Zapraszamy na Kurs dla dorosłych lektorów Słowa Bożego

Najnowsze dokumenty Kościoła wielokrotnie wypowiadały się na temat posługi lektora:
„W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję, którą on sam winien pełnić” (OWMR 99), jeśli natomiast nie ma ustanowionego lektora, wówczas do wykonywania czytań „winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma świętego” (OWMR 101). Podobnie mówi Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego: „Jest rzeczą konieczną, aby lektorzy wykonujący swoją posługę byli naprawdę odpowiedni i starannie przygotowani, a to w tym celu, ażeby wierni, słuchając czytań słowa Bożego, rozbudzali w sobie żywe i serdeczne umiłowanie Pisma Świętego” (WL 55). Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego dodają jeszcze: „Z zasady czytania powinni wykonywać dorośli, także we Mszach z udziałem dzieci”( Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, z 9 marca 2005, nr 13).
Odpowiadając na powyższe sugestie Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach we współpracy w Wydziałem Teologicznym UŚ organizuje kurs dla dorosłych lektorów słowa Bożego. Do udziału w kursie młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kandydat powinien dysponować skierowaniem na kurs, podpisanym przez proboszcza parafii zamieszkania.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, pracowników Kurii Metropolitalnej oraz duszpasterzy. Koszt udziału wynosi 60 zł. Cały kurs obejmuje 15 godzin zajęć (4 soboty).

Program kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego:
22.04.2017 Blok I Część I. Formacja wewnętrzna:
Znaczenie wiary i modlitwy w życiu lektora
Lektor świadkiem Chrystusa 9.00 – 9.30
9.30 – 10.30 ks. Chromy (wprowadzenie)
ks. Wala
Część II. Formacja fonetyczna:
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne 10.45 – 12.15 ks. Szewczyk
06.05.2017 Blok II Część I: Formacja biblijna:
Proces powstawania ksiąg Pisma świętego
Natchnienie biblijne, Biblia w liturgii 9.00 – 10.30 ks. Malina
Część II: Ćwiczenia praktyczne:
Ćwiczenia akcentacji, modulacji i intonacji
Retoryczne i fonetyczne zasady czytania podczas liturgii 10.45 – 12.15 ks. Kuźnik
20.05.2017 Blok III Część I. Formacja liturgiczna:
Rola liturgii słowa podczas mszy świętej
Znaczenie posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym
Lekcjonarz 9.00 – 10.30 ks. Kreczmański
Część II: Ćwiczenia praktyczne:
Indywidualna lektura czytań mszalnych
(w grupach – maksymalnie 15 osób) 10.45 – 12.15 ks. Szewczyk, ks. Kuźnik
03.06.2017 Blok IV Zaliczenie zajęć
Indywidualna lektura czytań mszalnych
(w grupach – maksymalnie 15 osób) 9.00 – 11.15 ks. Szewczyk, ks. Kuźnik
ks. Pawłowski
Zajęcia prowadzone będą w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Całość kurs obejmuje 15 godzin zajęć (4 soboty).
Rozpoczęcie w sobotę 22 kwietnia o godz. 9.
Zgłoszenia można jeszcze składać na adres: duszpasterski@archidiecezjakatowicka.pl

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved