Ogłoszenie o naborze do grupy wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że rusza nabór uczestników do warsztatowej grupy wsparcia pn.„FUNKCJONALNA RODZINA”

Grupa przeznaczona jest dla rodziców lub opiekunów doświadczających problemów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i odbywa się bez udziału dzieci w sesjach grupowych.

 

Celem spotkań uczestników grupy wsparcia jest:

  • Wymiana doświadczeń oraz uzyskanie informacji na temat prawidłowych zachowań
    i sposobów postępowania w radzeniu sobie z przeżywanymi problemami
  • Wzmocnienie potencjału rodziny, jej motywacji do podejmowania działań mających na celu przezwyciężenie napotykanych trudności oraz nabycia umiejętności korzystania z zasobów znajdujących się w środowisku
  • Budowanie poczucia wspólnoty opartej na bezpośrednich relacjach w atmosferze zrozumienia i wzajemnego zaufania

 

Grupa ma charakter zamknięty. Spotkania planowane są z cotygodniową częstotliwością (w każdy poniedziałek lub wtorek – w godzinach od 10.00-13.00), łącznie odbędzie się 10 spotkań grupowych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w salce nr 7 znajdującej się przy Bazylice Świętego Antoniego w Rybniku, ul. Mikołowska 4

Zajęcia poprowadzi pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej dr Blanka Długi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved