Hospicjum oferuje darmową pomoc!

Informujemy, że Rybnickie Hospicjum Domowe im. Rafała Kalinowskiego świadczy niemedyczną pomoc wolontatyjną oraz prowadzi nieodpłatne wypożyczanie sprzętu dla chorych. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 781 017 510.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved