Walka z niską emisją

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące możliwości dofinansowania ekoinwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją Urzędu Miasta.

 

Niska emisja – Na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy ze strony Miasta?

(Informacje otrzymane z Urzędu Miasta Rybnik)

Możliwość ubiegania się przez mieszkańców o dofinansowanie do ekoinwestycji.

Nowy regulamin dotacji do ekoinwestycji dla mieszkańców (od 2 stycznia br. można składać wnioski).Kwota przeznaczona na dotacje na 2017 r.: 5 mln zł. Wnioski można składać do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne (dot. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych).

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie?

Osoby fizyczne:

 • Realizacja wymiany źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem) i jego zastąpieniu: kotłem gazowym, podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem olejowym, kotłem LPG, kotłem klasy 5 bez rusztu dodatkowego (awaryjnego) mającym certyfikat PCA.

 • Realizacja inwestycji polegająca na montażu odnawialnych źródeł energii (OZE): mikroinstalacji fotowoltaicznej do 10kWp lub pompy ciepła (jeśli będzie to jedyne źródło ciepła lub zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła: gazowe, olejowe, elektryczne, sieć ciepłownicza, na paliwo stałe min. kl. 3 i certyfikowane przez PCA.

 • Realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego – tylko w przypadku wymiany źródła ciepła.

2. Wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne:

 • Realizacja wymiany źródła ciepła opalanego paliwem stałym (poniżej klasy 5) i jego zastąpieniu: kotłem gazowym, podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem olejowym, kotłem LPG, kotłem klasy 5 bez rusztu dodatkowego (awaryjnego) mającym certyfikat PCA.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji:

 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rybnika, dostępnym na stronie internetowej www.rybnik.eu – zakładka walka ze smogiem oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń (obok pok. nr 013 w budynku urzędu).

 • Pobierz wniosek o dotację: internetowo lub z kancelarii Urzędu Miasta czy z Wydziału Ekologii (pok. 013)

 • Pamiętaj: starając się o dotację na kocioł na paliwo stałe (klasa V), uzyskaj pisemną informację z Zakładu Ciepłowniczego i Zakładu Gazowniczego dotyczącą braku możliwości podłączenia budynku odpowiednio do sieci c.o. oraz gazowej.

 • Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Kancelarii Urzędu Miasta.

 • Czekaj na wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem.

 • Pamiętaj: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji.

 • Pamiętaj – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Wydziale Architektury UM.

 • Przystępując do realizacji inwestycji: dobierz odpowiedni materiał ociepleniowy, tak by uzyskać wymagany regulaminem współczynnik przenikalności ciepła dla przegród budowlanych (dotyczy termomodernizacji),pamiętaj przy likwidacji kotła na paliwo stałe o dokumencie potwierdzającym jego zezłomowanie.

 • Po zakończeniu robót wymagaj od wystawcy faktury (rachunku) również specyfikacji pozwalającej na identyfikację poszczególnych wydatków.

 • Pamiętaj – dotację można uzyskać tylko raz na 10 lat na dany rodzaj inwestycji. Nie składaj wniosku przed upływem tego terminu.

 • W przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, dotację można otrzymać tylko na jedną inwestycję.

Sprawy dotacji prowadzi Wydział Ekologii UM Rybnika.

Wysokość dotacji będzie wynosić nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji

DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Dotowane źródło ciepła Dla osób fizycznych
Wymiana źródła ciepła:
dla kotła gazowego 6.000 zł
dla podłączenia do sieci c.o. 7.000 zł
dla ogrzewania elektrycznego 7.000 zł
dla kotła olejowego lub LPG 6.000 zł
dla kotła na paliwo stałe lub biomasę 5.000 zł
Termomodernizacja 15.000 zł
Odnawialne źródła energii:
dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 5.000 zł
dla instalacji pomp ciepła 10.000 zł

DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW (np. Wspólnoty, Spółdzielnie)

Dotowane źródło ciepła Dla pozostałych podmiotów
a) dla kotła gazowego 1800 zł na jedno mieszkanie
b) dla podłączenia do sieci c.o. 2000 zł na jedno mieszkanie
c) dla ogrzewania elektrycznego 2000 zł na jedno mieszkanie
d) dla kotła olejowego lub LPG 1600 zł na jedno mieszkanie
e) dla kotła na paliwo stałe lub biomasę 1000 zł na jedno mieszkanie

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved