Dzienny Dom Seniora w Rybniku

Dzienny Dom Seniora w naszym mieście powstanie w byłym przedszkolu w Rybniku-Popielowie, (ul. Stanisława Konarskiego 49). Obiekt zlokalizowany jest na zadrzewionej i ogrodzonej działce.

 

Zgodnie ze zgłoszonym w konkursie wnioskiem, Dzienny Dom Seniora w Rybniku będzie świadczył usługi dla 30 seniorów, średnio po 8 godzin dziennie. W placówce znajdzie się pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

W ramach działalności placówki planuje się m.in.: zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki), terapię zajęciową, zajęcia usprawniające ruchowo, zajęcia rekreacyjne; organizację imprez kulturalnych, współpracę z: rodziną, placówkami medycznymi, instytucjami mającymi wpływ na poprawę życia seniorów, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie wspierania osób starszych.

 

Nabór do Dziennego Domu Seniora prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (tel. 32 439-93-31)

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Rybnika:http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,8331

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved