Pytania z rorat

I Dzień – 4 XII

1. Kim jest setnik?

2. Kto będzie nam towarzyszył w tegorocznych roratach?

3. Jak nazywa się światełko, lampka roratnia?

II Dzień – 5 XII

1. Kim z zawodu chciał być święty Józef?

2. Jak nazywa się świeca z niebieską wstążką używana podczas rorat?

3. Zadanie: Przeczytać dowolny fragment  Łk 2 (Ewangelii św. Łukasza, rozdziału drugiego).

III Dzień – 6 XII

1. Jaki fragment Pisma Świętego przeczytałeś? (Podaj konkretne sigla, np. Mt 2, 1-7).

2. Jak nazywa się anioł, który rozmawiał ze św. Józefem?

IV Dzień – 7 XII

1. Z jakiego miasta pochodziła Maryja?

2. Z jakiego miasta pochodził Józef?

3. Ile było w tamtych czasach zaślubin? (Etapów zaślubin).

8 XII rorat nie było (świętowaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).

V Dzień – 11 XII

1. Kto nakazał spis ludności?

2. Do jakiego miasta musiał udać się Józef?

VI Dzień – 12 XII

1. Jak nazywa się pole, gdzie w grocie urodził się Pan Jezus?

2. Kto pierwszy przyszedł oddać pokłon Panu Jezusowi?

VII Dzień – 13 XII

1. Kto zagrażał Jezusowi?

2. Kto ostrzegł św. Józefa o tym niebezpieczeństwie?

VIII Dzień – 14 XII

1. Napisz swoje imię i podaj jego znaczenie.

2. Jak po hebrajsku brzmi imię Jezus?

IX Dzień – 15 XII

1. Ile zapłacili Józef i Maryja, żeby wykupić Jezusa?

2. Do kogo należy Ziemia i wszytko, co ją napełnia?

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved