Szkoła Katechetów Parafialnych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach wraz Ośrodkiem Formacji Diakonów Stałych organizują Szkołę Katechetów Parafialnych (zgodnie z zarządzeniem II Synodu Archidiecezji Katowickiej). Jej uruchomienie przewidujemy na początek lutego 2017.

Szkoła będzie skierowana:

– do osób, które pomagają (lub chciałby to robić) w katechezie parafialnej, prowadzeniu grup przygotowania kandydatów do bierzmowania (i innych sakramentów) – uczestnictwo z zaliczeniami i dyplomem (instrukcja video: https://youtu.be/6IbL20pbpx8);

– do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiarę – uczestnictwo jako wolni słuchacze (instrukcja video: https://youtu.be/gQ0BJceZXDE).

 

Szczegółowe informacje w wersji do druku znajdują się w załączniku.

Bardzo prosimy o przekazanie tych informacji osobom, które mogą być zainteresowane – zwłaszcza potencjalnym kandydatom na katechetów parafialnych, liderom grup i wspólnot etc. oraz o podłączenie video na stronie internetowej i/lub mediach społecznościowych, parafii, duszpasterstw grup itd.

Szkoła Katechetów Parafialnych i Studium Wiary – materiały informacyjne

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved