Katechezy neokatechumenalne

Zachęcamy do udziału w tych spotkaniach pogłębiających wiarę. Najbliższe we wtorek o 19.00 w kościele.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved