Prymicje! Po 10 latach. Bogu niech będą dzięki!

IMG_20170514_130655_1
W niedzielę 14 maja, o godzinie 12:00 pierwszą w swoim życiu Mszę świętą odprawił pochodzący z naszej parafii ksiądz Wojciech Kamiński. Do kościoła Prymicjanta wiodły ubrane na biało dzieci, otaczając go tradycyjnym, zielonym wieńcem. Przed wejściem do Bazyliki ksiądz Proboszcz poświęcił szaty liturgiczne, których miał używać nowo wyświęcony Ksiądz. Potem nastąpił wzuszający moment błogosławieństwa rodziców oraz procesyjne wejście całej, licznie zgromadzonej Służby Liturgicznej do świątyni. W czasie celebracji młodemu Kapłanowi po ojcowsku towarzyszył Ksiądz Proboszcz.
Kazanie prymicyjne wygłosił ksiądz Grzegorz Kaput – misjonarz 12 lat pracujący w Zambii. Ujawnił on, że marzeniem Księdza Wojciecha jest również praca na misjach.

O godzinie 16:30 Prymicjant poprowadził nabożeństwo majowe połączone z dziękczynieniem za Dar Kapłaństwa.

W przyszłą niedzielę ks. Neoprezbiter wygłosi homilię. Po każdej Mszy św. będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

Dziękując Panu Bogu za nowego Kapłana, otoczmy go swoją modlitwą, bo jego trudna i piękna droga z Chrystusem, Droga Krzyża ostatecznie prowadząca do Zmartwychwstania, dopiero teraz się rozpoczyna…

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved