Odpust parafialny

„Gdy pomocy szukasz, wśród życia udręki, uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.”
Te słowa uświadamiają nam jak wielkiego i skutecznego mamy Orędownika u Pana Boga. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Uroczystość Odpustową ku czci naszego Patrona, św. Antoniego z Padwy. Pragniemy dziękować za Jego opiekę nad nami, naszymi rodzinami, parafią i całym miastem.
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej wszystkich gości, a zwłaszcza ks. kan. Jana Smolca, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach, który wygłosi dla nas homilię
Po Mszy św. o godz. 10.30, sprawowanej przez ks. bpa Marka Szkudłę, wyruszymy
w procesji z figurą św. Antoniego ulicami naszego miasta. Po zakończeniu procesji Msza św. w bazylice. Uroczyste nieszpory odpustowe dziś o godz. 16.30.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved