Mądra miłość – warsztaty psychologiczne

W dniach 6-7 grudnia 2014, w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego Katowicach Brynowie, odbędą się warsztaty psychologiczne:

MĄDRA MIŁOŚĆ

Ich treścią będą zagadnienia związane z realizowaniem przykazania miłości w praktyce.

Przeznaczone są dla wszystkich poszukujących odpowiedzi na pytania:

♥ Czym jest miłość jako uczucie i miłość jako decyzja?

♥ Jakie są wymiary miłości?

♥ Jaki związek z miłością ma ewangeliczna czystość?

♥ Czy miłość zawsze wiąże się z cierpieniem?

♥ Kiedy to co wygląda jak miłość wcale nią nie jest i jak to rozpoznawać?

♥ Dlaczego miłość potrzebuje stawiania granic i wymagań?

♥ Jak budować miłość do Boga?

W programie miedzy innymi mini wykłady, dyskusje i ćwiczenia mające na celu:

  • pomoc w odkryciu własnego systemu przekonań, sposobu myślenia i działania oraz potrzeb w bliskich relacjach,
  • ukazanie własnego potencjału w budowaniu zdrowych relacji uczuciowych,
  • pomoc w wyzbywaniu się nierealistycznych oczekiwań wobec siebie i innych,
  • uczenie się jak być otwartym na drugiego człowieka oraz jak twórczo i mądrze budować więzi w oparciu o przykazanie miłości.
  • inspirację do pracy nad sobą.

Szczegóły na plakacie: Madra milosc

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved