Zaproszenie na XXX Światowy Dzień Młodzieży

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO UCZESTNICTWA W OBCHODACH
DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA I ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY

 

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Począwszy od roku 1998 obchodzony jest w Polsce Dzień Świętości Życia.
To odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II: „proponuję, (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości
na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji” (Evangelium vitae, 85).

Z Dniem Świętości Życia związana jest praktyka tzw. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W wielu parafiach naszej archidiecezji celebrowane są Msze Święte, podczas których wierni świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni podejmują modlitewne dzieło duchowej adopcji, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji dzieci poczętych,
a zagrożonych śmiercią.

Włączmy się w obchody tego szczególnego dnia – przypadającego w środę
25 marca – gromadząc się na modlitwie w Archidiecezjalnym Centrum Duchowej Adopcji w Katowicach-Bogucicach lub przez udział w celebracjach przygotowanych w naszych parafiach. Modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej rozpocznie się o godz. 17.00 nabożeństwem w intencji dzieci poczętych. O godz. 18.00 będzie odprawiona
Msza Święta połączona z przyrzeczeniem duchowej adopcji. Po Eucharystii udzielone zostanie specjalne błogosławieństwo wszystkim matkom w stanie błogosławionym.

Wyrazem naszej troski o życie będzie też reaktywowanie – pod opieką Caritas Archidiecezji Katowickiej – Domu Samotnej Matki. Realizacja tego dzieła – planowana jeszcze w tym roku – sprawi, że każde dziecko poczęte będzie mogło, w godnych
i bezpiecznych warunkach, rozwijać się pod sercem matki, aż do dnia narodzin.

Serdeczne zaangażowanie w te szlachetne dzieła – w roku, w którym świętujemy 90-lecie istnienia naszego Kościoła lokalnego – niech będzie naszą odpowiedzią
na wezwanie Papieża Polaka, by chronić życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Ze szczególnym zaproszeniem pragnę też zwrócić się dzisiaj do młodych diecezjan:

Droga Młodzieży!

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
Te słowa ewangelicznego błogosławieństwa wyznaczają tematykę XXX Światowego Dnia Młodzieży, który będziemy przeżywać w Niedzielę Palmową 29 marca. W łączności
z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata zgromadzimy się na modlitwie, w którą włączymy także dziękczynienie za 90-lecie Diecezji Katowickiej.

Udział w celebracji Niedzieli Palmowej w Katowicach to ważny etap przygotowań do tego wielkiego spotkania młodych całego Kościoła, którego będziemy współgospodarzami i uczestnikami w przyszłym roku w Krakowie.

Kochani młodzi Przyjaciele!

Serdecznie zapraszam Was w Niedzielę Palmową na XXX Światowy Dzień Młodzieży. Tegoroczne spotkanie rozpoczniemy o godz. 13.30 w kościele św. Apostołów Piotra Pawła w Katowicach. W świątyni, która była pierwszą katedrą naszej Diecezji, będziemy celebrować Pamiątkę Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz poświęcenie palm.

Następnie w uroczystej procesji z modlitwą i śpiewem udamy się do katedry Chrystusa Króla, gdzie będziemy sprawować Eucharystię.

 

Na czas owocnego przeżywania Wielkiego Postu, Dnia Świętości Życia
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego z serca wszystkim błogosławię.

 

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved