.00 – 1. Za + Anielę Pruszowską w 1r.śm

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ślubu Andrzeja i Klary Piecha oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Za + matkę Anielę Mazur – od córki

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – Za ++ rodziców Romana i Danielę

18.00 – Za + Janusza Krasuckiego


27.11. – 4.12.2016 A.D.

NIEDZIELA – 27 listopada – I Niedziela Adwentu

7.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ślubu Lidii i Józefa Keller oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur. Łucji Pluta oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + Kazimierza Walenczyk oraz ++ rodziców i teściów

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Marceli Brachmańskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Wiesławy Kasza i 55r. ślubu Wiesławy i Edwarda oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. Chóru Cecylia

15.00 – Nabożeństwo adwentowe

15.30 – Za ++ Elżbietę i Konrada Szymecki w r.ur.

18.00 – Za + Stefana Konsek w 25r.śm

PONIEDZIAŁEK – 28 listopada

7.00 – 1. Za parafian

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla córki Marty

8.00 – 1. Za + Rafała Tlołka w r.ur.

2. Za + Pawła Dambiec – od znajomych z ul. Wyzwolenia 40 zamiast kwiatów

3. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

18.00 – Roraty: 1. Za + Marię Borys

2. W int. Apostolatu Maryjnego

3. Za + Władysława Szymańskiego i ++ rodziców z obu stron

WTOREK – 29 listopada

7.00 – Za parafian

8.00 – 1. Za + Józefa Maciejewskiego w 29r.śm i żonę Helenę

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

3. Za + ks. Proboszcza Eryka Juraszka

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – Roraty: 1. Za ++ Apolonię i Karola Szwankowskich oraz ++ Helenę i Bolesława Feltowicz

2. Za + Amalię Oleś w 1r.śm

3. Za + Alinę Brzezinka, męża Wiktora i ++ rodziców z obu stron

ŚRODA – 30 listopada – Święto św. Andrzeja, Apostoła

7.00 – 1. Za parafian

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za + męża Mariana Kowalskiego w r.ur.

2. Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Matki Teresy w 30r.ur. Oli

nowicjuszki Misjonarek Miłości o pomoc i wsparcie Ducha Świętego

3. W int. właścicieli, pracowników i ich rodzin z ok. 25-lecia istnienia firmy Relax

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – Roraty: 1. Za + Elżbietę Tabacki

2. Za ++ rodziców Danutę i Zbigniewa Warchał

3. Za + Lecha Gorgonia w 11r.śm

CZWARTEK – 1 grudnia

6.45 – Roraty: 1. Za + Stefana Konior – od siostrzenicy Jadwigi Bogacz

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

8.00 – 1. Za parafian

2. Za + Dietera Schuschke – od sąsiadów z ul. Długosza 10

3. Za + Pawła Dambiec – od sąsiadów z ul. Długosza 10

Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 z okazją do spowiedzi św.

18.00 Za ++ Franciszka i Marię Moczała

PIĄTEK – 2 grudnia

7.00 – Za ++ Emila i Pelagię Hetmaniok

8.00 – Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Z ok. 18r.ur. Klaudii Gawlas z podz i pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. oraz Boże Bł. dla całej rodziny

18.00 – 1. Za + Tadeusza Szczegielniak

2. Za ++ Antoninę i Henryka Ślęzak, ++ rodziców z obu stron oraz Klarę i Alojzego

Morcinek

3. Za ++ Marię i Piotra Sadowski, ++ córki, Marię i Antoniego Wawoczny oraz 2 synów Huberta i Longina

SOBOTA – 3 grudnia – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

7.00 – 1. Do MBNP, Ojca Pio i św. Antoniego w int. Krystyny z ok. r.ur. z podz i pr. o d.

op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP i św. Antoniego z pr. o zdrowie dla Michała Marcisza

8.00 – 1. Za + syna Zdzisława w 16r.śm, męża Zbigniewa w 3r.śm, Kazimierza w 2r.śm i matkę Zofię 3 m-ce po śmierci

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. ks. Andrzeja Króliczka – od Członków Żywego Różańca

2. Za + Stanisławę Kotowską w 10r.śm, ++ rodziców Stanisława i Henrykę oraz ++ z rodzin

3. Za + Marię Fojcik, jej męża Józefa, synów Józefa i Zygmunta oraz ++ z pokrewieństwa

NIEDZIELA – 4 grudnia – II Niedziela Adwentu

7.00 – 1. Za ++ rodziców Helenę i Aleksandra Machulec oraz ++ z rodziny

2. Msza gregoriańska za + Teresę Kuźnik

9.00 – 1. Z ok. r.ur. i imienin Barbary Berger z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

2. W int. górników z naszej parafii i ich rodzin

10.30 – Za + Władysława Leciejewskiego, ++ rodziców Tomasza i Pelagię, syna Leona, córkę Marię, ++ teściów Ludwika i Marię Groborz oraz ++ synów Eugeniusza, Stanisława i Benedykta

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Heleny Zmarzły oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Kornelię Tkocz w 1r.śm


20.11.2016r. – 27.11.2016r.

NIEDZIELA – 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 – Za + Henryka Karpiej

9.00 – Za + Jadwigę Czernecką

10.30 – W int. wnuka Damiana Wieczorek z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ślubu małż. Elżbiety i Jerzego Kordys oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

r.ur. Leonardy oraz Boże Bł. dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 21 listopada – Wspomnienie Ofiarowania NMP

7.00 – Za + Stefana Konior od Bogusława Sienkiewicz z rodziną

8.00 – 1. Za ++ rodziców Marię i Wilhelma Kuźnik

2. Za + Kazimierza Skolarczyk w 12r.śm oraz ++ z rodzin Skolarczyk i Neuman

18.00 – 1. W int. rodziny Brych z podz za odebrane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

2. Za + Rudolfa Winkler i + żonę Barbarę

3. Za + Marylkę Zbrzeską-Rostek

4. W int. ministrantów z ok. święta św. Tarsycjusza

WTOREK – 22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

7.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

2. Za parafian

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło w r.ur.

2. Za + Romana Krówka w 14r.śm, żonę Marię oraz ++ rodziców i rodzeństwo

z obu stron

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ rodziców Adelę i Jana Nowomiejskich, syna Jacka, braci Zygmunta i

Witolda, siostrę Teodorę, Wiesława Motyczka oraz ++ z rodziny Ślosorz

2. Za + Jana Kuśka w r.ur.

3. Za + Adama Wojaczek w 4r.śm

ŚRODA – 23 listopada

7.00 – Za + Gertrudę Adamczyk w 1r.śm

8.00 – 1. Za + Edmunda Szymura, żonę Gertrudę i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Jana Sadziak od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 22

3. Za + Dietera Schuschke od sąsiadów z ul. Długosza 10

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + Bronisława Nagajek w r.śm

2. Za + Stanisława Płoszaj w 15r.śm

3. Za ++ Urszulę i Jana Wacławik

CZWARTEK – 24 listopada – Wsp. św. męcz. Andrzeja Dung – Lac, prezb. i Tow.

7.00 – 1. Za ++ Martę i Romana Las oraz męża Alojzego

2. Za + Emilię Soja

8.00 – 1. Za + Jerzego Sroczyńskiego

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary

Ducha Św. z ok. 40r.ur. Bartłomieja Rozkoszka

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Do św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie dla Kasi,

Artura i babci Wali

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d.
op i zdrowie z ok. r.ur. Mariusza Libera oraz Boże Bł. dla całej rodziny

PIĄTEK – 25 listopada

7.00 – 1. Za ++ rodziców Teodora i Leokadię Kasprzak

2. Za + Annę Michna

8.00 – 1. Za + Dominika Wala w r.śm

2. Za + Pawła Dambiec od współlokatorów z ul. Długosza 10

18.00 – 1. Za ++ w m-cu październiku

2. Za ++ rodziców Urszulę i Alfonsa Lisoń, męża Mariana Dziuba i ++ z rodziny

3. Za + Dariusza Sokołowskiego

SOBOTA – 26 listopada

7.00 – 1. Za + Józefa Skórskiego w 1r.śm

2. Za + Marię Gańczorz

8.00 – 1. Za ++ Członków Żywego Różańca

2. Za + Bronisławę, Annę i Gertrudę Kula oraz ++ z rodziny

3. Za + chrześniaczkę Jolantę Żołna w 6r.śm i jej męża Leszka

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za ++ rodziców Jerzego i Urszulę Stajniak w r.śm oraz + babcię Zofię Jacyszyn

2. Za + syna Jacka Jagiełowicz od mamy i rodzeństwa

NIEDZIELA – 27 listopada – I Niedziela Adwentu

7.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

r.ślubu małż. Lidii i Józefa Keller oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Msza gregoriańska: Za + Teresę Kuźnik

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

85r.ur. Łucji Pluta oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – 1. Za + Kazimierza Walenczyk oraz ++ rodziców i teściów

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Marceli Brachmańskiej oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Wiesławy Kasza i z ok. 55r.ślubu małż. Wiesławy i Edwarda oraz

Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. Chóru Cecylia

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za ++ Elżbietę i Konrada Szymecki w r.ur.

18.00 – Za + Stefana Konsek w 25r.śm


13.11. – 20.11.2016 A.D.

NIEDZIELA – 13 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Piotra oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – W int. Pawła Nowak z ok. 10r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Z ok. 18r.ur. Mateusza Chlubek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

12.00 – Z ok. 18r.ur. Anny z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za ++ Eleonorę i Grzegorza Akseńczyk

18.00 – Za + Janusza Pokusa w 4r.śm

PONIEDZIAŁEK – 14 listopada

7.00 – Za + Stefana Konior – od Władysława i Beaty Sienkiewicz

8.00 – 1. W int. Aliny Hein z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. W int. maturzystek Technikum Statystycznego z roku 1957 kl. A

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie dla rodziny Modrzyk

4. Do Przemienienia Pańskiego w int. pewnej osoby

18.00 – 1. Za + Franciszka Piełka w 24r.śm

2. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

3. Za + Mieczysława Chojnackiego w 15r.śm, ++ teściów, ++ Katarzynę i Józefa, ++ rodziców Antoniego i Martę Nowak, syna Bolesława oraz Józefa i Franciszkę Malina

WTOREK – 15 listopada

7.00 – Za + Pawła Wala, żonę Jadwigę, ++ rodziców i teściów oraz syna Józefa i zięcia Gerarda

8.00 – 1. Za + Maksymiliana Bednorz i żonę Cecylię

2. Za + Marię Czarny – od współlokatorów z ul. Wyzwolenia 20

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Engelberta Lipp i ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Staneczko i prawnuka Dawida Staneczko

3. Za + Władysława Szymańskiego

ŚRODA – 16 listopada

7.00 – Za parafian

8.00 – 1. Za ++ Mariana i Wandę Teleśnickich oraz Klemensa Migalskiego

2. Za + Bolesława Kuśka w 2r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

12.00 – Ślub rzymski: Garus Mateusz – Sojka Sandra

18.00 – 1. Za ++ rodziców Jana i Stefanię Jędrysik

2. Za + Tadeusza Szydło

3. Za + męża Justyna Zmarzły

CZWARTEK – 17 listopada – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

7.00 – Za + Stefana Konior – od rodziny

8.00 – 1. Za + Zbigniewa Miszczaka w 20r.śm i ++ rodziców z obu stron

2. Za + Magdalenę Palki w r.śm oraz ++ z rodzin Palki, Wyczyński i Baszczak

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Romana Nowak w 2r.śm

2. Za + Bertę Tkocz, męża Józefa, zięcia Stanisława, prawnuka Łukasza oraz

++ wnuków i wnuczkę

3. Za + Stanisława Piechaczek w 19r.śm, ++ rodziców, braci i bratową

4. Za + Antoniego Grochal w 15r.śm

PIĄTEK – 18 listopada – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

7.00 – Za parafian

8.00 – 1. Za + Kazimierza Duszyńskiego w 13r.śm

2. Za ++ rodziców Mariannę i Wojciecha Jachowskich

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Barbary oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Z ok. r.ur. Magdaleny Staneczko z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. Z ok. r.ur. Jolanty z podz i pr. o d. op i zdrowie

4. W int. Małgorzaty i Tomasza Kozieł oraz ich dzieci z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie

SOBOTA – 19 listopada

7.00 – Za + Genowefę Skwarek

8.00 – 1. Za + Joachima Krupa w 26r.śm oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

2. Za + Jerzego Kuśka w 5r.śm

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Stanisława Jonderko

2. Za + Ewalda Proske w r.ur.

3. Za + Helenę Lanuszny w 17r.śm i męża Rufina

4. Za ++ Jadwigę i Karola Siebel oraz ++ Wincentego i Martę Szulik

NIEDZIELA – 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 – Za + Henryka Karpiej

9.00 – Za + Jadwigę Czernecką

10.30 – W int. wnuka Damiana Wieczorek z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ślubu Elżbiety i Jerzego Kordys oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Leonardy oraz Boże Bł. dla całej rodziny


6.11. – 13.11.2016 A.D.

NIEDZIELA – 6 listopada – XXXII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ z rodzin Bizgwa i Brzozowski

9.00 – Za + Kazimierza Ozor w 28r.śm

10.30 – Ku czci Anioła Stróża w int. Szymona z ok. 5r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i

dary Ducha Św.

12.00 – Z ok. 15r.ur. Marcina Opalińskiego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Franciszka Kubica w 13r.śm

PONIEDZIAŁEK – 7 listopada

7.00 – Za ++ Marię i Józefa Musioł oraz 2 synów i córkę

8.00 – 1. Za ++ Stanisława i Annę Kniaziewicz oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za ++ rodziców Annę i Tomasza Padula, + Aleksandra Talarczyka,

++ rodzeństwo oraz ++ z rodzin Padula i Talarczyk

3. Za + Marię Möller

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Za ++ Marię i Tomasza Niedźwiedź

2. Za + Józefa, Annę i Jadwigę Pyszny

3. Za ++ Stanisława i Irenę Nowak oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

WTOREK – 8 listopada

7.00 – 1. Za + męża Engelberta Piecha, ++ rodziców i krewnych z obu stron oraz Monikę

Motyka

2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

za Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam

2. Za ++ rodziców Gertrudę i Roberta Blaut, szwagra Ludwika oraz ++ z

pokrewieństwa

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Za + męża Erwina Widera i ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ Anielę i Kazimierza Duszyńskich

3. Za ++ Elżbietę i Romana Tomaszewskich oraz ++ Bolesławę i Arkadiusza

Bożejewicz

ŚRODA – 9 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00 – Za + Teresę Lasocką

8.00 – 1. Za + siostrę Eugenię Szebeszczyk, męża Józefa oraz ++ rodziców Bertę i Ernesta

Lipka

2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Marcina z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie w int.

rodziny Wypchoł

3. Ku czci Anioła Stróża z ok. 5r.ur. Mileny Błuszko z podz i pr. o d. op, zdrowie i

dary Ducha Św.

4. Z ok. 5.ślubu małż. Agnieszki i Michała z podz i pr. o d. op i zdrowie

CZWARTEK – 10 listopada – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

7.00 – Za + Stefana Konior – od rodziny Drabek

8.00 – 1. Za + Piotra Sroczyńskiego

2. Za + Anielę Frysztacką oraz ++ rodziców i rodzeństwo

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za ++ Zofię i Józefa Michalczyk w 33r.śm

2. Za ++ kapłanów Antoniego, Karola, Klaudiusza, Henryka i Józefa

3. Za + Jana Karnaś w 16r.śm, żonę Anielę i ++ rodziców z obu stron

4. Za + Jana Skupień w 6r.śm i Teresę Skupień w 5r.śm

PIĄTEK – 11 listopada – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

7.00 – Z ok. 18r.ur. Julii i 1r.ur. Matyldy z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

8.00 – 1. Za + Władysława Lewandowskiego w r.śm

2. Za + Czesława Dziwoki w r.śm

3. Za + Jadwigę Hajdową w r.śm

10.30 – W int. Ojczyzny

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Renaty z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Jadwigi Kowal oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

SOBOTA – 12 listopada – Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.

7.00 – Za + Karinę Brzezińską w 7r.śm

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za + Karola Swoboda

3. Za + Martę Dworaczek, męża Ryszarda, syna Jacka i ++ rodziców

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Kazimierza i Mirosława Rojek

2. Za + Andrzeja Szymura

3. Za + Floriana Szymczak w 3r.śm

NIEDZIELA – 13 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Piotra oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – W int. Pawła Nowak z ok. 10r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Z ok. 18r.ur. Mateusza Chlubek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

12.00 – Z ok. 18r.ur. Anny z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za ++ Eleonorę i Grzegorza Akseńczyk

18.00 – Za + Janusza Pokusa w 4r.śm


30.10. – 6.11.2016 A.D.

NIEDZIELA – 30 października – XXXI Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Eufemię i Rudolfa Jureczek oraz Walerię i Antoninę Kolonko

9.00 – Za + Anielę Holisz w 1r.śm

10.30 – Za + Floriana Kaczmarczyk, żonę Zofię, syna Emiliana i brata Hermana

12.00 – 1. W int. Krzysztofa z ok. 25r.ur. z podz za odebrane łaski i z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. W int. Katarzyny i Waldemara Hein z ok. 10 r. śl. oraz o B. Błog. dla córek Magdaleny i Zofii

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Do Op. B. za wst. Matki Najświętszej, św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 5r.ślubu Doroty i Andrzeja Szewerda polecając ich syna Jakuba oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty

18.00 – W int. Piotra Nowak z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

PONIEDZIAŁEK – 31 października

7.00 – Za + Stefana Konior – od rodziny Gawędów i Koniorów z Bulowic

8.00 – 1. Za + Wilhelma Szymurę w r.ur.

2. Za + Ewę Kwiatkowską w r.ur. i ++ dziadków

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + męża Horsta Stanula w 4r.śm i matkę Helenę w 33r.śm

2. Za ++ Jerzego i Albinę Naczyński

3. Za + Krystynę Naczyńską

WTOREK – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 – Za ++ Artura i Henryka Baron oraz Martę i Zygmunta Lerch

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Elżbiety Jureczko oraz Boże Bł. dla całej rodziny

10.30 – Za + Eryka Kędzior

12.00 – Za parafian

14.00 – Procesja na cmentarze

15.30 – Za + Danutę Jonderko w 1r.śm

18.00 – Za + męża Józefa Szawerny, ++ rodziców Augustyna i Elfrydę Włosek oraz ++ teściów, braci, szwagra i szwagierki

ŚRODA – 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00 – 1. Za + Elżbietę Smołka w r.ur.

2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Za + męża Władysława Froncz, ++ rodziców, teściów i dziadków, brata Marka, zięcia Waldemara, ++ rodziców chrzestnych oraz ++ wujostwo Sikorskich

2. Za ++ legionistów i auksyliatorów

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Za ++ rodziców Rozalię i Alojzego Młynek, ++ teściów Hildegardę i Karola Rozkoszek oraz ++ krewnych

2. Za + Antoniego Waliczek, jego rodziców, teściów, braci oraz bratową i ++ z pokrew.

3. Za ++ Wiktora i Helenę Chudyba

CZWARTEK – 3 listopada

7.00 – 1. Za ++ Gertrudę i Edwarda Pyszny oraz ++ synów Fryderyka i Henryka

2. Za + Jadwigę Krupa w 1r.śm

8.00 – Za + Stefanię Szymaniec oraz ++ rodziców i rodzeństwo

Nabożeństwo o nowe powołania

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 1. Za + Teofila, Waleskę, Irenę Konsek oraz ++ z rodzin Krupka, Wyciszczok, Łuska i Strakosz

2. Za + Janinę Wizor w 6r.śm, ++ rodziców, siostrę, brata, bratową i bratanków

3. Za ++ rodziców Halinę i Leona Chudoba, ++ Krystynę i Zbigniewa Błaszczyńskich oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

4. Za + Agnieszkę Biczysko w 1r.śm

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

PIĄTEK – 4 listopada – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. matki Renaty i córek Henryki, Aurelii oraz Boże Bł. dla całej rodziny

8.00 – 1. Za + Karola Budny i żonę Zofię

2. Za ++ Annę i Alojzego Oleś oraz ++ rodziców i rodzeństwo

3. Za + Agnieszkę Herman

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Za + Elżbietę Knesz w 1r.śm

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Za + Mieczysława Szatka w 26r.śm

2. Za + Zygmunta Gałuszka, żonę Stefanię, ++ rodziców oraz Antoniego Chłodek

3. Za + męża Stanisława w r.ur.

SOBOTA – 5 listopada

7.00 – Za + Walentego, Annę i Marię Mysza oraz syna Bronisława

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. syna Piotra oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. Joanny Ryszka z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

17.30 – Różaniec za zmarłych

18.00 – 1. Za + Andrzeja Ścibich

2. Za ++ Annę i Franciszka Oleś oraz syna Waltra

3. Za + Brunona Piechaczek w r.śm

4. Za + Antoniego Kremiec w r.śm i ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA – 6 listopada – XXXII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ z rodzin Bizgwa i Brzozowski

9.00 – Za + Kazimierza Ozor w 28r.śm

10.30 – Ku czci Anioła Stróża w int. Szymona z ok. 5r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

12.00 – Z ok. 15r.ur. Marcina Opalińskiego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

15.00 – Różaniec za zmarłych

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Franciszka Kubica w 13r.śm


23.10. – 30.10.2016 A.D.

NIEDZIELA – 23 października – XXX Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Henryka Wicher w 9r.śm

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ślubu Renaty i Gerarda Groborz oraz 75r.ur. Renaty oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu Iwony i Mirosława Ciołek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 35r. ślubu Ewy i Tadeusza Matuszek i 55r.ur. Ewy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Za + męża Jerzego Dymosz w r.ur. i ++ rodziców z obu stron

18.00 – Za + Waltera Szymura w 25r.śm i ++ rodziców z obu stron

PONIEDZIAŁEK – 24 października

7.00 – Za + Ignacego Dybała – od sąsiadów zamiast kwiatów

8.00 – 1. Za + Ewę Ruks w 3r.śm i jej męża Mariana

2. Za + Stefana Konior – od rodziny Groner

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Władysława Dzięgiel w 5r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz brata Stanisława

2. Za + Gerdę Bugdoł w 1r.śm

3. Za + Jerzego Kot w 10r.śm

WTOREK – 25 października

7.00 – Za ++ z rodziny Sprycha, Wenglarzy, Schimassek i ++ przyjaciół

8.00 – 1. Za + Salomeę Piontek i męża Izydora

2. Za ++ Monikę i Wiktora Berger

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Agnieszkę, Piotra, Franciszka oraz ++ Józefa i Emilię Sojka

2. Za + Elżbietę Masłowską w 6r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

3. Za + Emiliana Kaczmarczyk w r.śm

ŚRODA – 26 października

7.00 – Za + Aurelię Kula w 1r.śm

8.00 – Za ++ Ferdynanda i Ludwinę Dworaczek

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Wojciecha Czerneckiego

2. Za + Pawła Piontek, żonę Martę oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

3. Za + Józefa Kordek w 1r.śm – od córki Małgorzaty, zięcia Romana, syna Tomasza i żony Sabiny

CZWARTEK – 27 października

7.00 – Za + Felicję Leśniak

8.00 – Za + Julię Maier w r.śm

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 1. Za + Elżbietę, Romana i Józefa Śmietana

2. Za ++ rodziców Antoniego i Annę Kuśka

3. Za + Bolesława Król

4. Za + Bolesława Budzowskiego oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

PIĄTEK – 28 października – Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.00 – Za + Katarzynę Malinowską oraz ++ rodziców i rodzeństwo

8.00 – Za + Czesława Greiner w r.śm i Martę Morcinek

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za ++ w m-cu wrześniu

2. Za + Józefa Klimczaka w 17r.śm

3. Za + Jana Kruczek oraz ++ z rodzin Kuteń i Kruczek

4. Za + Wandę Grot, męża Stanisława, Zygmunta Ziaja, ++ Łucję i Wilhelma

Kempny oraz ++ z pokrewieństwa

SOBOTA – 29 października

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego, MBNP i św. Antoniego z podz za szczęśliwy przebieg

operacji z pr. o zdrowie dla Bogusława

8.00 – 1. W int. Członków Żywego Różańca

2. Z ok. r.ur. Renaty z podz i pr. o d. op i zdrowie

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Rajmunda Kwiecińskiego, brata Henryka, jego żonę oraz Tadeusza

Groszewskiego i jego żonę

2. Za ++ Barbarę i Jerzego Berger oraz babcię Krystynę

3. Za + Ryszarda Kosko w 5r.śm

4. Za + Waleriana Smołka – od rodziny Sprus z Kamienia zamiast wieńca

NIEDZIELA – 30 października – XXXI Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Eufemię i Rudolfa Jureczek oraz Walerię i Antoninę Kolonko

9.00 – Za + Anielę Holisz w 1r.śm

10.30 – Za + Floriana Kaczmarczyk, żonę Zofię, syna Emiliana i brata Hermana

12.00 – 1. W int. Krzysztofa z ok. 25r.ur. z podz za odebrane łaski i z pr. o d. op, zdrowie

i dary Ducha Św.

2. W int. Katarzyny i Waldemara Hein z ok. 10 r. śl. oraz o B.Błog. Dla córek Magdaleny i Zofii

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Do Op. B. za wst. Matki Najświętszej, św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie z ok. 5r. ślubu Doroty i Andrzeja Szewerda polecając ich syna Jakuba i całą rodzinę oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty

18.00 – W int. Piotra Nowak z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie


16.10. – 23.10.2016 A.D.

NIEDZIELA – 16 października – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska

7.00 – Za + Rufina Zniszczoł, syna Lucjana, córkę Lidię i ++ rodziców

9.00 – Za ++ Marię i Franciszka Groborz

10.30 – Za ++ rodziców Anielę i Gerarda Grajner w 16r.śm

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ Marię i Szczepana Wilczek

 

PONIEDZIAŁEK – 17 października – Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m.

7.00 – Za + Annę Szymańską w 2r.śm

8.00 – 1. Za + Pelagię Kucharczyk

2. Za + Marię Czarny – od współlokatorów z ul. Wyzwolenia 20

3. Za + Marię Zbrzeską

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Stanisława Szteliga

2. Za + Wawrzyńca Zielonka

3. Za + Janusza Bierza w 3r.śm i ++ teściów Teresę i Kazimierza

 

WTOREK – 18 października – Święto św. Łukasza, ewangelisty

7.00 – Za + Jadwigę Adamczyk w r.ur.

8.00 – 1. Za + Pawła Piontek, żonę Martę i ++ z pokrewieństwa

2. Za + Alfonsa Płaczko – od służby kościelnej zamiast kwiatów

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

91r.ur. Leonardy Lasota oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Z ok. 10r.ur. Jakuba Wizor i r.ur. matki Beaty z podz i pr. o d. op i zdrowie

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Adama Kałuża i 30r.ślubu Bożeny i Adama oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

 

ŚRODA – 19 października – Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki prezb. i męcz.

7.00 – Ku czci Anioła Stróża z podz i pr. o d. op. i zdrowie dla Leona

8.00 – 1. Za ++ Teresę i Józefa Zimończyk

2. Za + Edmunda Lampert, syna Jana oraz ++ zięciów Alfreda i Henryka

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Władysławę Hojan w 15r.śm oraz ++ z rodzin Hojan i Perz

2. Za + Ryszarda Konowałek w r.śm oraz ++ z rodzin Konowałek i Piękny

3. Za + męża Wacława Andrzejewskiego w 12r.śm, brata Konrada i ++ rodziców

z obu stron

 

CZWARTEK – 20 października – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

7.00 – Za parafian

8.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Jana, ++ braci Mariana i Józefa oraz bratanka Rafała

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 1. Za + Jana Mizioch w r.śm

2. Za + Janinę Rzerzycha

3. Za ++ Joannę i Lucjana Bortel

4. Za ++ rodziców Irenę i Brunona Stężały

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

 

PIĄTEK – 21 października

7.00 – Za + Ludwika Rozkoszek

8.00 – Za + Jana Małaczek w 9r.śm oraz ++ rodziców, teściów, braci i siostry

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za ++ Marię i Stanisława Palica

2. Za + Jadwigę Szymik

3. Za + żonę Urszulę Kałuża w 2r.śm

4. Za + Krystynę Szala

5. Z ok. 18r.ur. Katarzyny Kuliniak z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

 

SOBOTA – 22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

7.00 – Za ++ rodziców i teściów Janinę i Karola oraz Franciszkę i Maksymiliana

8.00 – Ku czci św. Jana Pawła II, w int. Jego Czcicieli

12.30 – Ślub rzymski: Macionczyk Jacek – Bzowska Karolina

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za ++ rodziców Helenę i Leona Branny

2. Za ++ Wincentego i Halinę Myśliwiec

3. Za + Anielę Kufieta w 6r.śm i Emila Kufieta w 16r.śm

4. Za + Anielę Wowra w 1r.śm

 

NIEDZIELA – 23 października – XXX Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Henryka Wicher w 9r.śm

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ślubu Renaty i Gerarda Groborz oraz 75r.ur. Renaty oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu Iwony i Mirosława Ciołek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 35r. ślubu Ewy i Tadeusza Matuszek i 55r.ur. Ewy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Za + męża Jerzego Dymosz w r.ur. i ++ rodziców z obu stron

18.00 – Za + Waltera Szymura w 25r.śm i ++ rodziców z obu stron


9.10. – 16.10.2016 A.D.

NIEDZIELA – 9 października – XXVIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 81r.ur. Henryka oraz Boże Bł. dla całej rodziny

9.00 – Za ++ Gertrudę i Ludwika Sobik

10.30 – Do Op. B. za wst. MB Różańcowej i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie

z ok.70r.ur. i imienin Marii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r. ślubu Gabrieli i Gotfryda Holewik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Za + Alfonsa Płaczko – od służby kościelnej

18.00 – Za + Stanisława Dalka w 35r.śm oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron

PONIEDZIAŁEK – 10 października

7.00 – Za + Krystynę Kotusz i Marka Sośnierza

8.00 – 1. Za + Rufina Krótki w 16r.śm

2. Za + Pelagię Szymura w r.śm

3. Za + Annę Bortlik w 3r.śm i męża Pawła w 22r.śm

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Ryszarda Huf

2. Za + Emila Kotynia, ojca Bolesława i bratanicę Katarzynę

3. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 11 października

7.00 – Za + Marię Ogan-Gruszczyńską w 1r.śm

8.00 – 1. Za + Edwarda Wawrzynek

2. Za + Pawła Goczal i syna Krystiana

3. Za + Helenę Tomiczek

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Hildegardę Gonsior, męża Walentego, wnuka Bartka i ++ rodziców z obu str.

2. Za + Józefa Mirowskiego, ++ rodziców Adama i Julię oraz ++ rodzeństwo

3. Za ++ Adelajdę i Zygmunta Uherek, ++ rodziców z obu stron oraz Jadwigę,

Henryka i Eugeniusza Warczok

ŚRODA – 12 października

7.00 – Z ok. 20r.ur. Karoliny Fritz z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Franciszka w r.śm

3. Za + Henryka Fonfara

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + ojca Antoniego Kuśka

2. Za ++ Janinę i Mieczysława Szteliga, 3 braci, 3 bratowe oraz szwagra i siostrzeńca

3. Za + Hildegardę Szczygieł

CZWARTEK – 13 października – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

7.00 – Z ok. r.ur. córki Marianny z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. Za ++ Eryka Śpiewok w 16r.śm, zięcia Eugeniusza, rodziców Ludwika i Marię Groborz oraz synów Stanisława i Benedykta

2. Za + Otylię Spyrka w 2r.śm

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 1. W int. Czcicieli MB Fatimskiej

2. Za + męża Norberta Maier w 19r.śm oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

3. Za + Tadeusza Bąk w 1r.śm i ++ z rodziny

4. Za + Teresę Nowak

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

PIĄTEK – 14 października

7.00 – Za ++ Jadwigę i Alfonsa Płaczko, 2 synów i zięcia Andrzeja

8.00 – 1. Za ++ teściów Helenę i Wilhelma Froncz oraz ++ z rodziny Froncz

2. Za + Andrzeja Pełka w r.ur.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Władysława Lasota w r.śm, żonę Anielę i syna Grzegorza

2. Za + Antoniego Piontek w 8r.śm

3. Za + Henryka Gruszka w 1r.śm i żonę Jolantę

4. Za + Elżbietę Bryniarską – Hałabura w 30 dzień po śmierci

SOBOTA – 15 października – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

7.00 – Za ++ Helenę i Jana Banot, ++ synów Jana i Mariana oraz zięcia Alojzego

8.00 – W int. Jadwigi Budnej z ok. r.ur i imienin z podz i pr. o d. op i zdrowie

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Jadwigę Kwaśny i Urszulę Burzywoda w 3r.śm

2. Za + Elżbietę Stalmach, męża Maksymiliana oraz ++ rodziców i rodzeństwo

z obu stron

3. Za + Antoniego Kuśka w 7r.śm

4. Za + Edeltrudę Kolarczyk i ++ z rodziny

NIEDZIELA – 16 października – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska

7.00 – Za + Rufina Zniszczoł, syna Lucjana, córkę Lidię i ++ rodziców

9.00 – Za ++ Marię i Franciszka Groborz

10.30 – Za ++ rodziców Anielę i Gerarda Grajner w 16r.śm

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Stanisława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za ++ Marię i Szczepana Wilczek


2.10. – 9.10.2016 A.D.

NIEDZIELA – 2 października – XXVII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 30r. ślubu Joanny i Adama Winkler oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Za + ks. Proboszcza Andrzeja Fojcik w r.ur.

10.30 – 1. Za + Mariannę Rybak w 20r.śm

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r. ślubu Grażyny i Benedykta Staneczko i 60r.ur. Grażyny oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. W int. Pawła z ok. 23r.ur. z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 60r. ślubu Elfrydy i Stanisława Dębiński oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – W int. Bogumiły i Piotra Nowak z ok. r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK – 3 października

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur.

Edeltraudy Paterok oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

8.00 – 1. Za ++ Ryszarda i Klarę Tkocz oraz córkę Laurę i syna Norberta

2. Za ++ Luizę i Franciszka Sławiński

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Ku czci Anioła Stróża w int. wnuków Jasia, Filipa, Jakuba, Grzegorza, Krzysztofa i Pawła z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 40r.ur. Marii Janowskiej – Werner oraz Boże Bł. dla całej rodziny

3. Z ok. r. ślubu Barbary i Mariusza z podz i pr. o d. op i zdrowie

 

WTOREK – 4 października – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

7.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Tadeusza oraz + ciocię, wujków, babcię i dziadków

8.00 – 1. Za + Helenę Nieszporek, męża Emanuela i syna Rudolfa

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

3. Za ++ Franciszkę i Pawła Wolnik oraz ++ dziadków

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za ++ Kingę i Bolesława Szydło oraz Wilhelma Tkocz i 2 żony

2. Za + Stanisława Wizor w 21r.śm, ++ rodziców, teściów, dziadków, brata oraz + Elżbietę i Janinę Wizor

3. Za ++ Hildegardę i Karola Rozkoszek

 

ŚRODA – 5 października – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie dla Weroniki i Ryszarda Kuberek oraz córek z rodzinami oraz Boże Bł. dla nich

8.00 – 1. Za ++ braci Grzegorza w r.ur. i Piotra Jarzyna

2. Za ++ rodziców Gerarda i Małgorzatę Pucka

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Ewalda Tkocz w r.ur. oraz ++ rodziców Kornelię i Henryka Tkocz

2. Za ++ rodziców Marię i Wincentego Słomiany

3. Za ++ Alojzego i Marię Szymała

4. Za ++ Elżbietę i Teodora Ryszka oraz ++ z rodziny

 

CZWARTEK – 6 października

7.00 – Za + męża Eugeniusza Wziętek w r.ur., ++ rodziców Marię i Feliksa Wala oraz ++ teściów

8.00 – 1. W pewnej intencji

2. Za ++ Emmę i Stanisława Macek w r.śm

Nabożeństwo o powołania kapłańskie

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 1. Za + syna Tadeusza Nawrat

2. Za + Daniela Szczygieł w r.śm oraz braci Jana i Franciszka

3. Za + Damiana Brzezina

4. Za + Franciszka Babilas

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. do 21.00

 

PIĄTEK – 7 października – Wspomnienie NMP Różańcowej

7.00 – Za + Annę Boenisch

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. z ok. 30r.ślubu Bożeny i Grzegorza /TD/

Nabożeństwo do NSPJ

16.00 – Msza szkolna: Za + Waleskę Fojcik, męża Emila, syna Teodora oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Annę Kryszk – Broda w 5r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz + szwagra Mieczysława Nowak w 4r.śm

2. Za + Wincentego Brachman, żonę Karolinę oraz ++ rodziców i dziadków z obu stron

3. Za + męża Bronisława Mazurek w 1r.śm

4. Za ++ rodziców Czesławę i Janusza Malik oraz ++ z rodzin z obu stron

 

SOBOTA – 8 października

7.00 – Za ++ teściów Annę i Pawła Kura, synową Martę oraz Katarzynę Białecką

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za + męża Jana Grzybek w 16r.śm, ++ rodziców, teściów, córkę Barbarę oraz ++ Annę i Antoniego Frysztacki

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

11.30 – Ślub rzymski: Pytlik Mariusz – Kukla Edyta

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Za + Norberta Potysz w r.ur., i + babcię Ludwinę

2. Za + Zygmunta Hasa, żonę Marię, ich synów Krzysztofa i Edwarda, żonę Eugenię, siostrę Anielę Wowra oraz ++ z rodziny Hasa i Kubica

3. Za + Helenę Depta

 

NIEDZIELA – 9 października – XXVIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 81r.ur. Henryka oraz Boże Bł. dla całej rodziny

9.00 – Za ++ Gertrudę i Ludwika Sobik

10.30 – Do Op. B. za wst. MB Różańcowej i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.70r.ur. i imienin Marii oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu Gabrieli i Gotfryda Holewik oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Za ++ Adelajdę i Zygmunta Uherek, rodziców z obu stron oraz Jadwigę i Eugeniusza Warczok

18.00 – Za + Stanisława Dalka w 35r.śm oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron


25.09. – 2.10.2016 A.D.

NIEDZIELA – 25 września – XXVI Niedziela Zwykła

7.00 – Za + męża Wiesława Swoboda w 1r.śm i syna Jacka w 1r.śm

9.00 – W int. rodzin Sładek, Szczyrba i Strzałka z podz za otrzymane łaski i z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla tych rodzin

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Ojca Pio z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. dla Hanny Nogły z 30r.ur. oraz Boże Bł. dla całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 20r. ślubu Lucyny i Krzysztofa Chłapek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotas

18.00 – Za + Józefa Kufieta w r.śm

PONIEDZIAŁEK – 26 września

7.00 – Za + matkę Urszulę Lisoń, ojca Alfonsa i ++ z rodziny

8.00 – 1. Za + Pawła Kniaziewicz w 21r.śm i żonę Annę

2. Za + Pelagię Szymura w r.ur.

18.00 – 1. Za ++ Małgorzatę i Jana Wiktor

2. Za ++ Małgorzatę i Romana Maciejewskich

3. Za + Antoniego Osadzin

WTOREK – 27 września – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

7.00 – 1. Za + siostrę Jadwigę Tobiczyk oraz ++ rodziców Annę i Henryka Szymura

2. Za + męża Jerzego

8.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

92r.ur. Jadwigi Górniak oraz Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

60r.ur. Tadeusza Rudawskiego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ Anastazję i Jana Nowak

2. Za + Emilię Gacka oraz ++ mężów Wiktora i Józefa

3. Za ++ Wiktorię i Franciszka Lonczyk

ŚRODA – 28 września – Wspomnienie św. Wacława, męcz.

7.00 – Za + Władysława Szkop, ++ żony Marię i Janinę oraz ++ rodziców i teściów

8.00 – 1. Za + Hildegardę Woźnica w 4r.śm

2. Za ++ rodziców Gertrudę i Edwarda Machnik oraz ++ z rodziny

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za + matkę Florentynę Paszenda i ++ córki

2. Za ++ Otylię i Pawła Klose

3. Za + Janinę Ronczka – od sąsiadów z ul. Gliwickiej 24

CZWARTEK – 29 września – Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 – Za + Augustyna Szefer – od rodziny Ruchociński

8.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 – Ślub rzymski: Słupik Kamil – Gazda Julia

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + ojca Zygmunta Szymura w r.ur.

2. Za + Bolesława Bednarek i żonę Czesławę

3. Za + Zofię Pytlarz w 1r.śm i męża Jana w 19r.śm

PIĄTEK – 30 września – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – Za ++ Annę i Franciszka Matejasik, Ernestynę i Józefa Dola oraz ++ z rodziny z

obu stron

13.00 – Ślub rzymski: Glenc Mateusz – Kontna Aleksandra

18.00 – 1. Za ++ w m-cu sierpniu

2. Za ++ Franciszka i Annę Fizia, 2 córki, synów Romana i Joachima oraz zięcia

3. Za + Józefa Gomółka w 10r.śm

4. Za + córkę Małgorzatę Witczak w 4r.śm

SOBOTA – 1 października – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.

7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Za ++ Józefa i Marię Kapsa oraz ich rodziców

2. Za + Pawła Grzegorzyca – od rodziny Świerczek

12.00 – Ślub rzymski: Tendera Maciej – Kwiecień Anna

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu Marii i Czesława oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. W int. Aleksandry z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha

Św. w nowym roku akademickim

3. Za ++ Anastazję i Hermana Oleś oraz syna Sylwestra

NIEDZIELA – 2 października – XXVII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

30r.ślubu Joanny i Adama Winkler oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Za + ks. Proboszcza Andrzeja Fojcik w r.ur.

10.30 – 1. Za + Mariannę Rybak w 20r.śm

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu Grażyny i Benedykta Staneczko i 60r.ur. Grażyny oraz Boże Bł.

dla całej rodziny /TD/

12.00 – 1. W int. Pawła z ok. 23r.ur. z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie i dary

Ducha Św.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

60r.ślubu Elfrydy i Stanisława Dębiński oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – W int. Bogumiły i Piotra Nowak z ok. r.ślubu z podz i pr. o d. op, zdrowie

i Boże Bł. dla całej rodziny


18.09. – 25.09.2016 A.D.

NIEDZIELA – 18 września – XXV Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Annę i Jana Duda, syna Huberta, synową Otylię, Wilhelma Syrek, córkę Irenę

oraz ++ zięciów

9.00 – Za + Jadwigę Czernecką

10.30 – Z ok. r.ur. Jakuba z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

12.00 – 1. Do Op. B. i Aniołów Stróżów z podz za wspaniały dar dzieci Bernadety, Elżbiety,

Marty, Anny i Jana Stacha

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

70r.ur. Jerzego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. W int. Adama Trojan z ok. 40r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

18.00 – Za + męża Bernarda Gilnera i ++ rodziców z obu stron

PONIEDZIAŁEK – 19 września

7.00 – Za + Otylię Staier

8.00 – 1. Za + Alojzego i Alfreda, ++ rodziców Roberta i Marię, Ludwikę Groborz, zięcia

Bolesława, wnuka Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za ++ Paulinę i Franciszka Malkrab, córkę Helenę oraz synową Franciszkę

18.00 – 1. Za ++ rodziców Kazimierę i Floriana Babilas

2. Za + Ernesta Pluta w r.śm i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Urszulę Stajniak w 1r.śm

WTOREK – 20 września – Św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Tow.

7.00 – 1. Za + Marcina Mężyk

2. Za + Erykę Goik w 3 miesiące po śmierci – od pracowników

3. Za + męża Zdzisława Karpińskiego, ++ rodziców oraz ++ z rodzin Miszczyński i

Tesznar

8.00 – Za + Emanuela Nieszporek oraz Jadwigę i Roberta Kamińskich

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz za odebrane łaski z pr. o d. op,

zdrowie i dary Ducha Św. dla Anny z ok. 12r.ur.

2. Do Op. B. za wst. św. Ojca Pio z pr. o szczęśliwe rozwiązanie dla Ludmiły

3. Za + Franciszka Sobik w r.ur. i żonę Eleonorę

ŚRODA – 21 września – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

7.00 – Za + Augustyna Szefer – od rodzin Podlewski i Stawnych

8.00 – 1. Za ++ Annę i Rudolfa Sojka oraz ++ rodziców, dziadków, pokrewieństwo

i rodzeństwo

2. Za + męża Tadeusza Boczoń, ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Boczoń

i Głuszek

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

55r.ur. Marii Wieczorek oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

2. Z ok. 18r.ur. Adama Dróżdżel z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. W int. Joanny i Grzegorza Czobodzińskich z ok. 10r. ślubu z podz i pr. o d. op,

zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

CZWARTEK – 22 września

7.00 – Za + Barbarę, Mariana i Roberta

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II w int. Jego Czcicieli

2. Za + Aurelię i Pawła Kula w r.ur.

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Augustyna Staniczek i żonę Elżbietę

2. Za + Romana Gorywoda w r. ur.

3. Za ++ rodziców Marię i Augustyna Urla

PIĄTEK – 23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

7.00 – Za + Marcina Mężyk – od zarządu firmy Halmex

8.00 – 1. Za + Bogusława Dziubak

2. Za + Martę Piontek i męża Pawła

13.00 – Ślub rzymski: Boehm Piotr – Durczok Magdalena

18.00 – 1. Za + Dorotę, Alfreda i Tadeusza Pinior

2. Za + Janusza Proske w r.ur.

3. Za + Leszka Matuszczak w r.śm oraz ++ rodziców Salomeę i Antoniego Matuszczak

SOBOTA – 24 września

7.00 – W int. Jadwigi Koźlik z ok. r.ur. z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie

8.00 – 1. W int. ks. Pawła Habrajskiego z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie – od Członków Żywego Różańca

2. Za + Ryszarda Dworaczek, żonę Martę, syna Jacka i ++ rodziców

3. Za + męża Jana Buchalik

12.00 – Ślub rzymski: Grodoń Piotr – Majchrzak Anna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Annę Bugla w 14r.śm, męża Stanisława, rodziców z obu stron, syna Michała, zięcia Alfreda Jeszka w 5r.śm, Cecylię i Pawła Sikora oraz Elfrydę Szajor w 11r.śm

2. Za + Kazimierza Fros w r.śm i żonę Aleksandrę

NIEDZIELA – 25 września – XXVI Niedziela Zwykła

7.00 – Za + męża Wiesława Swoboda w 1r.śm i syna Jacka w 1r.śm

9.00 – W int. rodzin Sładek, Szczyrba i Strzałka z podz za otrzymane łaski i z pr. o d.

op, zdrowie i Boże Bł. dla tych rodzin

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Ojca Pio z podz za otrzymane łaski

z pr. o d. op, zdrowie, dary Ducha Św. dla Hanny Nogły z 30r.ur. oraz Boże Bł. dla

całej rodziny

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

20r.ślubu Lucyny i Krzysztofa Chłapek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotas

18.00 – Za + Józefa Kufieta w r.śm


11.09. – 18.09.2016 A.D.

NIEDZIELA – 11 września – XXIV Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Adelę, Helenę i Michała w r.ur.

9.00 – 1. W int. rodziny Peterek z podz za otrzymane łaski i z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu Ireny i Krystiana Kaczmarczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Ku czci Anioła Stróża z podz i pr. o d. op, Boże Bł. i zdrowie dla wnuczki Natalii

z ok. 2r.ur.

12.00 – 1. Z ok. 20r.ślubu Iwony i Andrzeja Magiera i 15r.ur. syna Mateusza z podz

za otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie, Boże Bł. i dary Ducha Św.

2. Z ok. 40r.ur. Janusza z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny oraz

w int. syna Ignacego przyjmującego chrzest św.

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za + Wacława Mrówczyńskiego, ++ Józefa i Józefę oraz Czesława, Jana i

Władysława Woźniak

18.00 – Za + Ferdynanda Wadas w 21r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz ++ braci

 

PONIEDZIAŁEK – 12 września – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla Zofii i Teodora Godziek

8.00 – Za + Andrzeja Pietkun

18.00 – 1. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

2. Za + Ryszarda Newy w 2r.śm

3. Za ++ rodziców Anastazję i Jana Górecki oraz Franciszka i Genowefę Modrzyk

 

WTOREK – 13 września – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

7.00 – Za + Jadwigę Piszczan w 10r.śm

8.00 – Za + Ludwika Groborz, żonę Marię, ++ synów Eugeniusza, Stanisława i Benedykta

oraz zięcia Władysława

11.00 – W int. Czcicieli MB Fatimskiej

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za + Hildegardę Nieszporek

2. Za ++ Gabrielę i Antoniego Stebel, ++ rodziców z obu stron, Annę Stebel,

Stanisława Zimończyk oraz Hildegardę Syrek

 

ŚRODA – 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7.00 – Za ++ Zofię i Antoniego Poloczek, Marię i Teofila Gmuzdek, ++ z rodzin Błachut,

Kordus oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 – 1. Za + Stanisławę Oziębło

2. Za + Andrzeja Oleś

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Antoniego i Marię Tyman

2. Za + Zofię Kaczmarczyk w 12r.śm oraz męża Floriana i syna Emiliana

3. Za ++ Annę i Józefa Szymura oraz Władysława Siedlaczek

 

CZWARTEK – 15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej

7.00 – Za + Bogdana Dambiec w 1r.śm

8.00 – 1. Za ++ Antoninę i Jana Drozdek, syna Jerzego i żonę Hildegardę

2. Za ++ Teresę i Józefa Zimończyk oraz Waleskę Biały

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za + Wiktorię Polczyńską, męża Marcelego, brata Józefa oraz wnuka Dawida

Staneczko

2. Za ++ Elżbietę i Franciszka Rduch oraz ich rodziców i rodzeństwo z obu stron

3. Za + Marcina Mężyk od rodzin Palenga, Kowalczyk i Mollenbeck – zamiast

kwiatów

 

PIĄTEK – 16 września – Wsp. świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

7.00 – Za + Marcina Mężyk do Teresy i Edmunda Leś z Brzeska

8.00 – Za + Jadwigę Płaczko, 2 synów i zięcia Andrzeja

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże

Bł. z ok. 40r.ur. ks. Pawła Habrajskiego od Apostolatu Bożego Miłosierdzia

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże

Bł. z ok. r.ur. Agaty

3. Z ok. 18r.ur. Marii Grzesiczek z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

 

SOBOTA – 17 września

7.00 – Za + Józefa, Barbarę, Tadeusza Wójcik, + Irenę Polak i jej męża oraz ++ z rodziny

Stacherczak

8.00 – 1. Za + Józefa Pyszny w r.śm

2. Za + Marię Czarny – od współlokatorów z ul. Wyzwolenia 20

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + Józefa Wala, Alojzego Byczek oraz ++ rodziców i teściów

2. Za + Agnieszkę Gamoń, męża Alojzego oraz ++ z rodziny i z pokrewieństwa

3. Za ++ Ryszarda i Marię Zniszczoł

 

NIEDZIELA – 18 września – XXV Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Annę i Jana Duda, syna Huberta, synową Otylię, Wilhelma Syrek, córkę Irenę

oraz ++ zięciów

9.00 – Za + Jadwigę Czernecką

10.30 – Z ok. r.ur. Jakuba z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

12.00 – 1. Do Op. B. i Aniołów Stróżów z podz za wspaniały dar dzieci Bernadety, Elżbiety,

Marty, Anny i Jana Stacha

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

70r.ur. Jerzego oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. W int. Adama Trojan z ok. 40r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

18.00 – Za + męża Bernarda Gilnera i ++ rodziców z obu stron

4.09. – 11.09.2016 AD

NIEDZIELA – 4 września – XXIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ur. Małgorzaty oraz r.ślubu Małgorzaty i Mariusza oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Z ok. 18r.ur. Anny Kubeckiej z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Za ++ Martę i Jana Jonderko oraz Gertrudę Pustelny

12.00 – 1. Z ok. r.ur. Jacka z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MB Częstochowskiej z podz za otrzymane łaski z ok. 50r. ślubu Sylwii i Józefa Kolar oraz 25r. ślubu Bogny i Wojciecha Gliwa z pr. o dalsze Bł. Boże i zdrowie dla ich rodzin /TD/

13.30 – Ślub rzymski: Jęczmionka Szymon – Łuczuk Justyna

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

2. Z ok. 18r.ur. Aleksandry Szecówka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 84r.ur. Stefana Jureczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 5 września

7.00 – W int. Lidii Rozkoszek – Keller z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op i zdrowie

z ok. r.ur.

8.00 – 1. Z ok. 1r.ślubu Anny i Wojciecha Chowaniec z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Ku czci św. Antoniego z podz za otrzymane łaski z pr. o d. op. nad rodziną Tkocz

18.00 – 1. Za + Zygmunta Cyrus w 5r.śm i zięcia Jana Smyrdek

2. Za + Adelajdę Rusok w 2r.śm

3. W int. Akcji Katolickiej

WTOREK – 6 września

7.00 – Za + Andrzeja Pietkun

8.00 – 1. Do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, za Ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam oraz za żyjących i ++ ofiarodawców

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie dla rodzin

Kacprowski i Kozielec

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Z ok. r.ur. Michała z podz i pr. o d. op i zdrowie

2. Z ok. 18r.ur. Grzegorza Krasuckiego z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

3. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 85r.ur Waltraudy Paterok /TD/

ŚRODA – 7 września

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie dla Urszuli

i Stanisława

8.00 – 1. Za + Stefanię Fros oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Za + Marcina Mężyk od Teresy i Edmunda Leś z Brzeska

3. Za + Janusza Borkowego – od Legionu Maryi

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ z rodzin Musielskich, Klepków, Fibigów i Wieczorek

2. Za ++ Zofię i Franciszka Godziek, Marię i Bernarda Josek oraz ++ rodzeństwo

3. Za + Irenę Wiaderna – od sąsiadów z ul. Mikołowskiej 134

CZWARTEK – 8 września – Święto Narodzenia NMP

7.00 – Za + Andrzeja Pietkun

8.00 – Za + Rozalię Kuna, męża Teofila, ++ synów Bogusława i Mieczysława oraz córkę Marię

14.00 – Ślub rzymski: Mazurkiewicz Mateusz – Woryna Bożena

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

18.00 1. Za ++ Elżbietę i Ludwika Sąsiadek oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2. Za ++ Urszulę i Mieczysława Purczyński

3. Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę Ciupek, synów Józefa, Stanisława i Henryka oraz ++ rodziców z obu stron

PIĄTEK – 9 września

7.00 – Za + Jadwigę Kozielec i ++ z rodziny

8.00 – Za ++ Jerzego i Anielę Wieczorek

11.00 – W int. 65 lat WKU w Rybniku

18.00 – 1. Za + Jarosława Pieńkus w r.śm

2. Za ++ Józefa i Barbarę Lenort

3. Za ++ Franciszka i Paulinę Dambiec oraz wnuka Bogusława

SOBOTA – 10 września

7.00 – Za + żonę Marię Semeniuk w 19r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu

8.00 – 1. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

2. Za ++ rodziców Annę i Henryka Szymura oraz siostrę Jadwigę

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. W int. wspólnot parafialnych

2. Za + Edwarda Kowalskiego oraz ++ rodziców Romana i Lidię Klauza

3. Za ++ Annę i Ryszarda Szymik

4. Za + Pawła Gomołka w 6r.śm

NIEDZIELA – 11 września – XXIV Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Adeli, Heleny i Michała

9.00 – 1. W int. rodziny Peterek z podz za otrzymane łaski i z pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu Ireny i Krystiana Kaczmarczyk oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

10.30 – Ku czci Anioła Stróża z podz i pr. o d. op, Boże Bł. i zdrowie dla wnuczki Natalii

z ok. 2r.ur.

12.00 – 1. Z ok. 20r.ślubu Iwony i Andrzeja Magiera i 15r.ur. syna Mateusza z podz za

otrzymane łaski z pr. o d. op, zdrowie, Boże Bł. i dary Ducha Św.

2. Z ok. 40r.ur. Janusza z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – Za + Wacława Mrówczyńskiego, ++ Józefa i Józefę oraz Czesława, Jana i Władysława Woźniak

18.00 – Za + Ferdynanda Wadas w 21r.śm, ++ rodziców z obu stron oraz ++ braci


28.08.2016r. – 04.09.2016r.

NIEDZIELA – 28 sierpnia – XXII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Helenę i Wiktora Chudyba

9.00 – W int. parafian z Ligoty

10.30 – 1. Za + Łucję Lorenz zamiast kwiatów

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

80r.ur. Felicyty Dyrbuś oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu małż. Janiny i Joachima, 15r.ślubu małż. Darii i Jarosława oraz 11r.ślubu

małż. Moniki i Tomasza oraz Boże Bł. dla ich rodzin /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Za parafian

18.00 – Za ++ Elfrydę i Jacka Winkler – Grabiec

PONIEDZIAŁEK – 29 sierpnia – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

8.00 – 1. Za + ks. Alfonsa Maiera w 2r.śm

2. Za ++ zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – 1. Za + Andrzeja Chomickiego w 4r.śm i ++ rodziców

2. Za + Różę Pietrek w 5r.śm oraz ++ rodziców i rodzeństwo

WTOREK – 30 sierpnia

8.00 – 1. Za ++ parafian z Ligoty

2. Za + Eugeniusza Groborz w 20r.śm, braci Stanisława i Benedykta, ++ rodziców

Marię i Ludwika Groborz oraz ++ teściów Helenę i Eryka Śpiewok

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ Jolantę i Bernarda Ottlik

2. Za + Eugeniusza Bartas od przyjaciół

ŚRODA – 31 sierpnia

8.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla Józefa Mura z ok. 80r.ur. /TD/

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. W int. Lidii Rozkoszek – Keller z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla Andrzeja Koźlik z ok. 50r.ur. /TD/

CZWARTEK – 01 września

7.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla Aleksandry Szymczak z ok. 50r.ur. /TD/

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

dla Józefa z ok. 75r.ur. /TD/

8.00 – W int. uczniów, nauczycieli i katechetów Szkoły Podstawowej nr 5 i 7 z ok.

rozpoczęcia roku szkolnego

9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego – II Liceum Ogólnokształcącego

10.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego – Technikum Górnicze

11.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

18.00 1. Za + Adama Kluger, syna Antosia oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Za + Marię Skocz w 1r.śm, męża Henryka oraz ++ rodziców i teściów

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

PIĄTEK – 02 września

7.00 – Z ok. r. ślubu małż. Gabrieli i Wiesława Kasprzak z podz i pr. o d. op i zdrowie

8.00 – Za + Justynę Twardoch oraz ++ z rodzin Twardoch i Kwapuliński

16.00 – Msza szkolna: Za + Teresę Sładek w r.ur. od męża i córki

18.00 – 1. Za + Bernarda Kuśka w 10r.śm i + Małgorzatę Kula w 7r.śm

2. Za ++ rodziców Zofię i Władysława Inglot

3. Za + Agatę Starzec od współlokatorów z ul. Chalotta 2

SOBOTA – 03 września – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.

7.00 – Za + Marię Wysocką i jej męża Czesława

8.00 – 1. Za + Franciszkę Piechula w 24r.śm

2. Za + Romana Szulik, żonę Mariannę i ++ z pokrewieństwa z obu stron

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Za + męża Alojzego Dyrbuś w 23r.śm

2. Za + Anielę Solorz w 14r.śm oraz ++ rodziców Agnieszkę i Romana Solorz

3. Za + męża Longina Święty w 2r.śm, córkę Oleńkę, ++ rodziców, brata,

bratową oraz zięcia Piotra

NIEDZIELA – 04 września – XXIII Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

50r.ur. Małgorzaty oraz r.ślubu małż. Małgorzaty i Mariusza oraz Boże Bł.

dla całej rodziny /TD/

9.00 – Z ok. 18r.ur. Anny Kubeckiej z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

10.30 – Za ++ Martę i Jana Jonderko oraz Gertrudę Pustelny

12.00 – 1. Z ok. r.ur. Jacka z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny

2. Do Op. B. za wst. MB Częstochowskiej z podz za otrzymane łaski z ok.

50r. zawarcia sakramentu małżeństwa Sylwii i Józefa Kolar oraz 25r. zawarcia

sakramentu małżeństwa Bogny i Wojciecha Gliwa z pr. o dalsze Bł. Boże i zdrowie

dla ich rodzin /TD/

13.30 – Rzymski ślub: Jęczmionka Szymon – Łuczuk Justyna

15.00 – Nieszpory Niedzielne

15.30 – 1. Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych

2. Z ok. 18r.ur. Aleksandry Szecówka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

18.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

84r.ur. Stefana Jureczek oraz Boże Bł. dla całej rodziny


21.08. – 28.08.2016r.

NIEDZIELA – 21 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Jana i Annę Marek

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Siostry Klary oraz Boże Bł.

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Renaty i Rudolfa oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu małż. Izabeli i Sławomira oraz Boże Bł. /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Jadwigę Peterek

 

PONIEDZIAŁEK – 22 sierpnia – Wspomnienie NMP, Królowej

8.00 – 1. Ku czci św. Jana Pawła II w int. Jego Czcicieli

2. W int. Kacpra Libera z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Świętego

18.00 – 1. Za + Annę Potempa i matkę Krystynę w r.śm

2. Za + Gerarda Zmarzły w 10r.śm

 

WTOREK – 23 sierpnia

8.00 – Za + Józefa Huziora, 2 braci oraz siostrę i bratową Anielę

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Za ++ Helenę i Wiktora Chudyba

2. Za ++ Marię i Karola Chłapek, syna Bernarda i ++ rodziców z obu stron

 

ŚRODA – 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja, apostoła

8.00 – 1. Za + Klarę Wieczorek, męża Augustyna oraz ++ Marię i Jana Psiuk

2. Za + Mariana Poloczek w 10r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Gertrudę i Joachima Marszolik

2. Za + Anielę Duszyńską w 8r.śm

 

CZWARTEK – 25 sierpnia

8.00 – 1. Za + Władysława Baron oraz ++ rodziców i rodzeństwo

2. Za + Helenę Boenisch

12.00 – Ślub rzymski: Kulesza Mateusz – Kapias Anna

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Za + męża Benedykta Winkler w 25r.śm i ++ z rodziny Winkler

 

PIĄTEK – 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej

8.00 – Za ++ Józefa i Michalinę Maciejewskich, ++ rodziców i pokrewieństwo

z obu stron, + córkę, 2 synów oraz synową i 2 zięciów

14.30 – Ślub rzymski: Kiszka Piotr – Łukasiewicz Lukrecja

18.00 – 1. Za ++ w m-cu lipcu

2. Za ++ Eliasza i Stefanię Korejba

 

SOBOTA – 27 sierpnia – Wspomnienie św. Moniki

8.00 – 1. W int. Członków Żywego Różańca

2. Za + Pawła Król w r.śm

15.00 – Ślub rzymski: Dobras Daniel – Ostalecka Aleksandra

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Za + Adama Antczak w 10r.śm

 

NIEDZIELA – 28 sierpnia – XXII Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Helenę i Wiktora Chudyba

9.00 – W int. parafian z Ligoty

10.30 – Za + Łucję Lorenz zamiast kwiatów

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

40r.ślubu małż. Janiny i Joachima, 15r.ślubu małż. Darii i Jarosława oraz 11r.ślubu małż. Moniki i Tomasza oraz Boże Bł. /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 80r.ur. Felicyty Dyrbuś oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

18.00 – Za ++ Elfrydę i Jacka Winkler – Grabiec

14.08. – 21.08.2016r.

NIEDZIELA – 14 sierpnia – XX Niedziela Zwykła

7.00 – Za + Alojzego Szymaniec w r.śm

9.00 – Za + Rudolfa Depta w 36r.śm

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

45r.ślubu małż. Renaty i Leszka oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

12.00 – W int. Aleksandry z ok. r.ur. z podz i pr. o d. op i zdrowie

13.30 – Ślub rzymski: Twardzik Maciej – Chlasta Edyta

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Za + Mariana Rusińskiego w 3r.śm

18.00 – Za + Irenę Rudzką w 28r.śm

PONIEDZIAŁEK – 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7.00 – Za + Danutę Pakos w 1r.śm

9.00 – W int. Patrycji i Jarosława Piszczan z ok. 5r.ślubu z podz za odebrane łaski z pr. o d. op i zdrowie oraz Boże Bł. dla rodzin Zoremba i Piszczan

10.30 – W int. Ojczyzny

12.00 – W int. Jacka Kocemba z ok. 40r.ur., 5r.ur. córki Zosi i 2r.ur. córki Agatki z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł.

15.00 – Nieszpory Maryjne

15.30 – Za parafian

18.00 – Za + Wacława Mrówczyńskiego, ++ Józefa i Józefę oraz Czesława, Jana i

Władysława Woźniak

WTOREK – 16 sierpnia

8.00 – Za + Martę Bednorz i męża Adolfa

17.30 – Nieustająca Nowenna ku czci św. Antoniego

18.00 – 1. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op, zdrowie i Boże Bł. dla rodziny Krupka

2. Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Hildegardy Nawrat oraz Boże Bł.

ŚRODA – 17 sierpnia – Uroczystość św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji

8.00 – Za ++ Zofię i Józefa Michalczyk w 33r.śm

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00 – 1. Za ++ Alfreda i Magdalenę Grzomba

2. Za + Józefa Franek

CZWARTEK – 18 sierpnia

8.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Karola Tkocz

12.00 – Ślub rzymski: Marszałek Patrycjusz – Podleśny Anna

13.00 – Ślub rzymski: Lloyd Carwyn – Jaksik Alicja

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1. Za + męża Stanisława Nawrat w r.śm i syna Tadeusza Nawrat

2. Za + żonę Jadwigę Tobiczyk i ++ rodziców z obu stron

PIĄTEK – 19 sierpnia

8.00 – Za + Helenę Janulek w 1r.śm

18.00 – 1. Za + Bogdana Graczyk w 10r.śm

2. Za + Bolesława Bednarek i żonę Czesławę

SOBOTA – 20 sierpnia – Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK

8.00 – Za + Stanisława Barszcz w 7r.śm

12.00 – Ślub rzymski: Boczarski Michał – Szymała Angelika

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – 1. Z ok. 20r.ślubu małż. Stefanii i Bartosza Waliczków z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św. dla ich dzieci Ani oraz Andrzejka

2. Z ok. 18r.ur. Piotra Gruszka z podz i pr. o d. op, zdrowie i dary Ducha Św.

NIEDZIELA – 21 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła

7.00 – Za ++ Jana i Annę Marek

9.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. r.ur. Siostry Klary

10.30 – Do Op. B. za wst. MBNP, św. Antoniego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 50r.ślubu małż. Renaty i Rudolfa oraz Boże Bł. dla całej

rodziny /TD/

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu małż. Izabeli i Sławomira oraz Boże Bł. /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Jadwigę Peterek


 


7.08. – 14.08.2016r.

NIEDZIELA – 7 sierpnia – XIX Niedziela Zwykła

7.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok. 75r.ur. Hildegardy oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

9.00 – Za + Zofię Morcinek, męża Ignacego i córkę Urszulę

10.30 – Za + Tadeusza Kukla w r.śm

12.00 – Do Op. B. za wst. MBNP i św. Antoniego z podz i pr. o d. op i zdrowie z ok.

25r.ślubu małż. Iwony i Kazimierza oraz Boże Bł. dla całej rodziny /TD/

15.00 – Nieszpory niedzielne

15.30 – Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

18.00 – Za + Sabinę Bogdan w 2r.śm

PONIEDZIAŁEK – 8 sierpnia – Wspomnienie św. Dominika, prezb.

8.00 – 1. Za ++ Pelagię i Emila Hetmaniok

2. Za + Mariannę Grycman oraz ++ rodziców Jana i Apolonię Bomba

18.00 – W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

WTOREK – 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., patronki Europy

8.00 – Za + Pawła Fli

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved