Ogłoszenie MOPS – programy żywnościowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że od 1.01.2017 r. podwyższone zostało kryterium uprawniające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu FEAD realizowanego na terenie Rybnika przez Caritas dla mieszkańców Boguszowic i PCK dla mieszkańców pozostałych dzielnic tj. do 1268zł na osobę samotnie gospodarującą oraz do 1028zl na osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane odbiorem żywności proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku lub z Punktami Terenowymi OPS w Rybniku, których adresy zamieszczone są na stronie internetowej OPS. Tam też można uzyskać więcej informacji w tym temacie.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved