Poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej

Z inicjatywy czcicieli Matki Bożej Fatimskiej została sprowadzona z Fatimy oryginalna figura Matki Bożej. Jej poświęcenie odbędzie się w sobotę podczas Mszy św. o godz. 8.00 wraz z nabożeństwem. Poświęcenia dokona ks. kan. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej. Podczas Mszy św. będzie zebrana kolekta na pokrycie części kosztów zakupu figurki. Serdecznie zapraszamy do udziału i uczczenia Matki Bożej w roku 100-lecia Objawień Fatimskich.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved