6 niedziela Wielkiego Postu – wspólnota

1. MÓDL SIĘ

Rozpocznij modlitwę znakiem Krzyża. Poproś Boga, żeby był w centrum tej modlitwy.
Przeczytaj uważnie poniższy fragment, wyobraź sobie wspólnotę wierzących w Chrystusa.
Poproś Boga, abyś umiał wprowadzać pokój i jedność pomiędzy ludzi.

Z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Wyobraź sobie wspólnotę uczniów, w której wszyscy nawzajem się wspierają.
Przypomnij sobie momenty, w których potrzebowałeś wsparcia i pomocy. Zobacz ludzi, którzy oferowali ci pomoc, dawali nadzieję. To sam Bóg troszczył się wtedy o ciebie właśnie przez tych ludzi. Podziękuj za to.
Popatrz teraz na siebie. Masz wiele okazji, aby pomagać innym. Miej oczy szeroko otwarte.

Na koniec wyobraź sobie, że jesteś we wspólnocie ludzi, którzy sobie pomagają, rozumieją się nawzajem, zależy im na sobie. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co możesz zrobić, żeby zbudować dobre relacje z tymi, wśród których żyjesz i pracujesz.
Rozmowę zakończ modlitwą „Ojcze nasz…” i znakiem Krzyża.

2. ZRÓB COŚ DLA SIEBIE

Przypomnij sobie niedzielną ewangelię opisującą mękę Pańską (Łk 22,14-23,56)
Podziękuj Jezusowi za to, że za ciebie umarł na krzyżu, aby dać ci zbawienie.

3. ZRÓB COŚ DLA INNYCH

W ciągu tego ostatniego tygodnia przed Wielkanocą bądź po prostu życzliwy dla ludzi.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved