Konferencja o prymasie Hlondzie

14 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 na rybnickim kampusie, przy ul. Rudzkiej 13c w budynku B odbędzie się konferencja pt. „Prymas Polski kard. August Hlond – na straży sumienia narodu”.

Plan konferencji:

11:00 – 11:20 Otwarcie konferencji: Poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski
11:20 – 11:40 ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, były rektor KUL „Boży nauczyciel narodu – sługa Boży kard. August Hlond”
11:40 – 12:00 Senator RP Czesław Ryszka „Maryjne proroctwa Kardynała Augusta Hlonda”
12: 20 – 12:40 ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej „Kardynał August Hlond Prymas Polski założyciel zgromadzenia zakonnego na emigracji polskiej”
12: 40 – 13:00 ks prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz „Aktualność myśli społecznej Prymasa Augusta Hlonda dla współczesnej Polski”
13: 00 – 13:30 Dyskusja

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved