Śląskie dzieciom z Aleppo – akcja przedłużona

Nadal trwa akcja „Śląskie dzieciom z Aleppo”.

Poniżej podajemy bardziej szczegółowe informacje na jej temat.
Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.
Dlatego wspólnota Kościoła katowickiego wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zainicjowała akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Miała ona trwać do 5 czerwca, została jednak przedłużona ze względu na potrzebę zebrania większości potrzebnych do budowy środków finansowych).

Drodzy Diecezjanie! W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.

Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”.

Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 23.01.2018 r.

Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej jest następujący: 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398.

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved