Podzieliliśmy się na święta!

W niedzielę 25 IV br. odbyła się zbiórka produktów, z których zostały przygotowane Wielkanocne paczki dla najuboższych rodzin naszej parafii. Dzięki hojności wiernych zebrano ponad tonę darów. Paczki otrzymało 30 rodzin oraz Siostry Wizytki i Schronisko św. Brata Alberta. Słodyczami zostali obdarowani podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Dziecka. Drobne upominki otrzymało też 45 chorych. Chcielibyśmy pokrótce przybliżyć przebieg powyższej (i wszystkich poprzednich, podobnie zorganizowanych) akcji. Wiedza na temat rodzin potrzebujących wsparcia zaczerpnięta została z informacji uzyskiwanych podczas odwiedzin duszpasterskich oraz z danych parafialnego ośrodka Caritas a także zweryfikowanych zgłoszeń osób prywatnych. Żywność oraz środki czystości, które otrzymaliśmy od parafian były najpierw rozpakowywane i sortowane według  ich rodzaju. Obok siebie zgromadzono więc olej, w innym miejscu znalazł się cukier, w jeszcze innym słodycze czy makaron. Wszystkie produkty zostały później dokładnie policzone. Dane dotyczące ilości produktów zostały wprowadzone do komputera i dzięki specjalnemu programowi obliczono ilość przysługującego produktu w zależności od ilości członków potrzebującej rodziny. Powstały w ten sposób szczegółowe listy według których pakowano paczki. W poniedziałek 26 marca paczki te zostały dostarczone do wskazanych przez parafię rodzin. Wszystkim darczyńcom oraz organizatorom zbiórki serdecznie dziękujemy! 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved