Panel „Na pomoc rodzinie”

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w panelowym studium

„Na pomoc Rodzinie”

organizowanym przez Dział Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku.

 

Panel odbędzie się w dniu 28 maja 2015r. godz. 11.00-14.40 w salach budynku należącego do Parafii św. Antoniego w Rybniku, ul. Mikołowska 4

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Program:

Temat wystąpienia i osoba występująca
10.45 -11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15 Przywitanie uczestników i otwarcie panelu –
Pan Prezydent mgr Piotr Kuczera, Pan Dyrektor mgr Jerzy Kajzerek
11.15 – 11.30 Duszpasterstwo na rzecz rodziny – Ksiądz Proboszcz dr Grzegorz Olszowski
11.30 -11.45 Nowe działania na rzecz rodziny realizowane w OPS Rybnik – obszary współpracy – Pani Dyrektor mgr Halina Szymańska
11.45 -12.00 Dozór elektroniczny jako szansa dla skazanego i rodziny – Kurator zawodowy Pan mgr Józef Bobrek
12.00 – 12.15 Fundusze UE na rzecz wsparcia rodziny –   koordynator Zespołu pracy ze społecznością lokalną mgr Barbara Kazana
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa połączona z wystawą prac plastycznych „Rodzina moich marzeń”
12.30 – 12.45 Rodzina oczami pracownika socjalnego – specjalista pracy socjalnej mgr Beaty Miozga
12.45 – 13.00 Grupowa metoda pracy socjalnej jako szansa na POMOC w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny – starszy specjalista pracy socjalnej dr Blanka Długi
13.00 – 13.15 Sami o sobie – doświadczenia i uwagi uczestniczek grupy wsparcia programu „Funkcjonalna Rodzina”
13.15 – 13.30 Asystentura jako forma wsparcia dla rodziny – asystent rodziny mgr Małgorzata Tytko
13.30 – 13.40 Podsumowanie i zamknięcie panelu – Pan Dyrektor mgr Jerzy Kajzerek

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved