Komunikat biskupów ws. ograniczenia handl w niedziele

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.
Bracia i Siostry!
Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.
Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.
Bracia i Siostry!
Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów
i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która
przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym
i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele
krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria,
Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona
zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej.
Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania
podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie
własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli –
dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego!
Szczęść Boże!
Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice , 14 czerwca 2016 r.
VA I – 7718/16
Podpisali:
† Andrzej Czaja Biskup Opolski
†Jan Kopiec Biskup Gliwicki
†Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki
† Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved