Dar i wyzwanie. Wokół zagadnienia charyzmatyczności chrześcijaństwa

Zobacz plakat >>

Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Dar i wyzwanie. Wokół zagadnienia charyzmatyczności chrześcijaństwa.

Odbędzie się ona w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

w dniu 17 maja 2017.

OPIS:

Rozwijające się grupy i wspólnoty odnowy Kościoła niosą różnego rodzaju doświadczenia charyzmatyczne. Z jednej strony zauważa się uporządkowanie w tej sferze, postępowanie według biblijnych i kościelnych zasad posługi i rozeznawania. Z drugiej strony daje się zauważyć nadużycia, a niektóre praktyki budzą wątpliwości i generują teologiczne oraz duszpasterskie pytania. Wobec tego konieczny wydaje się głos teologii dogmatycznej i teologii duchowości w rzeczonej kwestii, by stać się wsparciem dla pastoralnego działania w Kościele.

PLAN:

9:00 Rozpoczęcie
ks. dr hab. Prof. UŚ Antoni Bartoszek, Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ
ks. abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ

SEKCJA I
PODSTAWY, PRZEJAWY, PERSPEKTYWY

Cz.1
9:15 ks. dr Przemysław Sawa, Charyzmatyczność w Kościele. Historia, opis, wyzwania. Wprowadzenie do konferencji
9:40 ks. prof. Jerzy Szymik, Pocieszyciel i Chrystus, czyli Duch-owa do-Słowność
10:05 ks. prof. Bogdan Ferdek, Charyzmaty w służbie odnowy i rozbudowy Kościoła
10:30 ks. dr hab. Stanisław Zarzycki SAC, prof. KUL, Charyzmaty w służbie ewangelizacji
10:55 Dyskusja
11:15 Przerwa
Cz. 2
11:30 dr hab. Aleksander Bańka, Ruch charyzmatyczny w Polsce – szansa czy zagrożenie?
11:55 dr Iwona Zielonka, Charyzmaty – dary Ducha Świętego dla Kościoła w misji w świetle tekstów biblijnych
12:20 dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, Charyzmat kontemplacyjny na przykładzie Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich
12:40 dr Anna Maliszewska, Charyzmat uzdrowienia – perspektywa teologii niepełnosprawności
13:05 Dyskusja
13:20 Przerwa

SEKCJA II
RÓŻNE SPOJRZENIA, WYMIARY, PRZYKŁADY
(SEKCJA DOKTORANTÓW)

14:00 mgr Krzysztof Abucewicz, „Kościół wtedy był niebem, […] a teraz zachowujemy tylko symbole tych darów”. Przejawy i ewolucja charyzmatów w Kościele poapostolskim do IV wieku – synteza na podstawie świadectw Ojców
14:15 ks. mgr-lic. Krzysztof Wolnica (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Wesleyańskie spojrzenie na charyzmaty
14:30 mgr lic Paweł Beyga, Duch Święty – Wielki Nieobecny? Pneumatologiczny wymiar liturgii
14:45 Dyskusja. Przerwa
15:15 mgr Katarzyna Wasiutyńska, Wzajemność darów w Kościele. Refleksja nad relacją między charyzmatami a hierarchią w świetle dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „Iuvenescit Ecclesia”
15:30 mgr lic. Michał Zborowski, Przyjaciela Oblubieńca – czyli charyzmat ewangelizacji. Studium biblijno-pastoralne
15:45 Zakończenie
16:00 Podsumowanie
16:15 Zakończenie

ODPOWIEDZIALNY ZA KONFERENCJĘ:
ks. dr Przemysław Sawa (603992378; xpsawa@gmail.com)

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved