Relacja z parafialnego Odpustu

19 VI w naszej Bazylice obchodziliśmy ODPUST. O godzinie 12:00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył Biskup Adam Wodarczyk. W tej mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z Prezydentem na czele, Starosta Powiatu Rybnickiego, parlamentarzyści, przedstawiciele Sejmiku Śląskiego, przedstawiciele związków i stowarzyszeń działających na terenie Rybnika, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Przybyło wielu kapłanów, w tym również emerytowany proboszcz Bazyliki – ksiądz Franciszek Musioł oraz głoszący w tym dniu kazania odpustowe ksiądz Franciszek Skórkiewicz. Szczególnym gościem był proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku. Liturgię uświetnił Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich pod dyrekcją Lidii Marszolik oraz Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Mariana Wolnego. Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że ewangeliczne wezwanie do głoszenia Słowa oraz szczególne namaszczenie przez Ducha Świętego, o których słyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach mszalnych, były też cechami wyróżniającymi duchowość świętego Antoniego. To dzięki współpracy z Duchem Świętym i gotowości do głoszenia Dobrej Nowiny mógł on między innymi posługiwać charyzmatem uzdrawiania chorych. Dzięki jego kazaniom ludzie dokonywali przewartościowania swojego życia i nawracali się. Miał też dar skutecznej modlitwy wstawienniczej (którego używa również po śmierci). Kaznodzieja przypomniał, że ten żyjący w XIII wieku franciszkanin był nauczycielem głębokiej modlitwy. Uczył on, że kto jest napełniony Duchem Świętym – przemawia różnymi językami: na przykład językiem pokory czy posłuszeństwa. Te języki odczytują inni ludzie. Przyszły święty mawiał też, że mowa jest skuteczna, gdy przemawiają czyny. Apelował: „Bogacze! Stańcie się przyjaciółmi biednych! Przyjmijcie ich do swoich domów, aby i oni zaprosili was do swoich mieszkań niebieskich”. Biskup Wodarczyk zauważył, że to wezwanie ponawia dziś papież Franciszek. Szczególnie mocno wybrzmiewa ono w Roku Miłosierdzia. Miłość Boża także dziś powinna przemawiać przez nasze czyny! Hierarcha modlił się, aby i nas święty Patron uzdolnił do prawdziwego życia wiarą – do zostawiana trwałego śladu Miłości Boga w sercach ludzi, do których jesteśmy posłani. Pod koniec mszy świętej Prezydent Miasta – Piotr Kuczera podziękował biskupowi Adamowi za przybycie i wygłoszone Słowo. Wyrazem tej, wyrażonej w imieniu wszystkich mieszkańców miasta, wdzięczności było przekazanie dostojnemu Gościowi figurki świętego Antoniego. Po Eucharystii wszyscy zebrani wyruszyli w uroczystej procesji ulicami miasta, by dać wyraz swej wierze w Boga i przywiązaniu do jednego z Jego szczególnie umiłowanych świętych. „Antoni! Patronie Ty nasz! Broń, ratuj i błogosław nas!”

A.S.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved