VI Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej – spotkania pokongresowe –

24 października 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbył się VI Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który poświęcono Nowej Ewangelizacji. Spotkanie zgromadziło ponad 200 osób reprezentujących 40 ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich naszej archidiecezji.
Uczestnicy Kongresu wysłuchali wykładów oraz brali udział w sesji panelowej i warsztatach.

W marcu br. planowane są dwa spotkania pokongresowe,  mające na celu przybliżenie niektórych treści Kongresu parafianom. Najpierw, 11 marca w parafii bł. Karoliny w Tychach, zaś tydzień później 18 marca w sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.
Podczas spotkań będą wygłoszone wykłady oraz przeprowadzone zajęcia warsztatowe. Osoby zainteresowane reprezentowaniem naszej parafii na wyżej wymienionych spotkaniach prosimy o kontakt z księdzem proboszczem Grzegorzem Olszowskim!

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved