KOMUNIKAT PO VI SESJI PLENARNEJ II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KOMUNIKAT PO VI SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Siedemnastego października br. odbyła się szósta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentem przygotowanym przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego i Komisję ds. Ekonomicznych. Następnie odbyły się dyskusje nad projektami Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego oraz Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Pod koniec września i na początku października odbyły się otwarte posiedzenia obu komisji, w których uczestniczyli także zainteresowani członkowie Synodu. Wniesione w ich trakcie poprawki były przedmiotem dyskusji oraz głosowań podczas sesji.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Dokument Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego podejmuje kwestie dotyczące współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, zwłaszcza w zakresie wspólnej modlitwy, ewangelizacji i posługi charytatywnej.  Wskazuje również na pożądany kształt obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Dnia Judaizmu i Dnia Islamu. W dyskusji nad tym dokumentem wzięli udział także przedstawiciele niekatolickich wspólnot chrześcijańskich.

W drugim z projektów poruszone zostały kwestie organizacji duszpasterstwa rodzin na poziomie archidiecezji, dekanatu i parafii.  Zarządzenia i zalecenia dotyczą przede wszystkim form wspierania rozwoju rodzin oraz udzielania pomocy tym, które borykają się
z trudnościami.

Kolejna sesja plenarna odbędzie się 7 listopada; zostaną na niej zaprezentowane projekty Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk

Sekretarz II Synodu

Archidiecezji Katowickiej

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved