5 Niedziela Wielkiego Postu – Duch Święty

MÓDL SIĘ
Rozpocznij modlitwę znakiem Krzyża. Poproś Boga, żeby był w centrum tej modlitwy.

Przeczytaj uważnie poniższy fragment, wyobraź sobie rozmowę Nikodema z Jezusem.

Poproś Boga o to, abyś w życiu pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu.

Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,1-8)

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

Wyobraź sobie Nikodema, który pyta, jest w nim tęsknota i pragnienie zmiany.

Przypomnij sobie momenty, w których czułeś wyraźne przynaglenie, żeby coś zmienić, zrobić coś dobrego, co wykracza poza twoje zwykłe obowiązki.

Posłuchaj Jezusa, który mówi o nowym narodzeniu. To jest właśnie życie w mocy Ducha Świętego. Bóg może przemienić twoje wnętrze, ale musisz wpierw o to poprosić i zgodzić się na tą przemianę.

Pomyśl, co chciałbyś zmienić w swoim życiu, co ci przeszkadza, jest ciężarem, hamuje cię w rozwoju? Może to jest jakaś relacja, konkretna sytuacja, trudny problem, myśli i wspomnienia, twoje cechy. Poproś Ducha Świętego o pomoc w przemianie.

Porozmawiaj z Bogiem o tych sprawach, które chciałbyś zmienić. I pamiętaj, że On nigdy nie odmawia tym, którzy Go proszą. Dziękuj, opowiadaj, proś, pytaj

Rozmowę zakończ modlitwą „Ojcze nasz…” i znakiem Krzyża.

ZRÓB COŚ DLA SIEBIE

Przypomnij sobie niedzielną ewangelię o kobiecie cudzołożnej (J 8,1-11). Znajdź w ciągu tygodnia czas, żeby pójść do kościoła na adorację i porozmawiać z Bogiem o tym, że bardzo pragniesz Jego przebaczenia.

ZRÓB COŚ DLA INNYCH

Przeczytaj fragment listu do Galatów (Ga 5, 22-23) o owocach Ducha: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu. Wybierz któryś z tych darów i w ciągu całego tygodnia spróbuj się nim dzielić z ludźmi, których spotykasz.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved