Studia na Wydziale Teologicznym

Uniwersytet Śląski zaprasza chętnych maturzystów oraz młodzież starszą do studiowania na dwunastu wydziałach. Wydział Teologiczny zaprasza natomiast do studiowania na dwóch kierunkach: teologia oraz nauki o rodzinie, w ramach zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych. Wydział Teologiczny otwiera swoje drzwi:

– dla tych, którzy zainteresowani są teologią,

– dla tych, którzy odkrywają powołanie do kapłaństwa, lub jako świeccy pragną uczyć religii,

– oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematem rodziny i chcę profesjonalnie jej pomagać.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved