Dekret o odpustach w roku 90-lecia diecezji

Penitencjaria Apostolska

DEKRETY O ODPUSTACH W ROKU 90-LECIA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO

Czcigodny Ojcze Święty,

 

Wiktor Paweł Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki, razem z Kapitułą oraz duchowieństwem w duchu najwyższego oddania przekazuje Waszej Świątobliwości radosną wiadomość, że na postawie bulli „Vixdum Poloniae unitas” o nowym wyznaczeniu granic diecezji obrządku łacińskiego,wydanej przez papieża Piusa XI dnia 28 października, w Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy, 1925 roku została ustanowiona siedziba biskupia w Katowicach, którą święty papież Jan Paweł II wyniósł do godności metropolii dnia 25 marca 1992 roku.

Wykorzystując sposobną okoliczność wnikającą ze wspomnianej dziewięćdziesiątej rocznicy Kościoła Katowickiego Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup, który wnosi prośbę, zapowiedział specjalne uroczystości, które będą obchodzone w Archikatedrze Chrystusa Króla i w bazylikach mniejszych Archidiecezji (a mianowicie: Najświętszego Imienia Maryi i Świętego Bartłomieja w Piekarach, Świętego Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, Świętego Antoniego Padewskiego w Rybniku, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, Świętego Wojciecha w Mikołowie) przez cały rok 2015. Obchody te umożliwią ofiarowanie wiernym w obfitości okazji do przyjęcia sakramentów wraz z właściwym do nich przygotowaniem, dadzą impuls do dzieł nadprzyrodzonej miłości braterskiej i tym sposobem dzięki łasce Bożej przyczynią się nadzwyczajnie do umocnienia i rozpowszechnienia odnowy duchowej, która została zapoczątkowana w czasie Roku Wiary.

Obecnie dla tych właśnie wiernych,odpowiednio przygotowanych,bardzo wielką pomocą będą: dar odpustów, o który stamtąd ufnie wnoszona jest prośba, świadectwo ojcowskiej życzliwości Waszej Świątobliwości i zachęta, aby w całej Archidiecezji umocniła się hierarchiczna oraz synowska więź z Waszą Świątobliwością i z własnym biskupem. A Bóg, itd.

 

Dnia 16 grudnia 2014 r.

 

Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnego pełnomocnictwa przyznanego jej przez Świętego w Chrystusie Ojca Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, potwierdzając rok jubileuszowy w Archidiecezji Katowickiej, udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym rzeczywiście pokutującym i kierującym się czynną miłością. Ma on być uzyskiwany na sposób jubileuszu w Archikatedrze Chrystusa Króla lub we wspomnianych bazylikach mniejszych i może być ofiarowany także jako przebłaganie za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące. Wierni mogą go uzyskać, jeśli pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych lub pielgrzymkach, albo przynajmniej przez odpowiednią długość czasu będą zanosić do Boga modlitwy o wierność Polski dla chrześcijańskiego powołania, o pomnażanie powołań kapłańskich i zakonnych oraz o obronę instytucji rodziny ludzkiej, a zakończą ten czas Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci wszyscy, którzy z poważnego powodu nie są w stanie wychodzić z domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeżeli wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i wzbudzą intencję, kiedy tylko to będzie możliwe, spełnienia trzech zwykłych warunków, a ponadto jeśli duchowo połączą się z obchodami uroczystości jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia.

W celu zatem spowodowania, dzięki miłości pasterskiej, łatwiejszego przystępu do Bożego przebaczenia, które ma być uzyskiwane przez klucze Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi o to, aby kanonik penitencjarz, członkowie kapituły, rektorzy bazylik i inni prezbiterzy, obdarzeni odpowiednimi upoważnieniami do słuchania spowiedzi, z ochoczym i wielkodusznym usposobieniem podejmowali się sprawowania sakramentu pokuty i często rozdzielali komunię św. chorym.

Niniejsze rozporządzenie będzie obowiązywało w ciągu całego czasu trwania jubileuszu Kościoła Katowickiego niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

 

 

Kard. Mauro Piacenza

Wielki Penitencjarz

 

Ks. prałat Krzysztof Nykiel

Regent

Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnego pełnomocnictwa przyznanego jej przez Świętego w Chrystusie Ojca i Pana Naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie zezwala Wielce Dostojnemu i Czcigodnemu Księdzu Arcybiskupowi Wiktorowi Pawłowi Skworcowi, Metropolicie Katowickiemu, aby z okazji Jubileuszu Kościoła Katowickiego, dokonując wyboru dnia ze względu na pożytek wiernych, po złożeniu Najświętszej Ofiary udzielił wszystkim zgromadzonym wiernym, którzy całkowicie wolni
od przywiązania do grzechu będą brali udział w tychże świętych obrzędach, papieskiego błogosławieństwa połączonego z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, nawet jeśli  ze zrozumiałych względów nie będą fizycznie uczestniczyć w świętych obrzędach, ale w trakcie ich sprawowania będą je śledzili z nabożnym usposobieniem poprzez transmisję telewizyjną lub radiową, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

 

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,

dnia 16 grudnia, Roku Pańskiego 2014.

Kard. Mauro Piacenza

Wielki Penitencjarz

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regent

 

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved