Komunikat z I sesji Synodu

KOMUNIKAT PO I SESJI II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

Od listopada 2012 trwa w naszej Archidiecezji Synod, który jest najważniejszym ciałem doradczym Księdza Arcybiskupa. Zadaniem Synodu jest zmierzenie się
z wyzwaniami, jakie współczesność stawia przed naszym lokalnym Kościołem.

Po okresie prac komisji oraz konsultacji, zwłaszcza z księżmi i radami parafialnymi, ponad dwustu członków Synodu zebrało się 14 marca po raz pierwszy na obradach w auli gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Zgromadzenie dyskutowało najpierw nad projektem zbioru zasad dotyczących zachowania i upowszechniania tradycji naszego Kościoła katowickiego. Pamięć jest nieodłącznie związana z pamiątkami przeszłości, o które trzeba należycie dbać – tak na poziomie diecezji, jak parafii. Chodzi zwłaszcza o staranność w prowadzeniu archiwów, bibliotek, ale też o popularyzację wiedzy o dziejach duszpasterstwa na Śląsku.

W drugiej części obrad zastanawiano się nad wyzwaniami, które stawia przed Kościołem katowickim współczesna kultura. W projekcie uchwały najważniejsza jest propozycja utworzenia przestrzeni dla duszpasterstwa „twórców kultury” – zarówno artystów, jak i naukowców. Jego siedzibą stać się mogą podziemia katowickiej katedry.

Zgromadzenie synodalne przegłosowało kilkanaście poprawek do projektów przygotowanych przez komisje. Ostateczne głosowanie nad dwoma pierwszymi uchwałami będzie miało miejsce na następnej sesji Synodu, która odbędzie się 18 kwietnia. Wówczas pod dyskusję poddane zostaną projekty dotyczące kwestii społecznych oraz posługi charytatywnej w katowickim Kościele. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu

Archidiecezji Katowickiej

Katowice, 20.03.2015 r.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved