Projekt dla opiekunów seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rybniku informuje, że realizuje innowacyjny projekt skierowany do opiekunów niesamodzielnych seniorów pn. „Pakiet opieki wytchnieniowej”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego środki pozyskane zostały w ramach konkursu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Informacje na temat testowanego projektu można uzyskać u pracownika OPS pod numerem telefonu 513 151 943

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved