Komunikat po II sesji plenarnej II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Komunikat po II sesji plenarnej II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Dnia 18 kwietnia br. odbyła się druga sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne pracowało najpierw nad projektem Komisji
ds. Społecznych, który koncentruje się na zaleceniach dotyczących sposobów upowszechniania wiedzy o katolickim nauczaniu społecznym oraz kształtowania i pobudzania społecznej wrażliwości i aktywności chrześcijan. Temu powinna służyć działalność istniejących oraz proponowanych struktur Archidiecezji (na przykład Studium Katolickiej Nauki Społecznej). Projekt przewiduje także, aby szczególnym ośrodkiem nauczania społecznego w Archidiecezji zostało sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Drugi z omawianych projektów dotyczył posługi charytatywnej w Archidiecezji. Akcent w dokumencie spoczywa na roli parafii jako wspólnoty, w której realizowana jest większość charytatywnej działalności Kościoła. Chodzi zatem o systematyczne rozwijanie Parafialnych Zespołów Caritas (zespołów charytatywnych) oraz budzenie charytatywnej wrażliwości dzieci i młodzieży – zwłaszcza poprzez tworzenie Szkolnych Kół Caritas
i wolontariatu młodzieży. Propozycje synodalne przewidują, iż Caritas Archidiecezji Katowickiej wspierać będzie działania parafialne zwłaszcza poprzez formację osób zaangażowanych w posługę.

Ostateczne głosowanie nad omawianymi w czasie sesji uchwałami będzie miało miejsce na następnej sesji Synodu, która odbędzie się 9 maja. Wówczas pod dyskusję poddane zostaną projekty dotyczące misji oraz nowej ewangelizacji. Bardzo prosimy
o modlitwę o światło Ducha Świętego dla członków Synodu.

 

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu

Archidiecezji Katowickiej

 

Katowice, 22.04.2015 r.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved