Program Rodzina – rodzinie

Nasza parafia pomaga rodzinie Pierre Elias Nicola Assasd z Aleppo w Syrii. Zadeklarowaliśmy wpłatę miesięczną w wysokości 510 zł. Gdyby ktoś chciałby włączyć się w tę pomoc, może wpłacać swój datek na konto parafialne z dopiskiem „pomoc Syrii”, albo składać ofiarę do skarbonki na biednych. Za włączenie się w pomoc rodzinie z Syrii bardzo dziękuję.

 

Pierre Elias Nicola Assasd mieszka w Aleppo, wspierając swoją matkę Houdę Khabaz, która jest wdową. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved