Archidiecezjalny Kurs Psałterzysty

Mając na uwadze kształtowanie piękna liturgii w parafii oraz zaangażowanie osób świeckich w jej przygotowanie oraz przebieg, zapraszamy chętne osoby (od szkoły ponadgimnazjalnej wzwyż) do udziału w Archidiecezjalnym Kursie Psałterzysty (por. II Synod, p. 418).

 

Miejsce kursu:

Katowice, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

 

Organizator:

Ks. dr Wiesław Hudek, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej (609 817 716).

 

Prowadzący kurs:

Muzyka – p. Jolanta Sznajder, p. Brygida Tomala, s. Benigna Tkocz;

Teoria – ks. dr Wiesław Hudek, ks. dr Paweł Til, ks. dr Grzegorz Śmieciński.

 

Patronat:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.

 

Terminy:

Kolejne soboty – 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04 (w godz. 9-13);

 

Warunki udziału:

Kurs dedykowany jest osobom, których stopień umuzykalnienia pozwala na dalsze kształcenie. Kandydat powinien dysponować skierowaniem na kurs podpisanym przez duszpasterza swojej parafii (proboszcza bądź wikariusza). Skierowanie przekazane jest organizatorom w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Koszt udziału:

100 zł (w tym wydruk materiałów nutowych); zgodnie z przyjętą zasadą, jeśli to możliwe, część należnej kwoty pokrywa Ksiądz Proboszcz z budżetu parafii. Wpłata w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Zapisy od 23 stycznia:

duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl.

 

 

Rozkład zajęć:

 

 

Lp. Data Tematy zajęć muzycznych

 

Tematy zajęć teoretycznych
1. 18.02. Ogólne wprowadzenie w zasady śpiewu.

Melodie na czas Adwentu mel. I, II.

 

Psałterz (Teksty i przekłady, struktura, podział).
2. 25.02. Boże Narodzenie mel. I, II. Lekcjonarz mszalny.

 

3. 4.03. Wielki Post mel. I, II. Układ liturgii Mszy świętej (Liturgia Słowa).

 

4. 11.03 Wielkanoc mel. I, II. Udział wiernych w liturgii ze szczególny uwzględnieniem psałterzysty.

 

5. 18.03 Okres zwykły mel. I, II, mel. na święto maryjne. Rok kościelny.

 

6. 1.04. Sprawdzenie umiejętności z zakresu podanych melodii, oraz wiadomości związanych z posługą psałterzysty.
7. 9.04 Niedziela Palmowa – rozdanie świadectw uczestnictwa

 

 

Zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że od 22 kwietnia br. na Wydziale Teologicznym UŚ rozpocznie się Archidiecezjalny Kurs Lektorów Słowa Bożego (cztery kolejne soboty) organizowany przez ks. dr. hab. Leszka Szewczyka i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved