Ostrzeżenie w sprawie Wojciecha Grzesiaka

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
tel.: 32 251 21 60, faks: 32 251 48 30


KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KATOWICACH
Kuria Metropolitalna w Katowicach, działając w myśl kanonu 386 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przestrzega wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego przed działalnością Wojciecha Grzesiaka ogłaszającego się publicznie jako proboszcz parafii
pw. św. Michała Archanioła w Rybniku, przynależnej do Katolickiego Kościoła Narodowego.
Wyżej wymieniony to suspendowany ksiądz archidiecezji katowickiej, karnie zawieszony w wykonywaniu wszystkich aktów władzy święceń, co zostało potwierdzone przez watykańską Kongregację ds. Duchowieństwa dnia 26.06.2017 r.
Występując publicznie jako duchowny katolicki może powodować zamieszanie i celowe wprowadzanie w błąd wiernych w przestrzeni medialnej i parafii miasta Rybnika, nieznających jego przeszłości i aktualnej sytuacji kanonicznej.
Katolicki Kościół Narodowy, w ramach którego aktualnie działa Wojciech Grzesiak, został założony w 2012 r. i nie ma nic wspólnego z Kościołem rzymskokatolickim; co więcej nie utrzymuje jedności wiary i moralności z żadną wspólnotą polskokatolicką i nie przynależy do Polskiej Rady Ekumenicznej.
Przywoływanie zaś przez w/w nauki papieża Franciszka, publikacja Jego zdjęć, jest nadużyciem i manipulacją mającą na celu zyskanie wiarygodności.
Duszpasterzy i wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego wzywamy do troski o jedność, integralność głoszonej i przyjmowanej nauki oraz ważność i godziwość sprawowanych i przyjmowanych sakramentów, które Pan powierzył swojemu
Kościołowi, kierowanemu przez Piotra i Jego następców.

ks. Jan Smolec
kanclerz
Kurii Metropolitalnej
Katowice, 12 marca 2020 r.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved