Podziękowania

Chcę podziękować Bogu i Wam za te 5 miesięcy wspólnie przebytej drogi tu w parafii św. Antoniego w Rybniku. Dziękuję Bogu i św. Antoniemu. Dziękuję Wam drodzy parafianie, za Waszą otwartość, życzliwość, zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Cenię sobie Waszą szczerość i wszelkie uwagi dotyczące życia i funkcjonowania parafii. Wszystkie decyzje jakie dotychczas podejmowałem starałem się przemodlić i konsultować, by wybrać najlepsze rozwiązania, choć jestem świadomy, że nigdy nie da się spełnić wszystkich oczekiwań. Dziękuję za Waszą odpowiedzialność za parafię oraz za ofiarność, która szczególnie uwidacznia się przy konkretnych i szczególnych potrzebach parafii i Kościoła.

Wszystkim, którzy kochają tę parafię i przez swoją modlitwę, zaangażowanie, ofiarowane cierpienie i dar materialny wspierają jej działalność składam serdeczne podziękowania! Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym oraz instytucjom i firmom, którzy w związku z kończącym się rokiem podatkowym przekazują część dochodów na bieżące remonty i funkcjonowanie parafii.

ks. Grzegorz Olszowski
proboszcz

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved